O encyklopedii

Wyszukiwanie w encyklopedii:

Wprowadzenie

Pomysł stworzenia „Encyklopedii.Grotowski” pojawił się publicznie w czasie konferencji kończącej Rok Grotowskiego, zorganizowanej w Warszawie, w Instytucie Kultury Polskiej. Zgłosił go Ludwik Flaszen, argumentując, że dokonania Jerzego Grotowskiego i jego współpracowników, obfitość i rozległość kontekstów, w których są i powinny być one umieszczane, a także liczba osób i zjawisk związanych z nimi na różne sposoby są tak wielkie, że dla ich ogarnięcia i uporządkowania potrzebna jest publikacja typu encyklopedycznego.

Uznając te argumenty, a zarazem dążąc do tego, by stworzyć nowoczesne i dynamiczne narzędzie i źródło wiedzy, Instytut im. Jerzego Grotowskiego podjął inicjatywę stworzenia internetowej publikacji „Encyklopedia.Grotowski”, na którą składają się nie tylko hasła encyklopedyczne, ale także mniej lub bardziej rozbudowane artykuły utrzymane w odmiennym charakterze i tonacji oraz materiały ilustracyjne w postaci fotografii, nagrań audio i wideo.

Hasła znajdujące się w encyklopedii ułożone są alfabetycznie. Każdemu z nich towarzyszy bibliografia, każde też wyposażone jest w system odnośników do innych haseł oraz do materiałów ilustracyjnych i dalszych lektur. Każde hasło pomyślane jest tak, by było powiązane z innymi zasobami grotowski.net i mogło stanowić swoistą bramę do konstelacji „Grotowski”.

Ponieważ ta konstelacja wciąż się powiększa, a do dawnych ocen i interpretacji dodawane są nowe, „Encyklopedia.Grotowski” mieć będzie charakter otwarty i dynamiczny. Począwszy od wyjściowych haseł podstawowych, opracowanych głównie przez redakcję, zawartość Encyklopedii będzie stopniowo rozszerzana poprzez pisanie nowych haseł, zamawianych u wybitnych specjalistów, a także (na co mamy nadzieję) proponowanych przez Czytelników. Każdy z użytkowników może dzięki zakładce „Dodaj hasło” wysłać do redakcji propozycję opracowania i napisania wybranego zagadnienia. Redakcja zastrzega sobie decyzję co do przyjęcia hasła i do konsultowania jego ostatecznego kształtu.

Z kolei dzięki zakładce „Zgłoś uwagę” możliwe jest proponowanie uzupełnień do haseł już istniejących, a także korekt w przypadku dostrzeżenia (nieuniknionych niestety) pomyłek. Będziemy wdzięczni za wszelkie tego typu interwencje, a listę ich autorek i autorów zamieszczać będziemy na stronach encyklopedii.

Redakcja:

Sylwia Fiałkiewicz, Dariusz Kosiński

« powrót do encyklopedii