Eugenio Barba i Odin Teatret

2017-09-01
2021-02-28

Teksty na temat Odin Teatret w języku polskim

W układzie alfabetycznym

Adamski Jerzy: Włoska książka o teatrze Grotowskiego, „Teatr” 1965 nr 18, s. 14. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 46–47.

Arm, „Talabot” Eugenia Barby, „Dialog” 1990 nr 1, s. 154.

Baltyn Hanna: Budowanie i burzenie, „Nowe Książki” 2012 nr 3, s. 67. [recenzja książki Spalić dom. Rodowód reżysera]

Baluch Wojciech: Na drodze do rytuału osobistego: Eugenio Barba, [w:] W stronę rytuału. Od Yeatsa do Węgajt, pod redakcją Małgorzaty Sugiery, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 115–136. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 348–365.

Banu Georges: Czterdzieści lat Odin i przypowieść o piasku, przełożyła Renata Niziołek, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” nr 67–68, czerwiec–sierpień, s. 82–84.

Bartnikowski Andrzej: Dona Musica Butterflies, „PAL Przegląd Artystyczno-Literacki” 1997 nr 12, s. 127–130.

Baranowski Grzegorz: Teatr na ulicy, „Dziennik Bałtycki” 1984 nr 249, z 20–21 października, s. 4. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 124.

Braun Kazimierz: Trzeci Teatr (Rozmowy z Eugeniem Barbą), „Kultura” 1979, z 14 października. Przedruk [w:] tegoż: Nadmiar teatru, Czytelnik, Warszawa 1984, s. 76–85.

Bubnicki Rafał: Podsumowanie naszego stulecia, „Rzeczpospolita” 1999 nr 266, s. 11.

Bukowski Jacek: Teatr jak życie składa się z wiecznych przeciwieństw, „Życie Ekstra” (dodatek [do:] „Życie Warszawy”) 1993 nr 228, z 29 września, s. V.

Burzyński Tadeusz: II Międzynarodowy Festiwal Teatru Ulicznego Jelenia Góra ‘84, [w:] Międzynarodowe Festiwale Teatru Ulicznego, opracowanie redakcyjne Andrzej Grzelak i Henryk Szoka, nakładem Teatru im. C. Norwida w Jeleniej Górze wydał Wojewódzki Dom Kultury w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1987.

Burzyński Tadeusz: Barba i jego teatr, „Gazeta Robotnicza” 1991 nr 24 (12 915), z 29 stycznia, s. 7.

Burzyński Tadeusz: Fascynujące spotkania, „Gazeta Robotnicza” 1991 nr 247, z 22 października, s. 8.

Burzyński Tadeusz: Szczęśliwa przygoda (korespondencja z Danii), „Gazeta Robotnicza” 1991, z 13 września.

Burzyński Tadeusz: Tajemnica „Farfy”, „Scena” 1985 nr 2, s. 15–17. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 125–127.

Burzyński Tadeusz: Wrocławskie Dni Odin Teatret. Nic do ukrycia, „Gazeta Robotnicza” 1993 nr 205, z 28 września, s. 12.

Burzyński Tadeusz: Wrocławskie Dni Odin Teatret. U wrót Tajemnicy, „Gazeta Robotnicza” 1993 nr 206, z 29 września, s. 21.

Burzyński Tadeusz: Wrocławskie Dni Odin Teatret. Z Wielkim Nieobecnym w tle, „Gazeta Robotnicza” 1993 nr 206, z 30 września, s. 12.

Burzyński Tadeusz: Wyprawa ku nieznanym brzegom, „Gazeta Robotnicza” 1991 nr 118, z 22 maja, s. 6.

Buski [Burzyński] Tadeusz: Kąpiel w teatrze. II Międzynarodowy Festiwal Teatru Ulicznego (2). „Sprawy i ludzie” 1984 nr 36, z 6 września, s. 10. Przedruk wersji zmienionej [w:] Międzynarodowe Festiwale Teatru Ulicznego, opracowanie redakcyjne Andrzej Grzelak i Henryk Szoka, nakładem Teatru im. C. Norwida w Jeleniej Górze wydał Wojewódzki Dom Kultury w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1987, s. 47–49.

Buski [Burzyński] Tadeusz: Szczęśliwi pracą, „Sprawy i ludzie” 1984 nr 37, z 13 września, s. 14.

Czaplicki Patryk: „Sen Andersena” a zmarszczki teatru, „Próba. Nieregularnik Teatralny” 2005 nr 1, s. 36–43.

Dario Fo i Franca Rame występują podczas ISTA, opracował Juliusz Tyszka, „Opcje” 1998 nr 1, s. 24–28.

Dobrowolski Jacek: Piękny i groźny „Sen Andersena” Eugenia Barby, „Teatr” 2005, nr 4–6, s. 43–45.

Dobrowolski Jacek: Tajemnica wykonawcy, „Teatr” 2005, nr 4–6, s. 49.

Dobrowolski Jacek: „Mythos” Eugenia Barby, czyli cień Teatru Odin, „Teatr” 2002 nr 7–8, s. 41–43.

Dudzik Wojciech, Leżeński Aureliusz: Ewangelia Eugenia Barby, „Dialog” 1986 nr 3, s. 168–170.

Dworakowska Zofia: Czterdziestolecie Odin Teatret, „Scena” 2004 nr 6, s. 14.

Dworakowska Zofia: Praktykowanie antropologii teatru, „Teatr” 2007 nr 5, s. 44–49. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 235–241.

Dworakowska Zofia: Wstęp, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 9–15.

Dzieduszycka Małgorzata: Latać, „Kultura” 1975 nr 32, z 10 września. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 111–112.

Dzieduszycka Małgorzata: Próba wyjścia poza teatr, „Tygodnik Studencki” 1975 nr 35, z 31 sierpnia.

Erlich Marek: Uniwersytet Poszukiwań, „ITD Tygodnik Studencki” 1975 nr 34, z 24 września. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 109–111.

Flaszen Ludwik: Barba u początku, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 41–45.

Foremski Rafał: We wzajemności, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 421–425.

Frankowska Beata: Nordisk Teaterlaboratorium jako wielofunkcyjny ośrodek, [w:] Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwela, Michała Wójtowskiego, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2002, s. 268–275.

Ganiebna Agata: Na początku było Theatrum Mundi, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1996 nr 13–14, s. 68.

Gołaczyńska Magdalena: Mieszane małżeństwa, czyli święto w Holstebro, „Dialog” 1994 nr 7, s. 172–175.

Gołaczyńska Magdalena: Odin Teatret – od laboratorium do „trzeciego teatru”, „Opcje” 1998 nr 3, s. 52–56.

Goźliński Paweł: Między teatrem i rytuałem, „Teatr” 1993 nr 12, s. 31.

Goźliński Paweł: Podglądanie bogów, „Teatr” 1996 nr 7–8, s. 10–12. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 216–220.

Goźliński Paweł: Przypisy do spektaklu „Itsi Bitsi” Odin Teatret, „Teatr” 1995 nr 2, s. 22–23. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 267–370.

Grudzińska Magda: Czy tylko głowa jest od myślenia?, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1995 nr 7, s. 41.

Grudzińska Magda: Czym jest „the performer’s bios”? Różne formy scenicznej obecności w teatrze i tańcu, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1996 nr 13–14, s. 64–76. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 198–208.

Gruszczyński Piotr: Gościnne występy, „Tygodnik Powszechny” 1993 nr 41, s. 10.

Gurgul Monika: Lama i Cheli, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1998 nr 27, s. 83–85.

Guszpit Ireneusz: Barba według Barby, „Odra” 2002 nr 5, s. 118–120.

Hasiuk Magdalena: Konstelacja lunatyków, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2011 nr 106, s. 80–82.

Hasiuk Magdalena: Mit, który jest opium – pojedyncze spojrzenie, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2000 nr 10, s. 121–127.

Hasiuk Magdalena: Na zamku, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2006 nr 76, s. 72–76.

Hasiuk Magdalena: Noce, które trwają całe życie, „Teatr” 2012 nr 1, s. 13–15. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 380–384. [recenzja książki Spalić dom. Rodowód reżysera]

Hasiuk Magdalena: Odnaleźć ciało błyskawicy. O wybranych postaciach w przedstawieniach Odin Teatret, „Pamiętnik Teatralny” 2017 z. 1–2, s. 20–48.

Hasiuk Magdalena: Odrzucony kamień, „Tygiel Kultury” 2007 nr 1–3, s. 151–154.

Hasiuk Magdalena: Wszystko o mojej Matce, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2007 nr 79–80, s. 128–129.

Hastrup Kirsten: Poza antropologią: antropolog jako przedmiot przedstawienia dramatycznego, przełożył Grzegorz Godlewski, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1998 nr 2, s. 20–28.

Henkiel Barbara: Heretycy, „Kulisy” 1973 nr 45, z 11 listopada. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 74.

Hoczyk Julia: Co nas łączy, „Teatr” 2005, nr 4–6, s. 46–48.

Hoczyk Julia: Tajemnice ujawnione?, „Scena” 2005 nr 4–5, s. 12–13.

Jabłońska Małgorzata: Programowanie pamięci, „Nietakt!” 2012 nr 11, s. 91–95.

Jagniewska Monika: Zza poznańskich opłotków. Pod skrzydłami przewrotnego anioła, „Poznański Przegląd Teatralny” 1991 nr 5, s. 55–57.

Janikowski Grzegorz: Rebelia w imię teatru i człowieka, „Nowe Książki” 2003 nr 11, s. 8–9.

Jarząbek Dorota: Życie aktora w książce, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2006 nr 71, s. 105–106. [recenzja książki Sekretna sztuka aktora. Słownik Antropologii Teatru]

jp: Przeprowadzka Odin Teatret, „Dialog” 1974 nr 8, s. 159–162.

jug: Tancerka z woli bogów, „Dialog” 1998 nr 11, s. 190–191.

Juszczuk Marta: Barter jako metoda animacji kultury, [w:] Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwela, Michała Wójtowskiego, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2002, s. 276–282.

Już Aleksander Wielki zabierał aktorów na swoje wyprawy, z Leszkiem Kolankiewiczem rozmawia Janusz. R. Kowalczyk, „Rzeczpospolita” (dodatek „Galaktyka Grotowskiego”) 2005 nr 54, z 5–6 marca 2005, s. 5.

Kanabrodzki Mateusz: Picaro i niebożęta, „Didaskalia”2000 nr 35, s. 67–70. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 324–333.

Kazimierczuk Katarzyna: Coś niemożliwego, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 134–137.

Kelera Józef: Samookreślenie a teatr, „Odra” 1974 nr 1, s. 77–83. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 75–76.

Klebaniuk Jarosław: Ptaki nigdy nie powrócą, „Teatr dla Was”, z 23 października 2016.

Kłossowicz Jan: Spotkanie wśród świec, „Literatura” 1973, z 8 listopada. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 74.

Kocur Mirosław: Reżyser bez skarpet, „Teatr” 2012 nr 1, s. 16–17. [recenzja książki Spalić dom. Rodowód reżysera]

Kolankiewicz Leszek: „Candide Twardowski aus tristes tropiques”, [w:] tegoż: Samba z bogami. Opowieść antropologiczna, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007, s. 19–158. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 293–303.

Kolankiewicz Leszek: Eugenio Barba: życie przez teatr, „Uniwersytet Kulturalny” 2003 nr 5, s. 5–6.

Kolankiewicz Leszek: Notatki po spektaklu: „Talabot”, „Dialog” 1991 nr 12, s. 72–82. Przedruk wersji zmienionej [w:] tegoż: Popękane maski komedii dell’arte, Wielki Mały Wóz, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001, s. 91–112. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 247–264.

Kolankiewicz Leszek: Rewolta i antropologia, [w:] Katalog 4 Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia, Tczew–Europa 2003, 5–7 września, pod redakcją Małgorzaty Ciecholińskiej i Moniki Glazy-Wrońskiej, Tczew 2003, s. 9–13.

Kolankiewicz Leszek: U Barby zawsze otwarte, „Dialog” 1991 nr 12, s. 129–133.

lk [Leszek Kolankiewicz]: ISTA na ulicach i placach, „Dialog” 1988 nr 5, s. 171–173.

Kondrasiuk Grzegorz: Odin Teatret u Mądzika, „Kresy” 2005 nr 4, s. 252. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 177–178.

Konic Paweł: Księżyc i ciemność, „Teatr” 1980 nr 14, s. 10–11. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 402–404.

Kornaś Tadeusz: Cicha wiedza, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1999 nr 33, s. 36–37.

Kornaś Tadeusz: Gdy opowieść staje się teatrem, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1995 nr 6, s. 37–38.

Kornaś Tadeusz: Polska Eugenia Barby, „Scena” 1999 nr 8, s. 31.

Kornaś Tadeusz: Taniec i bogowie, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1996 nr 13–14, s. 69.

Kosiński Dariusz: Inne sytuacje, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2003 nr 57, s. 124–126.

Kosiński Dariusz: Oblężony zamek, wędrowna ojczyzna, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2005 nr 67–68, s. 74–78. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 221–232.

Kosiński Dariusz: Tysiąc i dwie. Panegiryk, „Odra” 2015 nr 4, s.140 –149. [recenzja książki Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską]

Kostrzewa-Zorbas Grzegorz: Misterium brechtowskie Odin Teatret, „Kultura” 1980 nr 33, z 17 sierpnia 1980, s. 1 i 13. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 315–323.

Kośmider Aleksander: „Kaosmos” – Rytuał drzwi, „Gazeta Robotnicza” 1993 nr 202, z 23 września, s. 5.

Kowalczyk Janusz R.: Nie poddawać się pokusom ducha czasu, „Rzeczpospolita” (dodatek „Galaktyka Grotowskiego”) 2005 nr 54, z 5–6 marca 2005, s. 4.

Kowalczyk Janusz R.: Regiony czystej magii, „Rzeczpospolita” 1995 nr 18, z 21–22 stycznia 1995, s. 6.

Kowalczyk Janusz R.: Słowo nie jest najważniejsze, „Rzeczpospolita” 1995 nr 225, z 25–26 września, s. 4.

Kowalewicz Kazimierz: Antropologiczne przestrzenie teatru, „Kultura i Społeczeństwo” 2005 nr 4 (t. 49), s. 234–237.

Kowalewicz Kazimierz: Cienie Historii, „Teatr” 2012 nr 1, s. 10–12. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 340–346.

Kowalewicz Kazimierz: Recepcja i jej obrzeża. Odmienne spojrzenie na widza – uczestnika, [w:] tegoż: Teatr i odbiorca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993, s. 120–140.

Kowalewicz Kazimierz: Teatr, socjologia, antropologia, „Kultura i Społeczeństwo” 1995 nr 3, s. 194–198.

Kwaśniewski Marceli: Ślady, „Teatr” 1992 nr 3, s. 36.

Leonkiewicz Magdalena, Jędryczak Katarzyna: Wymieńmy się kulturami, „Gazeta Dolnośląska” 1993 nr 224, z 24 września, s. 4.

Łarionow Dominika: Antropologia teatru Eugenia Barby – próba omówienia, „Dialog” 1996 nr 10, s. 163–171.

Łarionow Dominika: „Trzeci teatr” Eugenia Barby jako koncepcja estetyczna, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1999 nr 11–12, s. 49–53.

Maciejaszek Karolina: W obronie serwisu z porcelany, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2002 nr 49–50, s. 37–41.

Marzec Agnieszka: Od ruchu ręki do Wielkiej Improwizacji, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1995 nr 7, s. 40–41. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 405–407.

Lluís Masgrau: Logika pragmatyczna jako podstawa metody nauczania Iben Nagel Rasmussen, przełożyła z Maja Gańczarczyk, „Performer” 2014 nr 8.

Lluís Masgrau: Technika i kreatywność. Rozmowy z aktorami Odin Teatret, przełożyła Agnieszka Cieślak, redakcja tekstu i skróty Grzegorz Ziółkowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005.

Mądzik Leszek: Wspólny czas, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 175.

Mencwel Andrzej: Utopia Barby w gminie Holstebro, „Polityka” 1993 nr 5, z 30 stycznia, s. III. Przedruk [w:] Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwela, Michała Wójtowskiego, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2002, s. 262–267. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 426–430.

Mikołajewska Katarzyna: Drzewo niedobrego i złego, „Teatralia” 2016 nr 180.

Miłkowski Tomasz: W poszukiwaniu drzwi, „Przegląd” 2011 nr 47, s. 40.

Mit i historia, dyskusja z udziałem Agaty Chałupnik, Mateusza Kanabrodzkiego, Leszka Kolankiewicza, Wojciecha Michery, Zbigniewa Osińskiego, Marii Rogaczewskiej, opracowała Marta Juszczuk, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2000 nr 35, s. 71–73.

Morawiec Elżbieta: Rzeczywistość i sny. Wrażenia z festiwalu Teatru Otwartego, „Życie Literackie” 1973 nr 45, z 11 listopada, s. 5, 15. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 73–74.

ms: Między „Biomechaniką” a „rezonatorami”, „Dialog” 1972 nr 10, s. 153–155.

Osiński Zbigniew: O Jerzym Grotowskim w związku z książką Eugenia Barby „Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce”, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z 1–4, s. 162–195.

Osiński Zbigniew: Odin Teatret – Dzień Grotowskiego, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2000 nr 35, s. 81–82. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 93–96.

Osiński Zbigniew: Trzydziestolecie Odin Teatret. Refleksje po pobycie w Holstebro, 29 września – 3 października 1994, [w:] tegoż: Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, t. 1, wydanie 2 zmienione, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, s. 263–295; pierwodruk [w:] tegoż: Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998, s. 247–278; wczesna wersja: „Notatnik Teatralny” 1996 (lato–jesień) nr 12–13, s. 176–197. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 139–154.

P.K.: Volterra–Florencja, „Teatr” 1981 nr 21–22, s. 24.

Pałach Joanna: Antropologia teatru według Barby, „Nowe Książki” 2005 nr 8, s. 12–13. [recenzja książki Sekretna sztuka aktora. Słownik Antropologii Teatru]

Partyga Ewa: Barba i Bjørneboe. Listy pełne marzeń, „Pamiętnik Teatralny” 2017 z. 1–2, s. 5–10.

Pawłowski Roman: Autobiografia, „Kultura” (dodatek [do:] „Gazeta Wyborcza”) 1995 nr 15, z 18 stycznia, s. 13.

Pawłowski Roman, Szewczyk Olaf: Podróż do źródeł teatru, „Gazeta Wyborcza” 1996 nr 116, z 20 maja, s. 15.

Planety, z Leszkiem Kolankiewiczem rozmawia Aleksandra Rembowska, „Teatr” 2005, nr 4–6, s. 36–42.

Pułka Leszek: „Kaosmos” Eugenia Barby, „Gazeta Dolnośląska” 1993 nr 214, z 13 września, s. 4.

Pułka Leszek: Wzajemne fascynacje teatralne, „Gazeta Dolnośląska” 1993 nr 228, z 29 września, s. 1.

Pysiak Krzysztof: Osiągnąć brzeg. Odin Teatret w Warszawie, „Życie Warszawy” 1991 nr 111, z 13 maja, s. 7.

Raport z Holstebro (przygotowany w Katedrze Kultury Polskiej przez studentów UW), opracował Leszek Kolankiewicz, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1993, nr 2, s. 44–47.

Raporty [z Odin Week Festivali], [w:] Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwela, Michała Wójtowskiego, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2002, s. 283–294. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 408–418.

Rogoziński Arkadiusz: „Dziecię Europy”: Eugenio Barba i teatr, „Kultura i Społeczeństwo” 2012 nr 2 (t. 56) (2012), s. 183–190.

Rozental Genevieve: Aktorzy czy asceci?, „Forum”1976 nr 43, z 21 października.

Różycki Robert: Odin w stronę rytuału, „Słowo Polskie” 1991 nr 242, 16 października, s. 3.

Różycki Robert: Po co im Odin, „Goniec Teatralny” 1991 nr 34, s. 3.

Robert Różycki: Tłumy, brawa, dyskusje, „Słowo Polskie” 1991 nr 244 , z 18 października, s. 1–2.

Różycki Robert: W pułapce wspomnień?, „Słowo Polskie” 1991 nr 117, 21 maja, s. 1–2.

Santoro Luigi A.: „Dom mego ojca” tarantystek, przełożyła Katarzyna Woźniak, „Performer” 2017 nr 14.

Skolasińska Agnieszka: Wokół antropologii teatralnej: Grotowski, Barba, Brook, „Tygiel Kultury” 1996 nr 1, s. 87–90.

Soszyński Paweł: „Sen Andersena”, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2005 nr 2, s. 120–124. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 371–379.

Soszyński Paweł: Slow Motion, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2005 nr 2, s. 126–127.

Spojrzenie z bliska i z oddali, z Leszkiem Kolankiewiczem rozmawia Paweł Goźliński, „Teatr” 1996 nr 7–8, s. 5–9. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 209–215.

Steiner Marta: Odin Teatret: „Jak pandy w rezerwacie”, „Teatr” 1995 nr 2, s. 20–22.

Steiner Marta: Teatr jako wydarzenie organiczne, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1998 nr 28, s. 68–71.

Sypniewski David: Teatr (Remus) od środka, „Uniwersytet Kulturalny” 2003 (maj), s. 4.

Szczurek Marian: Widok z wszystkich okien kamienicy, „Trybuna Opolska” 1973 nr 314, z 14 listopada. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 76.

Szumiec Paweł: „Odin Teatret” w Krakowie, „Czas Krakowski” 1991 nr 240, z 30 października.

Szymanowski Piotr: Dwudziestolecie Odin Teatret, „Dialog” 1985 nr 2, s. 156–158.

Taviani Ferdinando: „Obcy” teatr w Holstebro, przełożył Piotr Szymanowski „Dialog” 1985 nr 5, s. 101–105.

Taviani Ferdinando: Doświadczenie teatru między improwizacją i premedytacją, przełożyła Katarzyna Kasia, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2005 nr 2, s. 109–111.

Teatr pozbawiony pogardy, z Ryszardem Michalskim rozmawia Zofia Dworakowska, [w:] [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 128–132.

Teatr Biuro Podróży: Jak skała, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 419–420.

Trzeci Teatr, z Jerzym Grotowskim o Eugeniu Barbie rozmawia Richard Schechner, [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, zespół redakcyjny Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 768–772. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 82–86.

Tyszka Juliusz: 10 sesja ISTA, „Teatr” 1996 nr 11, s. 48–50.

Tyszka Juliusz: Jerzy Grotowski w Kopenhadze – trzy spotkania z mędrcem, „Opcje” 1997 nr 2, s. 33–43. Przedruk [w:] tegoż: Mistrzowie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2006, s. 62–104.

Uroczystość wręczenia dyplomu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego Eugenio Barbie, pod redakcją Zbigniewa Osińskiego, Biuro Informacji i Promocji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003. Przedruki fragmentów: Leszek Kolankiewicz: Wbrew nawykom, Eugenio Barba: dom pochodzenia i powrotu, Zbigniew Osiński: Powrót do początków, Wojciech Burszta: Koneser różnorodności, Janusz Degler: Odyseusz, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 97–99, 100–105, 179–180, 181–182, 183.

Watson Ian: Aktor Odin Teatret: Wcielona technologia, pamięć i cielesne archiwum, przełożyła Maja Gańczarczyk, „Performer” 2014 nr 8.

Watsan Ian: Dynamika wymiany, przełożył Monika Nawrocka, „Nietakt!” 2010 nr 3, s. 44–46.

Watson Ian: Eugenio Barba i Odin Teatret. Etos zbiorowy, przełożyła Anna Krzeczkowska, „Performer” 2014 nr 8.

Watson Ian: Trening aktorski według Eugenia Barby, przełożyła Iwona Libucha, „Dialog” 2003 nr 4, s. 151–162.

Wąs Maria: Judyta bez tajemnic, „Dziennik Polski” 1991 nr 251, z 29 października, s. 7.

Węgrzyniak Rafał: Teatralna wieża Babel, „Nowe Książki” 2008 nr 7, s. 44. [recenzja książki Canoe z Papieru. Traktat o antropologii Teatru]

Wójtowicz Agnieszka: „Barba Eugenio tą razą w rozmowie był bardziej powściągliwy”: Eugenio Barba w raportach Służby Bezpieczeństwa (Appendix do historii Teatru 13 Rzędów w Opolu), „Pamiętnik Teatralny” 2009 nr 1–2, s. 276–292. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 23–34.

Wyka Anna: Badacz społeczny jako przedmiot i podmiot zarazem, [w:] Kulturowy wymiar przemian społecznych, pod redakcją Aldony Jawłowskiej, Mariana Kempny, Elżbiety Tarkowskiej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1993, s. 200–228. Przedruk [w:] tejże: Badacz społeczny wobec doświadczenia, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1993, s. 143–171; [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 265–292.

Wysińska Elżbieta: Nauka i teatr, „Dialog” 1979 nr 12, s. 173–174. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 243–246.

Ziółkowski Grzegorz: Wyprawa teatralna jako manifestacja kultury zespołu teatralnego. Pobyt Odin Teatret w Peru w 1978 roku, [w:] tegoż: Argonauci współczesnego teatru. Podróże teatralne zespołów Petera Brooka, Eugenia Barby oraz Włodzimierza Staniewskiego, Łódzki Dom Kultury, Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej, Łódź 1995, s. 28–41. Przedruk fragmentów jako Podróż teatralna jako barter, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 114–123.

Zwinogrodzka Wanda: Trzydzieści lat pod prąd, „Gazeta Wyborcza” 1993 nr 226, z 27 września, s. 10.