Wyszukiwanie w encyklopedii:

2011-03-27
2014-04-09

Koło Przyjaciół Teatru 13 Rzędów

rodzaj stowarzyszenia wzorowanego na Kole Przyjaciół Reduty, którego głównym celem było wspieranie działalności Teatru 13 Rzędów, popularyzacja jego osiągnięć i metod pracy, a także tworzenie wokół niego swoistego środowiska, co z kolei miało chronić przed pojawiającymi się ze strony władz oskarżeniami o elitarność. Powołane 3 maja 1960, liczyło ok. 80 osób, a jego przewodniczącym był Józef Szajna. Z inicjatywy i pod auspicjami Koła organizowano co dwa tygodnie specjalne konwersatoria dla publiczności, w trakcie których Grotowski i Flaszen prezentowali i omawiali kolejne zagadnienia i problemy sztuki teatru, prowadząc swoistą edukację widzów w duchu własnej ideologii artystycznej. Spotkania Koła odbywały się do roku 1962.

Bibliografia: 

Czesława Mykita-Glensk: Życie teatralne Opola. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Opole 1976, s. 205;

Zbigniew Osiński: Walka o widza. Koło Przyjaciół Teatru „13 Rzędów” i konwersatoria, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński, Laboratorium Grotowskiego, Warszawa 1978, s. 17.