Wyszukiwanie w encyklopedii:

2011-03-27
2021-02-23

Bacci Roberto

Roberto Bacci, fot. Francesco Galli(ur. 1949), włoski reżyser i dyrektor teatru. Po ukończeniu w roku 1972 studiów na Uniwersytecie w Pizie, rozpoczął pracę w Piccolo Teatro di Pontedera, przekształcając go następnie w Compagnia Laboratorio di Pontedera. W roku 1974 założył w tym toskańskim miasteczku Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale (Ośrodek Eksperymentów i Poszukiwań Teatralnych), którego dyrektorem artystycznym pozostaje do dziś. Wyreżyserował ponad dwadzieścia przedstawień prezentowanych w krajach Europy, Ameryki Południowej i na Bliskim Wschodzie. Nawiązał też współpracę z międzynarodowym gronem najsłynniejszych eksperymentatorów teatralnych na czele z Jerzym Grotowskim, Eugenio Barbą, Peterem Brookiem, Anatolijem Wasiljewem, Julianem Beckiem i Judith Maliną, przekształcając Pontederę w ośrodek teatralny o znaczeniu międzynarodowym, miejsce corocznego międzynarodowego festiwalu teatralnego. Eksperymentalne poszukiwania teatralne wspierał także jako dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Santarcangelo di Romana (1978–1987) i międzynarodowego festiwalu VolterraTeatro (1990–1999). Od roku 2002 jest dyrektorem artystycznym teatralnej części znanego florenckiego festiwalu Fabbrica Europa Był jednym z najwierniejszych włoskich sojuszników Grotowskiego i jego teatru, wielokrotnie goszcząc i jego, i członków jego zespołu w Pontederze. Ukoronowaniem wieloletniego wsparcia udzielanego Grotowskiemu było zorganizowanie w roku 1984 z inicjatywy Bacciego i współpracującej z nim Carli Polastrelli Centro Lavoro Europeo di Jerzy Grotowski, przekształconego następnie w Workcenter of Jerzy Grotowski (Centro di Lavoro di Jerzy Grotowski), oraz doprowadzenie do tego, że właśnie Pontedera stała się miejscem pracy Grotowskiego w ostatnich latach jego życia. Bacci konsekwentnie pracę tę wspierał, po roku 1999 wspomagając też Thomasa Richardsa i Maria Biaginiego.