Walerij Stiepanowicz Topojew

ukończył fizykę. Pracował jako psycholog-praktyk, korzystając przy tym z technik szamańskich. W połowie lat dziewięćdziesiątych kierował Laboratorium Psychologicznym przy Chakaskim Uniwersytecie Państwowym. Swoją pracę doktorską z psychologii zatytułował: Wpływ czynnika motywacyjnego na formowanie religijno-szamańskiej świadomości. W 2000 roku Topojew przeprowadził się do Moskwy, gdzie kontynuował badanie szamanizmu. Odbył staż w Rosyjskiej Akademii Nauk, aktywnie włączając się w działanie grupy badawczej, prowadzonej przez Walentinę Charitonową, badającej specyfikę szamańskich stanów świadomości (2000–2004). Jest autorem prac naukowych poświęconych szamanizmowi oraz studium samobójstwa, a także współautorem tekstów traktujących o psychologii szamanizmu. Wspólnie z Walentiną Charitonową napisał wiele artykułów o odmiennych stanach świadomości i psychologicznych aspektach aktywności szamana. Topojew jest obecnie dyrektorem Centrum Psychologicznego w Moskwie, prowadzi praktykę psychologiczną z wykorzystaniem metod psychoterapii szamańskiej. Kontynuuje badania specyfiki szamańskich stanów świadomości.