Eugenio Barba i Odin Teatret

2017-09-01
2021-02-28

Rozmowy Eugenia Barby w języku polskim

W układzie chronologicznym

Bez oklasków można wyżyć, dyskusja z udziałem Eugenia Barby, Maryny Bersz, Jacka Dobrowolskiego, Jarosława Kaczmarka, Leszka Kolankiewicza, Radosława Krawczyka, Wojciecha Krukowskiego, Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej, Zbigniewa Osińskiego, Lecha Raczaka, Pawła Rodaka, Jadwigi Rodowicz, Małgorzaty Semil, Lecha Śliwonika, Bartosza Zaczykiewicza, „Dialog” 1994 nr 1, s. 120–130. Przedruk fragmentów [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 155–167.

Wyspa wolności, z Eugeniem Barbą rozmawia Rafał Bubnicki, „Rzeczpospolita” 2003 nr 138, s. A13.

Mity i rewolucje, z Eugeniem Barbą rozmawia Roman Pawłowski, „Gazeta Wyborcza” 2003 nr 126, z 31 maja, s. 22–23. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 307–314.

Praca nad formą, z Eugeniem Barbą rozmawia Agnieszka Sosnowska, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2006 nr 76 (grudzień), s. 76–78.

Teatr w czasach obojętności, z Eugeniem Barbą rozmawia Piotr Rudzki, „Notatnik Teatralny” 2007 nr 44, s. 208–212.

Nowy Testament teatru, z Jerzym Grotowskim rozmawia Eugenio Barba, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, wstęp Peter Brook, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, przełożył Grzegorz Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego Wrocław 2007, s. 25–50; [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, zespół redakcyjny Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa, s. 930–949.

Ciągle niszczę swój dom, z Eugeniem Barbą rozmawia Joanna Derkaczew, „Gazeta Wyborcza” 2011 nr 245, z 20 października, s. 11.

Tak, spaliłem własny dom, z Eugeniem Barbą rozmawia Leszek Kolankiewicz, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2012 nr 107, s. 160–167. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 385–399.

Wywiad z Eugeniem Barbą – włoskim reżyserem teatralnym oraz twórcą Odin Teatret, z Eugeniem Barbą rozmawia Martyna Kasprzak, „Kwartalnik Opolski”, 2012 nr 2–3 (2012), s. 141–151.

Teatr jest kreacją środowiska, z Eugeniem Barbą rozmawia Martyna Kasprzak, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2016 nr 135, s. 20–24. Pierwodruk fragmentu jako Teatralny bunt przeciw… teatrowi, „Gazeta Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016” 2016 nr 5, s. 4.

Barter, z Eugeniem Barbą i Kaiem Bredholtem rozmawiają Magdalena Hasiuk i Krystyna Ułamek , „Teatr” 2017 nr 3.