Wyszukiwanie w encyklopedii:

2011-03-27
2021-03-16

Studencki Teatr Eksperymentalny

studencki zespół teatralny działający przy Radzie Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Krakowie. Kierował nim Janusz Budzyński, a członkami byli studenci krakowskiej PWST oraz amatorzy przygotowujący się do studiów aktorskich. Współpracę z STE Grotowski rozpoczął po powrocie z Moskwy, w lipcu 1956 roku, a w sierpniu oficjalnie zaangażowano go jako reżysera. Z zespołem tym miał przygotować polską prapremierę Ubu króla Alfreda Jarry’ego, ale praca ta nie została zakończona z powodu rozbieżności między reżyserem i grupą, a zapewne także ze względu na ówczesne zaangażowanie polityczne artysty. W grudniu 1956 roku Grotowski został odwołany ze stanowiska reżysera.

Bibliografia: 

Zbigniew Osiński: Pierwsze laboratorium teatralne Grotowskiego. Studenckie Koło Naukowe 1951–1959, [w:] tegoż: Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, wydanie 2., Gdańsk 2009, t. 1, s. 67–70.