2011-11-29
2014-04-07
Wanda Świątkowska

Wschodnie peregrynacje i praktyki Juliusza Osterwy

Tekst wygłoszony w trakcie konferencji „Reduta – nowe spojrzenia”, która odbyła się w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego 29 listopada 2010.

Aneks:

Karta z Raptularza kijowskiego z działówką Juliusza Osterwy (k. 80)Karta z Raptularza kijowskiego z działówką Juliusza Osterwy (rewers k. 80)

REPERTUAR NOWEGO TEATRU POLSKIEGO POD DYREKCJĄ JÓZEFA FLACHA I KIEROWNICTWEM ARTYSTYCZNYM JULIUSZA OSTERWY W KLUBIE „OGNIWO” (11 maja – 30 czerwca 1918)

11.05 Rekonesans Eugeniusza Popoffa (1)

12.05 Rekonesans Eugeniusza Popoffa (2)

14.05 Rekonesans Eugeniusza Popoffa (3)

16.05 Fircyk w zalotach Franciszka Zabłockiego (1)

18.05 Komedia o człowieku, który zaślubił niemowę Anatole’a France’a/ Komedia o człowieku, który redagował gazetę rolniczą Marka Twaina (1)

19.05 Rekonesans Eugeniusza Popoffa (4)

21.05 Komedia o człowieku, który zaślubił niemowę Anatole’a France’a/ Komedia o człowieku, który redagował gazetę rolniczą Marka Twaina (2)

23.05 Fircyk w zalotach Franciszka Zabłockiego (2)

24.05 Rekonesans Eugeniusza Popoffa (5)

25.05 Igraszki trafu i miłości Pierre’a de Marivaux (1)

26.05 Komedia o człowieku, który zaślubił niemowę Anatole’a France’a/ Komedia o człowieku, który redagował gazetę rolniczą Marka Twaina (3)

28.05 Igraszki trafu i miłości Pierre’a de Marivaux (2)

30.05 Komedia o człowieku, który zaślubił niemowę Anatole’a France’a/ Komedia o człowieku, który redagował gazetę rolniczą Marka Twaina (4)

1.06 Virtuti Militari Kazimierza Andrzeja Czyżowskiego (1)

2.06 Igraszki trafu i miłości Pierre’a de Marivaux (3)

3.06 Rekonesans Eugeniusza Popoffa (6)

4.06 Jastrząb Françoisa de Croisseta (1)

6.06 Virtuti Militari Kazimierza Andrzeja Czyżowskiego (2)

8.06 Marta wychodzi za mąż Françoisa de Curela (1)

9.06 Jastrząb Françoisa de Croisseta (2)

11.06 Marta wychodzi za mąż Françoisa de Curela (2)

13.06 Komedia o człowieku, który zaślubił niemowę Anatole’a France’a / Komedia o człowieku, który redagował gazetę rolniczą Marka Twaina (5)

14.06 Wieczór artystyczny (zapis także jako: Uroczysty wieczór)

15.06 Jastrząb Françoisa de Croisseta (3)

16.06 Marta wychodzi za mąż Françoisa de Curela (3)

18.06 Komedia o człowieku, który zaślubił niemowę Anatole’a France’a / Komedia o człowieku, który redagował gazetę rolniczą Marka Twaina (6)

20.06 Marta wychodzi za mąż Françoisa de Curela (4)

23.06 Monna Vanna Maurice’a Maeterlincka (1)

24.06 Igraszki trafu i miłości Pierre’a de Marivaux (4)

25.06 Monna Vanna Maurice’a Maeterlincka (2)

26.06 Komedia o człowieku, który zaślubił niemowę Anatole’a France’a / Komedia o człowieku, który redagował gazetę rolniczą Marka Twaina (7)

27.06 Monna Vanna Maurice’a Maeterlincka (3)

28.06 Marta wychodzi za mąż Françoisa de Curela (5)

29.06 Składanki

30.06 Monna Vanna Maurice’a Maeterlincka (4)