„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2005, nr 2

„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2005, nr 2

Numer w dużej części poświęcony XIV Sesji Międzynarodowej Szkoły Antropologii ISTA, która pod hasłem „Improwizacja: pamięć, powtórzenie, nieciągłość” odbyła się we Wrocławiu i Krzyżowej w dniach 1–15 kwietnia 2005.

W tej części numeru opublikowano następujące artykuły:

Maciej Rożalski: Utopia, której udało się zaistnieć

Eugenio Barba: Jak doszło do powstania ISTA

Julia Varley: ISTA. Opowieść o przemianie. Otwarty list do uczestników i prowadzących

XIV sesja ISTA Wrocław 2005

czternastej sesji ISTA, Wrocław, 2005

Nando Taviani: Doświadczenie teatru między improwizacją i premedytacją

ODIN TEATRET: Improwizacje aktorów Odin Teatret

Paweł Soszyński: Sen Andersena

Eugenio Barba: Dzieci Ciszy. Rozważania o czterdziestoleciu Odin Teatret – Tajemnemu ludowi – przyjaciołom Odin Teatret

Eugenio Barba: Zdobywanie różnicy – List do pewnej historyczki o nieukierunkowaniu pamięci autobiograficznej