Wyszukiwanie w encyklopedii:

2011-03-27
2021-03-29

Slowiak James

James Slowiak(ur. 1955), amerykański reżyser polskiego pochodzenia. Ukończył reżyserię na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine. W roku 1978 założył i do 1982 współkierował grupą At Random Theatre Ensemble działająca w St. Paul, w stanie Minnesota. Od roku 1983 współpracował z Grotowskim w ramach programu Dramat Obiektywny, przede wszystkim jako asystent reżysera przy pracy nad Main Action. W roku 1986 przeniósł się wraz z Grotowskim do Włoch. Do roku 1988 pracował w Workcenter, początkowo prowadząc prace z grupą „na piętrze”, później pracując indywidualnie z Grotowskim. Towarzyszył mu też zawsze w czasie podróży do Stanów Zjednoczonych na konsultacje działań prowadzonych tam w ramach Dramatu Obiektywnego. W 1989 powrócił do Stanów Zjednoczonych, by objąć kierownictwo tego projektu. Skupił się wówczas nad wypracowaniem struktur performatywnych wykorzystujących pieśni shakerów – amerykańskiej grupy religijnej o charakterze ekstatycznym W roku 1992 wraz z Jairo Cuestą założył New Word Performance Laboratory w Akron, stan Ohio. Jest jego współdyrektorem artystycznym i reżyserem większości jego przedstawień. Od roku 1989 jest profesorem teatru na uniwersytecie w Akron (Ohio). Uczy aktorstwa, reżyserii, techniki głosu i ruchu oraz teatru współczesnego, przekazując kolejnym pokoleniom studentów wiedzę na temat Jerzego Grotowskiego. W roku 2007 opublikował napisaną wraz z Jairo Cuestą książkę Jerzy Grotowski (wydanie polskie: 2010).

Bibliografia: 

James Slowiak: Kręgi na wodzie, przekład Grzegorz Ziółkowski, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 223–231.

Jairo Cuesta, James Slowiak: Dwa rodzaje impulsów, rozmawiał Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2003 nr 54–55–56 (kwiecień–czerwiec–sierpień), s. 72 – 76.

Jairo Cuesta, James Slowiak: Jerzy Grotowski, przełożyła Koryna Dylewska, redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Warszawa 2010.