2017-12-22
2021-03-29
Bartosz Jastrzębski

Szamanizm – uniwersalna postać pierwotna wszystkich religii czy konkretna religia ludów północnoazjatyckich?

Zapis dźwiękowy wykładu dr. hab. Bartosza Jastrzębskiego, wygłoszonego 3 marca 2017 roku w ramach kursu wiodącego „Szamanizm syberysjki. Praktyka” Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań, organizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego.

Jak należy rozumieć szamanizm? Fundamentalnego sporu etnologów, antropologów i religioznawców o rozumienie szamanizmu – uniwersalnego lub wyłącznie syberyjskiego – nie sposób ostatecznie rozwiązać. Buriacja znajduje się na obszarze granicznym pomiędzy występowaniem szamanizmu, charakterystycznego dla arktycznego kręgu kulturowego, a terenami Wielkiego Stepu, poprzez który docierały tu od wieków elementy kultury chińskiej, tybetańskiej i tureckiej. Wpływy te nie doprowadziły jednak do takiego jego przekształcenia, na skutek którego utraciłby on swój pierwotny charakter.

O autorze