Eugenio Barba i Odin Teatret

2017-09-01
2021-02-28

Zestawiły Monika Blige i Zofia Dworakowska

Książki Eugenia Barby w języku polskim

W układzie chronologicznym

Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce oraz 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby, przełożyła Monika Gurgul, redakcja przekładu Anna Górka, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2001. Pierwodruki fragmentów: Więzi i partie szachów, „Gazeta Wyborcza” 1999 nr 13, z 16 stycznia, s. 12; Ziemia popiołu i diamentów, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1999 nr 29, s. 6–13; Wartość jednego autobusu, „Rzeczpospolita” 2001 nr 110, s. D3. Przedruk fragmentów: Film, który zmienia życie, Przyjaciele, Wartość jednego autobusu, Niewidzialny mistrz oraz wybór listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 18–19, 20–22, 35–40, 77–81, 48–60.

Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt, podał do druku Lluís Masgrau, przełożyli Grzegorz Godlewski, Iwona Kurz, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, redakcja przekładu Grzegorz Godlewski i Leszek Kolankiewicz, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003. Przedruk fragmentu List z południa Włoch, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 113.

Sekretna sztuka aktora. Słownik Antropoologii Teatru, przełożył Jarosław Fret i in., redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005 [współautor Nicola Savarese].

Canoe z papieru. Traktat o Antropologii Teatru, przełożyli Dagmara Wiergowska-Janke i Leszek Kolankiewicz, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007. Pierwodruki fragmentów: Antropologia teatru: geneza, definicja, przełożył Leszek Kolankiewicz, „Dialog” 1993 nr 12, s. 144–152; Zapiski dla zakłopotanych (i siebie samego), przełożyli Dagmara Wiergowska-Janke i Leszek Kolankiewicz, „Dialog” 1996 nr 10, s. 151–162. Przedruki fragmentów: Garść wody, Tylko działanie jest żywe, ale tym, co pozostaje, jest słowo, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 87–88, 89–92.

Spalić dom. Rodowód reżysera, przełożyła Anna Górka, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011.

 

Teksty Eugenia Barby w języku polskim

W układzie chronologicznym

Indyjski teatr kathakali, przełożył Witold Kalinowski, „Dialog” 1979 nr 12, s. 107–115.

Teatr-kultura, przełożył Witold Kalinowski, „Dialog” 1980 nr 5, s. 120–131; tekst w przekładzie Grzegorza Godlewskiego, [w:] Eugenio Barba: Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt, podał do druku Lluís Masgrau, przełożyli Grzegorz Godlewski, Iwona Kurz, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, redakcja przekładu Grzegorz Godlewski i Leszek Kolankiewicz, Instytut Kultury Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 215–234. Przedruk [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, opracowali Grzegorz Godlewski, Leszek Kolankiewicz, Andrzej Mencwel, Paweł Rodak, wstęp i redakcja Andrzej Mencwel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 602–608.

Antropologia teatru: pierwsze hipotezy, przełożyła Maria Berwid-Osińska, „Dialog” 1981 nr 1, s. 94–100. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 187–197.

Antropologia teatru: krok dalej, przełożył Piotr Szymanowski, „Dialog” 1982 nr 4, s. 81–94.

Po tamtej stronie pływających wysp, przełożył Piotr Szymanowski, „Dialog” 1985 nr 5, s. 106–113.

Trzeci bieg rzeki, [b.t.], „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1991 nr 3–4, s. 99–102.

Eftermaele: Co powiedzą później, przełożyła Anna Broczkowska-Nguyen, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 3 (wiosna), s. 120–122.

Czterech widzów, [b.t.] „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1993 nr 2, s. 7–9.

Teatr eurozjatycki, czyli szansa, przełożyła Magdalena Gołaczyńska, „Dialog” 1993 nr 8, s. 93–97.

W drodze przez teatr, przełożył Grzegorz Godlewski, „Polityka” 1993 nr 44, z 30 października, s. VI.

„Trzeci teatr”: Dziedzictwo po nas dla nas samych, przełożył Grzegorz Godlewski, „Dialog” 1994 nr 1, s. 131–138.

Fikcja rozdwojenia, przełożył Juliusz Tyszka, „Opcje” 1995 nr 1–2, s. 26–27.

***, przełożyła Halina Sudoł, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 33.

Dario Fo i Franca Rame – przyjaźnie z innego tysiąclecia, przełożyła Monika Gurgul, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1997 nr 22, s. 54–58.

Natura dramaturgii, przełożył Grzegorz Janikowski, „Teatr” 1996 nr 10 s. 32–34.

Kolczyki Pirandella, przełożył Michał Jezierski „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1997 nr 19–20, s. 128. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 168–169.

Dziadkowie i sieroty, przełożyła Monika Gurgul, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2003 nr 54–56, s. 17–21.

W brzuchu potwora, przełożyła Iwona Kurz, „Dialog” 2003 nr 4, s. 163–169.

Zapisana cisza, przełożył Grzegorz Godlewski, „Uniwersytet Kulturalny” 2003 (maj), s. 1, 2.

Skąd przychodzę, dokąd wracam, przełożył Jacek Dobrowolski, „Teatr” 2003 nr 6, s. 4–6.

Drodzy przyjaciele z Ósmego Dnia!, [w:] Mówię Poznań, myślę Ósmego Dnia, pod redakcją Juliusza Tyszki, Teatr Ósmego Dnia, Poznań 2004, s. 3–6. Przedruk „Teatr” 2005 nr 1–3, s. 30 –31.

Dzieci Ciszy. Rozważania o czterdziestoleciu Odin Teatret, przełożyła Zofia Dworakowska, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2005 nr 2, s. 128–132.

Jak doszło do powstania ISTA, przełożyła Katarzyna Przyłuska, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2005 nr 2, s. 103.

Zdobywanie różnicy, list do pewnej historyczki o nieukierunkowaniu pamięci autobiograficznej, przełożyła Katarzyna Kasia, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2005 nr 2, s. 133–141.

„Tragiczne dzieje doktora Fausta”: montaż tekstu, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, wstęp Peter Brook, przełożył Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 75–83.

Trening aktora, dokumentacja Eugenio Barba, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, wstęp Peter Brook, przełożył Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 129–165.

Niezrozumiałość i nadzieja, przełożyła Anna Szymonik, „Teatr” 2012 nr 1, s. 8–9.

Technika gry aktorskiej jako samopenetracja i odrzucenie naturalizmu, przekład nieznanego autora sprawdziła i uzupełniła Katarzyna Woźniak, „Performer” 2014 nr 8.

Świętość fikcji, przełożyła Magdalena Hasiuk, [w:] Kręgi i płomienie. Szkice o teatrze i socjologii, pod redakcją Magdaleny Hasiuk i Elżbiety Kołdrzak, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2017, s. 29–41.

Nierozważność teatru, druk ulotny. [przełożył Mirosław Rusek, redakcja Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2017]

Powojenny teatr w Polsce, przełożyła i opracowała Ewa Partyga, „Pamiętnik Teatralny” 2017 z. 1–2, s. 11–19.

List do tęskniących za przyszłością, przełożyła Katarzyna Woźniak, „Performer” 2020 nr 19.

Odpowiedź Gregoriowi Amicuziemu, przełożyła Katarzyna Woźniak, „Performer” 2020 nr 19.

 

Rozmowy Eugenia Barby w języku polskim

W układzie chronologicznym

Bez oklasków można wyżyć, dyskusja z udziałem Eugenia Barby, Maryny Bersz, Jacka Dobrowolskiego, Jarosława Kaczmarka, Leszka Kolankiewicza, Radosława Krawczyka, Wojciecha Krukowskiego, Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej, Zbigniewa Osińskiego, Lecha Raczaka, Pawła Rodaka, Jadwigi Rodowicz, Małgorzaty Semil, Lecha Śliwonika, Bartosza Zaczykiewicza, „Dialog” 1994 nr 1, s. 120–130. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 155–167.

Wyspa wolności, z Eugeniem Barbą rozmawia Rafał Bubnicki, „Rzeczpospolita” 2003 nr 138, s. A13.

Mity i rewolucje, z Eugeniem Barbą rozmawia Roman Pawłowski, „Gazeta Wyborcza” 2003 nr 126, z 31 maja, s. 22–23. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 307–314.

Praca nad formą, z Eugeniem Barbą rozmawia Agnieszka Sosnowska, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2006 nr 76 (grudzień), s. 76–78.

Teatr w czasach obojętności, z Eugeniem Barbą rozmawia Piotr Rudzki, „Notatnik Teatralny” 2007 nr 44, s. 208–212.

Nowy Testament teatru, z Jerzym Grotowskim rozmawia Eugenio Barba, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, wstęp Peter Brook, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, przełożył Grzegorz Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego Wrocław 2007, s. 25–50; [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, zespół redakcyjny Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa, s. 930–949.

Ciągle niszczę swój dom, z Eugeniem Barbą rozmawia Joanna Derkaczew, „Gazeta Wyborcza” 2011 nr 245, z 20 października, s. 11.

Tak, spaliłem własny dom, z Eugeniem Barbą rozmawia Leszek Kolankiewicz, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2012 nr 107, s. 160–167. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 385–399.

Wywiad z Eugeniem Barbą – włoskim reżyserem teatralnym oraz twórcą Odin Teatret, z Eugeniem Barbą rozmawia Martyna Kasprzak, „Kwartalnik Opolski”, 2012 nr 2–3 (2012), s. 141–151.

Teatr jest kreacją środowiska, z Eugeniem Barbą rozmawia Martyna Kasprzak, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2016 nr 135, s. 20–24. Pierwodruk fragmentu jako Teatralny bunt przeciw… teatrowi, „Gazeta Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016” 2016 nr 5, s. 4.

Barter, z Eugeniem Barbą i Kaiem Bredholtem rozmawiają Magdalena Hasiuk i Krystyna Ułamek , „Teatr” 2017 nr 3.

 

Teksty i rozmowy pozostałych członków Odin Teatret w języku polskim

W układzie chronologicznym

Wywiad z zespołem Farfa, z Iben Nagel Rasmussen i Cesarem Brie rozmawia Michał Wieczorek, „Post Factum” (gazeta Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze) 1984 nr 5, s. 1–4.

Iben Nagel Rasmussen: Daleki Wschód, przełożyła Magda Berger, „Dialog” 1985 nr 5, s. 114–117.

Dawał nam wszystko, z Isabel Ubedą, rozmawiała Teresa Błajet-Wilniewczyc, przełożyła Katarzyna Kazimierczuk, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 98–101.

On był doświadczeniem, z Torgeirem Wethalem rozmawiała Teresa Błajet-Wilniewczyc, przełożyła Katarzyna Kazimierczuk, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 92–101. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 61–68.

Rasmussen Iben Nagel: Ślad Ryszarda, opracowała i zapisała Teresa Błajet-Wilniewczyc, przełożyła Katarzyna Kazimierczuk, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 90–91. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 69–71.

Bóg istnieje tylko w detalu, zapis spotkania z zespołem Odin Teatret, spisała i opracowała Magdalena Hasiuk, „Tygiel Kultury” 2001 nr 1–3, s. 120–124. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 334–339.

Carreri Roberta: Czego nauczyłam się uczyć, przełożyła Iwona Kurz, [w:] Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwela, Michała Wójtowskiego, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2002, s. 256–261.

Carreri Roberta: Wyobrażam sobie biały pokój, przełożyła Iwona Kurz, [w:] Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwela, Michała Wójtowskiego, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2002, s. 251–255.

Wethal Torgeir: Kamienie w rzece, przełożył Grzegorz Godlewski, [w:] Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwela, Michała Wójtowskiego, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2002, s. 233–250.

Improwizacje aktorów Odin Teatret: improwizacja według Iben, improwizacja według Roberty, improwizacja według Julii, przełożyła Jolanta Kossakowska, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2005 nr 2, s. 112–119.

Varley Julia: ISTA – opowieść o przemianie. Otwarty list do uczestników i prowadzących czternastej sesji ISTA, Wrocław, 2005, przełożył Maciej Rożalski, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2005 nr 2, s. 104–108.

Carreri Roberta: Ślady na śniegu, przełożyła Justyna Rodzińska-Nair, „Performer” 2014 nr 8.

Rasmussen Iben Nagel: Fragmenty pamiętnika aktorki, przełożyła Justyna Rodzińska-Nair, „Performer” 2014 nr 8.

Varley Julia: Dramaturgia aktorki, przełożył Andrzej Wojtasik, „Performer” 2014 nr 8.

Varley Julia: Wiatr z zachodu. Powieść postaci, przełożyła Justyna Rodzińska-Nair, „Performer” 2014 nr 8.

Wethal Torgeir: Obrazy, które są mną, przełożyła Justyna Rodzińska-Nair, „Performer” 2014 nr 8.

 

Teksty na temat Odin Teatret w języku polskim

W układzie alfabetycznym

Adamski Jerzy: Włoska książka o teatrze Grotowskiego, „Teatr” 1965 nr 18, s. 14. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 46–47.

Arm, „Talabot” Eugenia Barby, „Dialog” 1990 nr 1, s. 154.

Baltyn Hanna: Budowanie i burzenie, „Nowe Książki” 2012 nr 3, s. 67. [recenzja książki Spalić dom. Rodowód reżysera]

Baluch Wojciech: Na drodze do rytuału osobistego: Eugenio Barba, [w:] W stronę rytuału. Od Yeatsa do Węgajt, pod redakcją Małgorzaty Sugiery, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 115–136. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 348–365.

Banu Georges: Czterdzieści lat Odin i przypowieść o piasku, przełożyła Renata Niziołek, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” nr 67–68, czerwiec–sierpień, s. 82–84.

Bartnikowski Andrzej: Dona Musica Butterflies, „PAL Przegląd Artystyczno-Literacki” 1997 nr 12, s. 127–130.

Baranowski Grzegorz: Teatr na ulicy, „Dziennik Bałtycki” 1984 nr 249, z 20–21 października, s. 4. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 124.

Braun Kazimierz: Trzeci Teatr (Rozmowy z Eugeniem Barbą), „Kultura” 1979, z 14 października. Przedruk [w:] tegoż: Nadmiar teatru, Czytelnik, Warszawa 1984, s. 76–85.

Bubnicki Rafał: Podsumowanie naszego stulecia, „Rzeczpospolita” 1999 nr 266, s. 11.

Bukowski Jacek: Teatr jak życie składa się z wiecznych przeciwieństw, „Życie Ekstra” (dodatek [do:] „Życie Warszawy”) 1993 nr 228, z 29 września, s. V.

Burzyński Tadeusz: II Międzynarodowy Festiwal Teatru Ulicznego Jelenia Góra ‘84, [w:] Międzynarodowe Festiwale Teatru Ulicznego, opracowanie redakcyjne Andrzej Grzelak i Henryk Szoka, nakładem Teatru im. C. Norwida w Jeleniej Górze wydał Wojewódzki Dom Kultury w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1987.

Burzyński Tadeusz: Barba i jego teatr, „Gazeta Robotnicza” 1991 nr 24 (12 915), z 29 stycznia, s. 7.

Burzyński Tadeusz: Fascynujące spotkania, „Gazeta Robotnicza” 1991 nr 247, z 22 października, s. 8.

Burzyński Tadeusz: Szczęśliwa przygoda (korespondencja z Danii), „Gazeta Robotnicza” 1991, z 13 września.

Burzyński Tadeusz: Tajemnica „Farfy”, „Scena” 1985 nr 2, s. 15–17. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 125–127.

Burzyński Tadeusz: Wrocławskie Dni Odin Teatret. Nic do ukrycia, „Gazeta Robotnicza” 1993 nr 205, z 28 września, s. 12.

Burzyński Tadeusz: Wrocławskie Dni Odin Teatret. U wrót Tajemnicy, „Gazeta Robotnicza” 1993 nr 206, z 29 września, s. 21.

Burzyński Tadeusz: Wrocławskie Dni Odin Teatret. Z Wielkim Nieobecnym w tle, „Gazeta Robotnicza” 1993 nr 206, z 30 września, s. 12.

Burzyński Tadeusz: Wyprawa ku nieznanym brzegom, „Gazeta Robotnicza” 1991 nr 118, z 22 maja, s. 6.

Buski [Burzyński] Tadeusz: Kąpiel w teatrze. II Międzynarodowy Festiwal Teatru Ulicznego (2). „Sprawy i ludzie” 1984 nr 36, z 6 września, s. 10. Przedruk wersji zmienionej [w:] Międzynarodowe Festiwale Teatru Ulicznego, opracowanie redakcyjne Andrzej Grzelak i Henryk Szoka, nakładem Teatru im. C. Norwida w Jeleniej Górze wydał Wojewódzki Dom Kultury w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1987, s. 47–49.

Buski [Burzyński] Tadeusz: Szczęśliwi pracą, „Sprawy i ludzie” 1984 nr 37, z 13 września, s. 14.

Czaplicki Patryk: „Sen Andersena” a zmarszczki teatru, „Próba. Nieregularnik Teatralny” 2005 nr 1, s. 36–43.

Dario Fo i Franca Rame występują podczas ISTA, opracował Juliusz Tyszka, „Opcje” 1998 nr 1, s. 24–28.

Dobrowolski Jacek: Piękny i groźny „Sen Andersena” Eugenia Barby, „Teatr” 2005, nr 4–6, s. 43–45.

Dobrowolski Jacek: Tajemnica wykonawcy, „Teatr” 2005, nr 4–6, s. 49.

Dobrowolski Jacek: „Mythos” Eugenia Barby, czyli cień Teatru Odin, „Teatr” 2002 nr 7–8, s. 41–43.

Dudzik Wojciech, Leżeński Aureliusz: Ewangelia Eugenia Barby, „Dialog” 1986 nr 3, s. 168–170.

Dworakowska Zofia: Czterdziestolecie Odin Teatret, „Scena” 2004 nr 6, s. 14.

Dworakowska Zofia: Praktykowanie antropologii teatru, „Teatr” 2007 nr 5, s. 44–49. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 235–241.

Dworakowska Zofia: Wstęp, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 9–15.

Dzieduszycka Małgorzata: Latać, „Kultura” 1975 nr 32, z 10 września. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 111–112.

Dzieduszycka Małgorzata: Próba wyjścia poza teatr, „Tygodnik Studencki” 1975 nr 35, z 31 sierpnia.

Erlich Marek: Uniwersytet Poszukiwań, „ITD Tygodnik Studencki” 1975 nr 34, z 24 września. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 109–111.

Flaszen Ludwik: Barba u początku, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 41–45.

Foremski Rafał: We wzajemności, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 421–425.

Frankowska Beata: Nordisk Teaterlaboratorium jako wielofunkcyjny ośrodek, [w:] Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwela, Michała Wójtowskiego, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2002, s. 268–275.

Ganiebna Agata: Na początku było Theatrum Mundi, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1996 nr 13–14, s. 68.

Gołaczyńska Magdalena: Mieszane małżeństwa, czyli święto w Holstebro, „Dialog” 1994 nr 7, s. 172–175.

Gołaczyńska Magdalena: Odin Teatret – od laboratorium do „trzeciego teatru”, „Opcje” 1998 nr 3, s. 52–56.

Goźliński Paweł: Między teatrem i rytuałem, „Teatr” 1993 nr 12, s. 31.

Goźliński Paweł: Podglądanie bogów, „Teatr” 1996 nr 7–8, s. 10–12. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 216–220.

Goźliński Paweł: Przypisy do spektaklu „Itsi Bitsi” Odin Teatret, „Teatr” 1995 nr 2, s. 22–23. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 267–370.

Grudzińska Magda: Czy tylko głowa jest od myślenia?, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1995 nr 7, s. 41.

Grudzińska Magda: Czym jest „the performer’s bios”? Różne formy scenicznej obecności w teatrze i tańcu, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1996 nr 13–14, s. 64–76. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 198–208.

Gruszczyński Piotr: Gościnne występy, „Tygodnik Powszechny” 1993 nr 41, s. 10.

Gurgul Monika: Lama i Cheli, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1998 nr 27, s. 83–85.

Guszpit Ireneusz: Barba według Barby, „Odra” 2002 nr 5, s. 118–120.

Hasiuk Magdalena: Konstelacja lunatyków, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2011 nr 106, s. 80–82.

Hasiuk Magdalena: Mit, który jest opium – pojedyncze spojrzenie, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2000 nr 10, s. 121–127.

Hasiuk Magdalena: Na zamku, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2006 nr 76, s. 72–76.

Hasiuk Magdalena: Noce, które trwają całe życie, „Teatr” 2012 nr 1, s. 13–15. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 380–384. [recenzja książki Spalić dom. Rodowód reżysera]

Hasiuk Magdalena: Odnaleźć ciało błyskawicy. O wybranych postaciach w przedstawieniach Odin Teatret, „Pamiętnik Teatralny” 2017 z. 1–2, s. 20–48.

Hasiuk Magdalena: Odrzucony kamień, „Tygiel Kultury” 2007 nr 1–3, s. 151–154.

Hasiuk Magdalena: Wszystko o mojej Matce, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2007 nr 79–80, s. 128–129.

Hastrup Kirsten: Poza antropologią: antropolog jako przedmiot przedstawienia dramatycznego, przełożył Grzegorz Godlewski, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1998 nr 2, s. 20–28.

Henkiel Barbara: Heretycy, „Kulisy” 1973 nr 45, z 11 listopada. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 74.

Hoczyk Julia: Co nas łączy, „Teatr” 2005, nr 4–6, s. 46–48.

Hoczyk Julia: Tajemnice ujawnione?, „Scena” 2005 nr 4–5, s. 12–13.

Jabłońska Małgorzata: Programowanie pamięci, „Nietakt!” 2012 nr 11, s. 91–95.

Jagniewska Monika: Zza poznańskich opłotków. Pod skrzydłami przewrotnego anioła, „Poznański Przegląd Teatralny” 1991 nr 5, s. 55–57.

Janikowski Grzegorz: Rebelia w imię teatru i człowieka, „Nowe Książki” 2003 nr 11, s. 8–9.

Jarząbek Dorota: Życie aktora w książce, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2006 nr 71, s. 105–106. [recenzja książki Sekretna sztuka aktora. Słownik Antropologii Teatru]

jp: Przeprowadzka Odin Teatret, „Dialog” 1974 nr 8, s. 159–162.

jug: Tancerka z woli bogów, „Dialog” 1998 nr 11, s. 190–191.

Juszczuk Marta: Barter jako metoda animacji kultury, [w:] Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwela, Michała Wójtowskiego, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2002, s. 276–282.

Już Aleksander Wielki zabierał aktorów na swoje wyprawy, z Leszkiem Kolankiewiczem rozmawia Janusz. R. Kowalczyk, „Rzeczpospolita” (dodatek „Galaktyka Grotowskiego”) 2005 nr 54, z 5–6 marca 2005, s. 5.

Kanabrodzki Mateusz: Picaro i niebożęta, „Didaskalia”2000 nr 35, s. 67–70. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 324–333.

Kazimierczuk Katarzyna: Coś niemożliwego, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 134–137.

Kelera Józef: Samookreślenie a teatr, „Odra” 1974 nr 1, s. 77–83. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 75–76.

Klebaniuk Jarosław: Ptaki nigdy nie powrócą, „Teatr dla Was”, z 23 października 2016.

Kłossowicz Jan: Spotkanie wśród świec, „Literatura” 1973, z 8 listopada. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 74.

Kocur Mirosław: Reżyser bez skarpet, „Teatr” 2012 nr 1, s. 16–17. [recenzja książki Spalić dom. Rodowód reżysera]

Kolankiewicz Leszek: „Candide Twardowski aus tristes tropiques”, [w:] tegoż: Samba z bogami. Opowieść antropologiczna, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007, s. 19–158. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 293–303.

Kolankiewicz Leszek: Eugenio Barba: życie przez teatr, „Uniwersytet Kulturalny” 2003 nr 5, s. 5–6.

Kolankiewicz Leszek: Notatki po spektaklu: „Talabot”, „Dialog” 1991 nr 12, s. 72–82. Przedruk wersji zmienionej [w:] tegoż: Popękane maski komedii dell’arte, Wielki Mały Wóz, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001, s. 91–112. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 247–264.

Kolankiewicz Leszek: Rewolta i antropologia, [w:] Katalog 4 Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia, Tczew–Europa 2003, 5–7 września, pod redakcją Małgorzaty Ciecholińskiej i Moniki Glazy-Wrońskiej, Tczew 2003, s. 9–13.

Kolankiewicz Leszek: U Barby zawsze otwarte, „Dialog” 1991 nr 12, s. 129–133.

lk [Leszek Kolankiewicz]: ISTA na ulicach i placach, „Dialog” 1988 nr 5, s. 171–173.

Kondrasiuk Grzegorz: Odin Teatret u Mądzika, „Kresy” 2005 nr 4, s. 252. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 177–178.

Konic Paweł: Księżyc i ciemność, „Teatr” 1980 nr 14, s. 10–11. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 402–404.

Kornaś Tadeusz: Cicha wiedza, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1999 nr 33, s. 36–37.

Kornaś Tadeusz: Gdy opowieść staje się teatrem, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1995 nr 6, s. 37–38.

Kornaś Tadeusz: Polska Eugenia Barby, „Scena” 1999 nr 8, s. 31.

Kornaś Tadeusz: Taniec i bogowie, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1996 nr 13–14, s. 69.

Kosiński Dariusz: Inne sytuacje, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2003 nr 57, s. 124–126.

Kosiński Dariusz: Oblężony zamek, wędrowna ojczyzna, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2005 nr 67–68, s. 74–78. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 221–232.

Kosiński Dariusz: Tysiąc i dwie. Panegiryk, „Odra” 2015 nr 4, s.140 –149. [recenzja książki Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską]

Kostrzewa-Zorbas Grzegorz: Misterium brechtowskie Odin Teatret, „Kultura” 1980 nr 33, z 17 sierpnia 1980, s. 1 i 13. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 315–323.

Kośmider Aleksander: „Kaosmos” – Rytuał drzwi, „Gazeta Robotnicza” 1993 nr 202, z 23 września, s. 5.

Kowalczyk Janusz R.: Nie poddawać się pokusom ducha czasu, „Rzeczpospolita” (dodatek „Galaktyka Grotowskiego”) 2005 nr 54, z 5–6 marca 2005, s. 4.

Kowalczyk Janusz R.: Regiony czystej magii, „Rzeczpospolita” 1995 nr 18, z 21–22 stycznia 1995, s. 6.

Kowalczyk Janusz R.: Słowo nie jest najważniejsze, „Rzeczpospolita” 1995 nr 225, z 25–26 września, s. 4.

Kowalewicz Kazimierz: Antropologiczne przestrzenie teatru, „Kultura i Społeczeństwo” 2005 nr 4 (t. 49), s. 234–237.

Kowalewicz Kazimierz: Cienie Historii, „Teatr” 2012 nr 1, s. 10–12. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 340–346.

Kowalewicz Kazimierz: Recepcja i jej obrzeża. Odmienne spojrzenie na widza – uczestnika, [w:] tegoż: Teatr i odbiorca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993, s. 120–140.

Kowalewicz Kazimierz: Teatr, socjologia, antropologia, „Kultura i Społeczeństwo” 1995 nr 3, s. 194–198.

Kwaśniewski Marceli: Ślady, „Teatr” 1992 nr 3, s. 36.

Leonkiewicz Magdalena, Jędryczak Katarzyna: Wymieńmy się kulturami, „Gazeta Dolnośląska” 1993 nr 224, z 24 września, s. 4.

Łarionow Dominika: Antropologia teatru Eugenia Barby – próba omówienia, „Dialog” 1996 nr 10, s. 163–171.

Łarionow Dominika: „Trzeci teatr” Eugenia Barby jako koncepcja estetyczna, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1999 nr 11–12, s. 49–53.

Maciejaszek Karolina: W obronie serwisu z porcelany, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2002 nr 49–50, s. 37–41.

Marzec Agnieszka: Od ruchu ręki do Wielkiej Improwizacji, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1995 nr 7, s. 40–41. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 405–407.

Lluís Masgrau: Logika pragmatyczna jako podstawa metody nauczania Iben Nagel Rasmussen, przełożyła z Maja Gańczarczyk, „Performer” 2014 nr 8.

Lluís Masgrau: Technika i kreatywność. Rozmowy z aktorami Odin Teatret, przełożyła Agnieszka Cieślak, redakcja tekstu i skróty Grzegorz Ziółkowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005.

Mądzik Leszek: Wspólny czas, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 175.

Mencwel Andrzej: Utopia Barby w gminie Holstebro, „Polityka” 1993 nr 5, z 30 stycznia, s. III. Przedruk [w:] Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwela, Michała Wójtowskiego, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2002, s. 262–267. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 426–430.

Mikołajewska Katarzyna: Drzewo niedobrego i złego, „Teatralia” 2016 nr 180.

Miłkowski Tomasz: W poszukiwaniu drzwi, „Przegląd” 2011 nr 47, s. 40.

Mit i historia, dyskusja z udziałem Agaty Chałupnik, Mateusza Kanabrodzkiego, Leszka Kolankiewicza, Wojciecha Michery, Zbigniewa Osińskiego, Marii Rogaczewskiej, opracowała Marta Juszczuk, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2000 nr 35, s. 71–73.

Morawiec Elżbieta: Rzeczywistość i sny. Wrażenia z festiwalu Teatru Otwartego, „Życie Literackie” 1973 nr 45, z 11 listopada, s. 5, 15. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 73–74.

ms: Między „Biomechaniką” a „rezonatorami”, „Dialog” 1972 nr 10, s. 153–155.

Osiński Zbigniew: O Jerzym Grotowskim w związku z książką Eugenia Barby „Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce”, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z 1–4, s. 162–195.

Osiński Zbigniew: Odin Teatret – Dzień Grotowskiego, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2000 nr 35, s. 81–82. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 93–96.

Osiński Zbigniew: Trzydziestolecie Odin Teatret. Refleksje po pobycie w Holstebro, 29 września – 3 października 1994, [w:] tegoż: Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, t. 1, wydanie 2 zmienione, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, s. 263–295; pierwodruk [w:] tegoż: Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998, s. 247–278; wczesna wersja: „Notatnik Teatralny” 1996 (lato–jesień) nr 12–13, s. 176–197. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 139–154.

P.K.: Volterra–Florencja, „Teatr” 1981 nr 21–22, s. 24.

Pałach Joanna: Antropologia teatru według Barby, „Nowe Książki” 2005 nr 8, s. 12–13. [recenzja książki Sekretna sztuka aktora. Słownik Antropologii Teatru]

Partyga Ewa: Barba i Bjørneboe. Listy pełne marzeń, „Pamiętnik Teatralny” 2017 z. 1–2, s. 5–10.

Pawłowski Roman: Autobiografia, „Kultura” (dodatek [do:] „Gazeta Wyborcza”) 1995 nr 15, z 18 stycznia, s. 13.

Pawłowski Roman, Szewczyk Olaf: Podróż do źródeł teatru, „Gazeta Wyborcza” 1996 nr 116, z 20 maja, s. 15.

Planety, z Leszkiem Kolankiewiczem rozmawia Aleksandra Rembowska, „Teatr” 2005, nr 4–6, s. 36–42.

Pułka Leszek: „Kaosmos” Eugenia Barby, „Gazeta Dolnośląska” 1993 nr 214, z 13 września, s. 4.

Pułka Leszek: Wzajemne fascynacje teatralne, „Gazeta Dolnośląska” 1993 nr 228, z 29 września, s. 1.

Pysiak Krzysztof: Osiągnąć brzeg. Odin Teatret w Warszawie, „Życie Warszawy” 1991 nr 111, z 13 maja, s. 7.

Raport z Holstebro (przygotowany w Katedrze Kultury Polskiej przez studentów UW), opracował Leszek Kolankiewicz, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1993, nr 2, s. 44–47.

Raporty [z Odin Week Festivali], [w:] Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwela, Michała Wójtowskiego, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2002, s. 283–294. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 408–418.

Rogoziński Arkadiusz: „Dziecię Europy”: Eugenio Barba i teatr, „Kultura i Społeczeństwo” 2012 nr 2 (t. 56) (2012), s. 183–190.

Rozental Genevieve: Aktorzy czy asceci?, „Forum”1976 nr 43, z 21 października.

Różycki Robert: Odin w stronę rytuału, „Słowo Polskie” 1991 nr 242, 16 października, s. 3.

Różycki Robert: Po co im Odin, „Goniec Teatralny” 1991 nr 34, s. 3.

Robert Różycki: Tłumy, brawa, dyskusje, „Słowo Polskie” 1991 nr 244 , z 18 października, s. 1–2.

Różycki Robert: W pułapce wspomnień?, „Słowo Polskie” 1991 nr 117, 21 maja, s. 1–2.

Santoro Luigi A.: „Dom mego ojca” tarantystek, przełożyła Katarzyna Woźniak, „Performer” 2017 nr 14.

Skolasińska Agnieszka: Wokół antropologii teatralnej: Grotowski, Barba, Brook, „Tygiel Kultury” 1996 nr 1, s. 87–90.

Soszyński Paweł: „Sen Andersena”, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2005 nr 2, s. 120–124. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 371–379.

Soszyński Paweł: Slow Motion, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2005 nr 2, s. 126–127.

Spojrzenie z bliska i z oddali, z Leszkiem Kolankiewiczem rozmawia Paweł Goźliński, „Teatr” 1996 nr 7–8, s. 5–9. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 209–215.

Steiner Marta: Odin Teatret: „Jak pandy w rezerwacie”, „Teatr” 1995 nr 2, s. 20–22.

Steiner Marta: Teatr jako wydarzenie organiczne, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1998 nr 28, s. 68–71.

Sypniewski David: Teatr (Remus) od środka, „Uniwersytet Kulturalny” 2003 (maj), s. 4.

Szczurek Marian: Widok z wszystkich okien kamienicy, „Trybuna Opolska” 1973 nr 314, z 14 listopada. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 76.

Szumiec Paweł: „Odin Teatret” w Krakowie, „Czas Krakowski” 1991 nr 240, z 30 października.

Szymanowski Piotr: Dwudziestolecie Odin Teatret, „Dialog” 1985 nr 2, s. 156–158.

Taviani Ferdinando: „Obcy” teatr w Holstebro, przełożył Piotr Szymanowski „Dialog” 1985 nr 5, s. 101–105.

Taviani Ferdinando: Doświadczenie teatru między improwizacją i premedytacją, przełożyła Katarzyna Kasia, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2005 nr 2, s. 109–111.

Teatr pozbawiony pogardy, z Ryszardem Michalskim rozmawia Zofia Dworakowska, [w:] [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 128–132.

Teatr Biuro Podróży: Jak skała, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 419–420.

Trzeci Teatr, z Jerzym Grotowskim o Eugeniu Barbie rozmawia Richard Schechner, [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, zespół redakcyjny Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 768–772. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 82–86.

Tyszka Juliusz: 10 sesja ISTA, „Teatr” 1996 nr 11, s. 48–50.

Tyszka Juliusz: Jerzy Grotowski w Kopenhadze – trzy spotkania z mędrcem, „Opcje” 1997 nr 2, s. 33–43. Przedruk [w:] tegoż: Mistrzowie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2006, s. 62–104.

Uroczystość wręczenia dyplomu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego Eugenio Barbie, pod redakcją Zbigniewa Osińskiego, Biuro Informacji i Promocji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003. Przedruki fragmentów: Leszek Kolankiewicz: Wbrew nawykom, Eugenio Barba: dom pochodzenia i powrotu, Zbigniew Osiński: Powrót do początków, Wojciech Burszta: Koneser różnorodności, Janusz Degler: Odyseusz, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 97–99, 100–105, 179–180, 181–182, 183.

Watson Ian: Aktor Odin Teatret: Wcielona technologia, pamięć i cielesne archiwum, przełożyła Maja Gańczarczyk, „Performer” 2014 nr 8.

Watsan Ian: Dynamika wymiany, przełożył Monika Nawrocka, „Nietakt!” 2010 nr 3, s. 44–46.

Watson Ian: Eugenio Barba i Odin Teatret. Etos zbiorowy, przełożyła Anna Krzeczkowska, „Performer” 2014 nr 8.

Watson Ian: Trening aktorski według Eugenia Barby, przełożyła Iwona Libucha, „Dialog” 2003 nr 4, s. 151–162.

Wąs Maria: Judyta bez tajemnic, „Dziennik Polski” 1991 nr 251, z 29 października, s. 7.

Węgrzyniak Rafał: Teatralna wieża Babel, „Nowe Książki” 2008 nr 7, s. 44. [recenzja książki Canoe z Papieru. Traktat o antropologii Teatru]

Wójtowicz Agnieszka: „Barba Eugenio tą razą w rozmowie był bardziej powściągliwy”: Eugenio Barba w raportach Służby Bezpieczeństwa (Appendix do historii Teatru 13 Rzędów w Opolu), „Pamiętnik Teatralny” 2009 nr 1–2, s. 276–292. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 23–34.

Wyka Anna: Badacz społeczny jako przedmiot i podmiot zarazem, [w:] Kulturowy wymiar przemian społecznych, pod redakcją Aldony Jawłowskiej, Mariana Kempny, Elżbiety Tarkowskiej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1993, s. 200–228. Przedruk [w:] tejże: Badacz społeczny wobec doświadczenia, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1993, s. 143–171; [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 265–292.

Wysińska Elżbieta: Nauka i teatr, „Dialog” 1979 nr 12, s. 173–174. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 243–246.

Ziółkowski Grzegorz: Wyprawa teatralna jako manifestacja kultury zespołu teatralnego. Pobyt Odin Teatret w Peru w 1978 roku, [w:] tegoż: Argonauci współczesnego teatru. Podróże teatralne zespołów Petera Brooka, Eugenia Barby oraz Włodzimierza Staniewskiego, Łódzki Dom Kultury, Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej, Łódź 1995, s. 28–41. Przedruk fragmentów jako Podróż teatralna jako barter, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 114–123.

Zwinogrodzka Wanda: Trzydzieści lat pod prąd, „Gazeta Wyborcza” 1993 nr 226, z 27 września, s. 10.

 

Książki i teksty na temat Odin Teatret w języku angielskim przygotowane w Polsce

Living in the performers village, edited by Kazimierz Kowalewicz, University of Łódź, Łódź 2000.

Meetings with the Odin Teatret, edited by Kazimierz Kowalewicz, University of Łódź, Łódź 2000.

Burzyński Tadeusz: University of Research, „Le Théâtre en Pologne/Theatre in Poland” 1975 nr 11–12, s. 49–54.

Szydłowski Roman: New Trends in the Contemporary Theatre: Theatre of Nations Symposium, „Le Théâtre en Pologne/Theatre in Poland” 1975 nr 11–12, s. 31–40.

 

Prace magisterskie i dyplomowe na temat Odin Teatret

Jelewska Agnieszka: Zjawisko barteru aktorskiego w Odin Teatret, praca napisana pod kierunkiem prof. Dobrochny Ratajczakowej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, 2001.

Kasprzak Martyna: Metoda aktorska Eugenia Barby. Od warsztatu do spektaklu, praca wykonana w Katedrze Filmu, Teatru i Nowych Mediów pod kierunkiem prof. dr. hab. Eugeniusza Wilka, Uniwersytet Opolski, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Opole 2014.

Krawczyk Radosław: Kształtowanie aktora w Odin Teatret, praca napisana pod kierunkiem prof. Leszka Kolankiewicza, Akademia Teatralna, Wiedza o Teatrze, Warszawa 1996.

Łarionow Dominika: Antropologia teatru Eugenia Barby, praca napisana pod kierunkiem prof. Sławomira Świontka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Kierunek Kulturoznawstwo, Specjalność Teatrologia, Łódź 1995.

Makohon Eryk: Konstantin Stanisławski, Eugenio Barba, Jerzy Grotowski, metody pracy – próba przeniesienia na grunt tańca, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Aleksandry Rembowskiej, Podyplomowe Studia Teorii Tańca, Warszawa.

Płuciennik Tomasz: „Talabot” – spektakl Odin Teatret. Opis i interpretacja, praca napisana pod kierunkiem prof. Leszka Kolankiewicza, Akademia Teatralna, Wiedza o Teatrze, Warszawa 1994.

Steiner Marta: Antropologia teatru – stań badań, praca napisana pod kierunkiem prof. Janusza Deglera, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Filologia Polska, Wrocław 1995; tam rozdziały: Antropologia i teatr, Eugenio Barba i Odin Teatret, ISTA oraz Aneks: Anthropos, logos i radioaktywne ziarno – czyli antropologia teatru w praktyce. Reportaż z pobytu w Odin Teatret.

Zadróżny Tomasz: „Mythos”. Opis i interpretacja spektaklu Odin Teatret, praca napisana pod kierunkiem prof. Leszka Kolankiewicza, Akademia Teatralna, Wiedza o Teatrze, Warszawa 2003.

Ziółkowski Grzegorz: Argonauci współczesnego teatru. Podróże teatralne zespołów Petera Brooka, Eugenia Barby oraz Włodzimierza Staniewskiego, rozdział Wyprawa teatralna jako manifestacja kultury zespołu teatralnego. Pobyt Odin Teatret w Peru w 1978 roku, praca napisana pod kierunkiem prof. Leszka Kolankiewicza, Akademia Teatralna, Wiedza o Teatrze, Warszawa 1993.