Wyszukiwanie w encyklopedii:

2011-03-27
2022-03-01

Thanatos polski. Inkantacje

Plakat przedstawienia "Thanatos polski. Inkantacje", autor: Eugeniusz Get-Stankiewiczostatnie dzieło sceniczne zrealizowane przez członków zespołu Teatru Laboratorium. Powstawał jako praca zbiorowa pod kierunkiem Ryszarda Cieślaka i miał stanowić rodzaj dzieła pośredniego między poszukiwaniami parateatralnymi (zwłaszcza Drzewo ludzi) a przedstawieniem scenicznym. W jego realizacji brali udział: Antoni Jahołkowski (była to jego ostatnia praca teatralna), Zbigniew Kozłowski, Rena Mirecka, Teresa Nawrot, Irena Rycyk, Stanisław Scierski. Początkowa faza prac przebiegała w ramach projektu o nazwie Po dostojewsku, którą zachowano w trakcie prób otwartych (5–16 I 1981 w Olsztynie). Pierwsze pokazy pod ostatecznym tytułem odbyły się we Wrocławiu między 28 lutego a 6 marca 1981. Przedstawienie było następnie prezentowane także w Palermo w ramach programu Realizzazioni (9 III – 6 V 1981). Łączyło inspiracje pochodzące z lektury Dostojewskiego, parateatralne doświadczenia budowania otwartych relacji międzyludzkich oraz reakcje na wydarzenia polityczne zachodzące w ówczesnej Polsce. Kres jego prezentacjom położyła śmierć Antoniego Jahołkowskiego 1 września 1981.

Bibliografia: 

Tadeusz Burzyński: Thanatos Polski, [w:] tegoż: Mój Grotowski, wybór i opracowanie Janusz Degler i Grzegorz Ziółkowski, posłowie Janusz Degler, Wrocław 2006, s. 193–202.

Tadeusz Kornaś: Thanatos Polski w Teatrze Laboratorium, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 272–283.