Wyszukiwanie w encyklopedii:

2011-03-27
2014-06-04

Burian Emil František

(1904–1956), czeski reżyser, aktor, kompozytor, pisarz i teoretyk teatru. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli awangardowej sztuki europejskiej. Dzięki rozległemu wykształceniu i wielości talentów artystycznych mógł z powodzeniem podjąć się realizacji swojej koncepcji teatru syntetycznego, nie tyle łączącego poszczególne sztuki, co wtapiającego literaturę, muzykę, plastykę, grę aktorską w specyficzną i niepowtarzalną jedność. Działał przede wszystkim jako kierownik własnych teatrów eksperymentalnych D 34, a po II wojnie światowej D 46. Latem 1958 Grotowski wziął udział w Seminarium Teatralnym Buriana w Pradze i Karlovych Varach. Oglądał wówczas dwie inscenizacje twórcy teatru syntetycznego: Operę za trzy grosze Brechta i autorską Ludową suitę.