Eugenio Barba i Odin Teatret

2017-09-01
2021-02-28

Prace magisterskie i dyplomowe na temat Odin Teatret

Jelewska Agnieszka: Zjawisko barteru aktorskiego w Odin Teatret, praca napisana pod kierunkiem prof. Dobrochny Ratajczakowej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, 2001.

Kasprzak Martyna: Metoda aktorska Eugenia Barby. Od warsztatu do spektaklu, praca wykonana w Katedrze Filmu, Teatru i Nowych Mediów pod kierunkiem prof. dr. hab. Eugeniusza Wilka, Uniwersytet Opolski, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Opole 2014.

Krawczyk Radosław: Kształtowanie aktora w Odin Teatret, praca napisana pod kierunkiem prof. Leszka Kolankiewicza, Akademia Teatralna, Wiedza o Teatrze, Warszawa 1996.

Łarionow Dominika: Antropologia teatru Eugenia Barby, praca napisana pod kierunkiem prof. Sławomira Świontka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Kierunek Kulturoznawstwo, Specjalność Teatrologia, Łódź 1995.

Makohon Eryk: Konstantin Stanisławski, Eugenio Barba, Jerzy Grotowski, metody pracy – próba przeniesienia na grunt tańca, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Aleksandry Rembowskiej, Podyplomowe Studia Teorii Tańca, Warszawa.

Płuciennik Tomasz: „Talabot” – spektakl Odin Teatret. Opis i interpretacja, praca napisana pod kierunkiem prof. Leszka Kolankiewicza, Akademia Teatralna, Wiedza o Teatrze, Warszawa 1994.

Steiner Marta: Antropologia teatru – stań badań, praca napisana pod kierunkiem prof. Janusza Deglera, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Filologia Polska, Wrocław 1995; tam rozdziały: Antropologia i teatr, Eugenio Barba i Odin Teatret, ISTA oraz Aneks: Anthropos, logos i radioaktywne ziarno – czyli antropologia teatru w praktyce. Reportaż z pobytu w Odin Teatret.

Zadróżny Tomasz: „Mythos”. Opis i interpretacja spektaklu Odin Teatret, praca napisana pod kierunkiem prof. Leszka Kolankiewicza, Akademia Teatralna, Wiedza o Teatrze, Warszawa 2003.

Ziółkowski Grzegorz: Argonauci współczesnego teatru. Podróże teatralne zespołów Petera Brooka, Eugenia Barby oraz Włodzimierza Staniewskiego, rozdział Wyprawa teatralna jako manifestacja kultury zespołu teatralnego. Pobyt Odin Teatret w Peru w 1978 roku, praca napisana pod kierunkiem prof. Leszka Kolankiewicza, Akademia Teatralna, Wiedza o Teatrze, Warszawa 1993.