2015-06-19
2015-06-20

Kronika Roku Grotowskiego/styczeń 2010

14–15 stycznia 2010

Zakończenie Roku Grotowskiego. Konferencja: GROTOWSKI – NARRACJE

Warszawa, Gmach Instytutu Kultury Polskiej UW

Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z wrocławskim Instytutem im. Jerzego Grotowskiego i Komitetem Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk.

Konferencji towarzyszyły projekcje filmów II Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski (reż. Marianne Ahrne) oraz Action in Aya Irini orkcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards.