Richard Schechner

badacz, reżyser i wydawca, jedna z najbardziej wpływowych postaci współczesnego teatru. Profesor performatyki w Tish School of the Arts na Uniwersytecie Nowojorskim. Wydawca kwartalnika „TDR: The Journal of Performance Studies”. Jako dyrektor artystyczny nowojorskich zespołów Performance Group oraz East Coast Artists wyreżyserował m.in. spektakle Dionysus in 69, Commune, The Tooth of Crime, Mother Courage and Her Children, Cops, The Marilyn Project, Seneca’s Oedipus, Faust/Gastronome, Three Sisters, Swimming to Spalding oraz Imagining O. Jego przedstawienia prezentowane były w Chinach, RPA, Indiach, Tajwanie, Francji i Rumunii oraz Polsce. Autor książek: Public Domain: Essays on the Theater, Environmental Theater, The End of Humanism, Between Theater and Anthropology, The Future of Ritual (wyd. pol. Przyszłość rytuału, przełożył Tomasz Kubikowski, Volumen, 2000), Performed Imaginaries oraz Performance Studies: An Introduction (wyd. pol. Performatyka: wstęp, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, 2006).