Eugenio Barba i Odin Teatret

2017-09-01
2021-02-28

Książki Eugenia Barby w języku polskim

W układzie chronologicznym

Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce oraz 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby, przełożyła Monika Gurgul, redakcja przekładu Anna Górka, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2001. Pierwodruki fragmentów: Więzi i partie szachów, „Gazeta Wyborcza” 1999 nr 13, z 16 stycznia, s. 12; Ziemia popiołu i diamentów, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1999 nr 29, s. 6–13; Wartość jednego autobusu, „Rzeczpospolita” 2001 nr 110, s. D3. Przedruk fragmentów: Film, który zmienia życie, Przyjaciele, Wartość jednego autobusu, Niewidzialny mistrz oraz wybór listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 18–19, 20–22, 35–40, 77–81, 48–60.

Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt, podał do druku Lluís Masgrau, przełożyli Grzegorz Godlewski, Iwona Kurz, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, redakcja przekładu Grzegorz Godlewski i Leszek Kolankiewicz, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003. Przedruk fragmentu List z południa Włoch, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 113.

Sekretna sztuka aktora. Słownik Antropoologii Teatru, przełożył Jarosław Fret i in., redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005 [współautor Nicola Savarese].

Canoe z papieru. Traktat o Antropologii Teatru, przełożyli Dagmara Wiergowska-Janke i Leszek Kolankiewicz, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007. Pierwodruki fragmentów: Antropologia teatru: geneza, definicja, przełożył Leszek Kolankiewicz, „Dialog” 1993 nr 12, s. 144–152; Zapiski dla zakłopotanych (i siebie samego), przełożyli Dagmara Wiergowska-Janke i Leszek Kolankiewicz, „Dialog” 1996 nr 10, s. 151–162. Przedruki fragmentów: Garść wody, Tylko działanie jest żywe, ale tym, co pozostaje, jest słowo, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 87–88, 89–92.

Spalić dom. Rodowód reżysera, przełożyła Anna Górka, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011.