2015-06-19
2015-06-20

Kronika Roku Grotowskiego/grudzień 2009

10–11 grudnia

KONFERENCJA: "KOŚCI MI WEWNĘTRZNE POŁAMAŁ." SŁOWACKI I GROTOWSKI - REKONTEKSTUALIZACJE

Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego.

Organizatorzy: Katedra Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego.