2016-10-02
2021-03-21

Wszyscy mieliśmy marzenia i pasje

Nagranie, część 3

 

Od lewej: Urszula Bielska, Wincenty Maszkowski, Ewa Lubowiecka, Zbigniew Osiński. Fot. Archiwum Instytutu GrotowskiegoZapis dźwiękowy spotkania Działalność Teatru Laboratorium 13 Rzędów w Opolu w latach 1959–1964 z aktorami i współpracownikami Teatru Laboratorium 13 Rzędów, które odbyło się 12 marca 1993 roku w Ośrodku Grotowskiego.

W spotkaniu udział wzięli: Urszula Bielska, Andrzej Bielski, Irena Flaszenowa, Marta Jahołkowska, Mieczysław Janowski, Ewa Lubowiecka, Wincenty Maszkowski, Teresa Molik. Rozmowę prowadził Zbigniew Osiński.