Walentina Iwanowna Charitonowa

profesor z zakresu nauk historycznych oraz nauk filologicznych, kierownik Centrum Antropologii Medycznej Instytutu Etnologii i Antropologii Rosyjskiej Akademii Nauk. Studiowała w Katedrze Folkloru Fakultetu Filologicznego Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. Michaiła Łomonosowa. W kręgu jej zainteresowań badawczych znalazły się tradycje folklorystyczno-etnograficzne, związane z magicznością i momentami granicznymi. Prowadziła prace terenowe na północy Rosji: w Obwodzie Archangielskim i w Republice Komi, a także w Rosji centralnej i południowej, na rosyjskim, ukraińskim i białoruskim Polesiu, w ukraińskich Karpatach. Pierwsze jej teksty na temat szamanizmu ukazały się na początku lat dziewięćdziesiątych dzięki likwidacji cenzury po rozpadzie ZSRR. W 2000 roku stworzyła interdyscyplinarną grupę badawczą i zaczęła opisywać specyfikę osobowości szamanów oraz innych przedstawicieli magiczno-mistycznych profesji, a także ich odmiennych stanów świadomości. W 2005 roku założyła naukowo-badawczą grupę antropologii medycznej przy Rosyjskiej Akademii Nauk im. Nikołaja Nikołajewicza Mikłucho-Makłaja (dzisiaj: Centrum Antropologii Medycznej). Obecnie bada m.in. przedstawicieli medycyny niekonwencjonalnej: ludowych lekarzy, znachorów, uzdrowicieli, szamanów. Od 2013 roku sprawuje funkcję prezeski Stowarzyszenia Antropologów Medycznych, którego powstanie sama zainicjowałaW Centrum Antropologii Medycznej organizuje specjalne seminarium (w ostatnich latach również międzynarodowe webinarium) antropologii medycyny. Autorka wielu prac naukowych i popularnonaukowych.