2014-06-18
2014-06-18

POLECAMY

ODIN FESTIVAL

ODIN FESTIVAL

2–7 września 2014

Instytut Grotowskiego, Wrocław

Odin Teatret

Z okazji 50-lecia Odin Teatret Instytut Grotowskiego organizuje Odin Festival – sześciodniowe spotkanie z zespołem Odin Teatret, na które złożą się: treningi, pokazy pracy, barter, a także spotkania z Eugeniem Barbą i prezentacje wybranych spektakli Odin Teatret.

Spalić dom. Rodowód reżysera

Eugenio Barba

Spalić dom. Rodowód reżysera

Przekład Anna Górka
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław – Warszawa 2011

Canoe z papieru. Traktat o Antropologii Teatru

Eugenio Barba

Canoe z papieru. Traktat o Antropologii Teatru

Przełożyli Leszek Kolankiewicz i Dagmara Wiergowska-Janke
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007

Sekretna sztuka aktora. Słownik Antropologii Teatru

Eugenio Barba, Nicola Savarese

Sekretna sztuka aktora. Słownik Antropologii Teatru

Przełożyli Jarosław Fret, Grzegorz Godlewski, Anna Górka, Grzegorz Janikowski, Agnieszka Jelewska-Michaś, Iwona Kurz, Marta Steiner, Grzegorz Ziółkowski

Redakcja wydania polskiego: Leszek Kolankiewicz

Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005

Książka ta jest owocem przedsięwzięcia badawczego, ISTA (International School of Theatre Anthropology, Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru), w latach 1980–2004.

Technika i kreatywność. Rozmowy z aktorami Odin Teatret

Lluís Masgrau

Technika i kreatywność. Rozmowy z aktorami Odin Teatret

Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005

Książka dostępna jest w formacie PDF w Mediatece wortalu grotowski.net. Pobierz książkę w formacie PDF

Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce oraz 26 listów Jerzego Gr

Eugenio Barba

Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce oraz 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby

Przełożyła z języka włoskiego Monika Gurgul

Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2001

„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2005, nr 2

„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2005, nr 2

Numer w dużej części poświęcony XIV Sesji Międzynarodowej Szkoły Antropologii ISTA, która pod hasłem „Improwizacja: pamięć, powtórzenie, nieciągłość” odbyła się we Wrocławiu i Krzyżowej w dniach 1–15 kwietnia 2005.

W tej części numeru opublikowano następujące artykuły:

Maciej Rożalski: Utopia, której udało się zaistnieć

Eugenio Barba: Jak doszło do powstania ISTA

Julia Varley: ISTA. Opowieść o przemianie. Otwarty list do uczestników i prowadzących

XIV sesja ISTA Wrocław 2005

Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt

Eugenio Barba

Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt

Podał do druku: Lluís Masgrau. Przełożyli Grzegorz Godlewski, Iwona Kurz, Małgorzata Litwinowicz-Droździel

Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2003

Notes from an Odin Actress. Stones of Water

Julia Varley

Notes from an Odin Actress. Stones of Water

Routledge, London and New York, 2011

As an actress I sit, speak, run, sweat and, simultaneously, I represent someone who sits, speaks, runs and sweats. As an actress, I am both myself and the character I am playing. I exist in the concreteness of the performance and, at the same time, I need to be alive in the minds and senses of the spectators. How can I speak of this double reality?’ (Julia Varley)

Odin Teatret 2000

Odin Teatret 2000

Edited by John Andreasen and Annelis Kuhlmann

Acta Jutlandica LXXVI: 1, Aarhus University Press, Ǻrhus 2000

W numerze 8 „Performera” publikujemy przekład publikowanego w tej książce tekstu Iben Nagel Rasmusen Fragmenty pamiętnika aktorki