Eugenio Barba i Odin Teatret

2017-09-01
2021-02-28

Teksty i rozmowy pozostałych członków Odin Teatret w języku polskim

W układzie chronologicznym

Wywiad z zespołem Farfa, z Iben Nagel Rasmussen i Cesarem Brie rozmawia Michał Wieczorek, „Post Factum” (gazeta Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze) 1984 nr 5, s. 1–4.

Iben Nagel Rasmussen: Daleki Wschód, przełożyła Magda Berger, „Dialog” 1985 nr 5, s. 114–117.

Dawał nam wszystko, z Isabel Ubedą, rozmawiała Teresa Błajet-Wilniewczyc, przełożyła Katarzyna Kazimierczuk, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 98–101.

On był doświadczeniem, z Torgeirem Wethalem rozmawiała Teresa Błajet-Wilniewczyc, przełożyła Katarzyna Kazimierczuk, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 92–101. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 61–68.

Rasmussen Iben Nagel: Ślad Ryszarda, opracowała i zapisała Teresa Błajet-Wilniewczyc, przełożyła Katarzyna Kazimierczuk, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 90–91. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 69–71.

Bóg istnieje tylko w detalu, zapis spotkania z zespołem Odin Teatret, spisała i opracowała Magdalena Hasiuk, „Tygiel Kultury” 2001 nr 1–3, s. 120–124. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 334–339.

Carreri Roberta: Czego nauczyłam się uczyć, przełożyła Iwona Kurz, [w:] Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwela, Michała Wójtowskiego, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2002, s. 256–261.

Carreri Roberta: Wyobrażam sobie biały pokój, przełożyła Iwona Kurz, [w:] Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwela, Michała Wójtowskiego, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2002, s. 251–255.

Wethal Torgeir: Kamienie w rzece, przełożył Grzegorz Godlewski, [w:] Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwela, Michała Wójtowskiego, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2002, s. 233–250.

Improwizacje aktorów Odin Teatret: improwizacja według Iben, improwizacja według Roberty, improwizacja według Julii, przełożyła Jolanta Kossakowska, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2005 nr 2, s. 112–119.

Varley Julia: ISTA – opowieść o przemianie. Otwarty list do uczestników i prowadzących czternastej sesji ISTA, Wrocław, 2005, przełożył Maciej Rożalski, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2005 nr 2, s. 104–108.

Carreri Roberta: Ślady na śniegu, przełożyła Justyna Rodzińska-Nair, „Performer” 2014 nr 8.

Rasmussen Iben Nagel: Fragmenty pamiętnika aktorki, przełożyła Justyna Rodzińska-Nair, „Performer” 2014 nr 8.

Varley Julia: Dramaturgia aktorki, przełożył Andrzej Wojtasik, „Performer” 2014 nr 8.

Varley Julia: Wiatr z zachodu. Powieść postaci, przełożyła Justyna Rodzińska-Nair, „Performer” 2014 nr 8.

Wethal Torgeir: Obrazy, które są mną, przełożyła Justyna Rodzińska-Nair, „Performer” 2014 nr 8.