Eugenio Barba i Odin Teatret

2017-09-01
2021-02-28

Teksty Eugenia Barby w języku polskim

W układzie chronologicznym

Indyjski teatr kathakali, przełożył Witold Kalinowski, „Dialog” 1979 nr 12, s. 107–115.

Teatr-kultura, przełożył Witold Kalinowski, „Dialog” 1980 nr 5, s. 120–131; tekst w przekładzie Grzegorza Godlewskiego, [w:] Eugenio Barba: Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt, podał do druku Lluís Masgrau, przełożyli Grzegorz Godlewski, Iwona Kurz, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, redakcja przekładu Grzegorz Godlewski i Leszek Kolankiewicz, Instytut Kultury Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 215–234. Przedruk [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, opracowali Grzegorz Godlewski, Leszek Kolankiewicz, Andrzej Mencwel, Paweł Rodak, wstęp i redakcja Andrzej Mencwel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 602–608.

Antropologia teatru: pierwsze hipotezy, przełożyła Maria Berwid-Osińska, „Dialog” 1981 nr 1, s. 94–100. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 187–197.

Antropologia teatru: krok dalej, przełożył Piotr Szymanowski, „Dialog” 1982 nr 4, s. 81–94.

Po tamtej stronie pływających wysp, przełożył Piotr Szymanowski, „Dialog” 1985 nr 5, s. 106–113.

Trzeci bieg rzeki, [b.t.], „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1991 nr 3–4, s. 99–102.

Eftermaele: Co powiedzą później, przełożyła Anna Broczkowska-Nguyen, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 3 (wiosna), s. 120–122.

Czterech widzów, [b.t.] „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1993 nr 2, s. 7–9.

Teatr eurozjatycki, czyli szansa, przełożyła Magdalena Gołaczyńska, „Dialog” 1993 nr 8, s. 93–97.

W drodze przez teatr, przełożył Grzegorz Godlewski, „Polityka” 1993 nr 44, z 30 października, s. VI.

„Trzeci teatr”: Dziedzictwo po nas dla nas samych, przełożył Grzegorz Godlewski, „Dialog” 1994 nr 1, s. 131–138.

Fikcja rozdwojenia, przełożył Juliusz Tyszka, „Opcje” 1995 nr 1–2, s. 26–27.

***, przełożyła Halina Sudoł, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 33.

Dario Fo i Franca Rame – przyjaźnie z innego tysiąclecia, przełożyła Monika Gurgul, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1997 nr 22, s. 54–58.

Natura dramaturgii, przełożył Grzegorz Janikowski, „Teatr” 1996 nr 10 s. 32–34.

Kolczyki Pirandella, przełożył Michał Jezierski „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1997 nr 19–20, s. 128. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 168–169.

Dziadkowie i sieroty, przełożyła Monika Gurgul, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2003 nr 54–56, s. 17–21.

W brzuchu potwora, przełożyła Iwona Kurz, „Dialog” 2003 nr 4, s. 163–169.

Zapisana cisza, przełożył Grzegorz Godlewski, „Uniwersytet Kulturalny” 2003 (maj), s. 1, 2.

Skąd przychodzę, dokąd wracam, przełożył Jacek Dobrowolski, „Teatr” 2003 nr 6, s. 4–6.

Drodzy przyjaciele z Ósmego Dnia!, [w:] Mówię Poznań, myślę Ósmego Dnia, pod redakcją Juliusza Tyszki, Teatr Ósmego Dnia, Poznań 2004, s. 3–6. Przedruk „Teatr” 2005 nr 1–3, s. 30 –31.

Dzieci Ciszy. Rozważania o czterdziestoleciu Odin Teatret, przełożyła Zofia Dworakowska, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2005 nr 2, s. 128–132.

Jak doszło do powstania ISTA, przełożyła Katarzyna Przyłuska, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2005 nr 2, s. 103.

Zdobywanie różnicy, list do pewnej historyczki o nieukierunkowaniu pamięci autobiograficznej, przełożyła Katarzyna Kasia, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2005 nr 2, s. 133–141.

„Tragiczne dzieje doktora Fausta”: montaż tekstu, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, wstęp Peter Brook, przełożył Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 75–83.

Trening aktora, dokumentacja Eugenio Barba, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, wstęp Peter Brook, przełożył Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 129–165.

Niezrozumiałość i nadzieja, przełożyła Anna Szymonik, „Teatr” 2012 nr 1, s. 8–9.

Technika gry aktorskiej jako samopenetracja i odrzucenie naturalizmu, przekład nieznanego autora sprawdziła i uzupełniła Katarzyna Woźniak, „Performer” 2014 nr 8.

Świętość fikcji, przełożyła Magdalena Hasiuk, [w:] Kręgi i płomienie. Szkice o teatrze i socjologii, pod redakcją Magdaleny Hasiuk i Elżbiety Kołdrzak, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2017, s. 29–41.

Nierozważność teatru, druk ulotny. [przełożył Mirosław Rusek, redakcja Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2017]

Powojenny teatr w Polsce, przełożyła i opracowała Ewa Partyga, „Pamiętnik Teatralny” 2017 z. 1–2, s. 11–19.

List do tęskniących za przyszłością, przełożyła Katarzyna Woźniak, „Performer” 2020 nr 19.

Odpowiedź Gregoriowi Amicuziemu, przełożyła Katarzyna Woźniak, „Performer” 2020 nr 19.