Eugenio Barba i Odin Teatret

2017-09-01
2021-02-28

Książki i teksty na temat Odin Teatret w języku angielskim przygotowane w Polsce

Living in the performers village, edited by Kazimierz Kowalewicz, University of Łódź, Łódź 2000.

Meetings with the Odin Teatret, edited by Kazimierz Kowalewicz, University of Łódź, Łódź 2000.

Burzyński Tadeusz: University of Research, „Le Théâtre en Pologne/Theatre in Poland” 1975 nr 11–12, s. 49–54.

Szydłowski Roman: New Trends in the Contemporary Theatre: Theatre of Nations Symposium, „Le Théâtre en Pologne/Theatre in Poland” 1975 nr 11–12, s. 31–40.