Wyszukiwanie w encyklopedii:

2011-03-27
2021-02-23

Drzewo Ludzi

Plakat projektu "Drzewo Ludzi"ostatni ze zrealizowanych przez zespół Teatru Laboratorium projektów należących do kultury czynnej. Określany mianem „dzieła-rzeki” składał się z serii improwizowanych działań uczestników pracujących pod kierunkiem członków zespołu (Elizabeth Albahaca, Ryszard Cieślak, Zbigniew Cynkutis, Ludwik Flaszen, Antoni Jahołkowski, Zbigniew Kozłowski, Rena Mirecka, Zygmunt Molik, Teresa Nawrot, Irena Rycyk i Stanisław Scierski). Stanowił rodzaj formy pośredniej między warsztatem a przedstawieniem. Pierwsze realizacje miały miejsce we Wrocławiu od 4 do 12 stycznia 1979, po czym Drzewo Ludzi realizowane było w trakcie występów zespołu we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Francji, a także w Polsce. Grotowski nie uczestniczył w tych pracach. Ostatnie wydarzenie z tego cyklu miało miejsce w Palermo wiosną 1981. W jego tworzeniu wykorzystywano częściowo doświadczenia Czuwań, a także projektów poszczególnych członków zespołu (m.in. Acting Therapy Zygmunta Molika i Zdarzenia Zbigniewa Cynkutisa). Z pracy nad Drzewem Ludzi zrodziła się ostatnia wspólna praca zespołu – Thanatos polski. Inkantacje.

Bibliografia: 

Zbigniew Cynkutis: „Drzewo Ludzi” i Teatr Źródeł. O programie i zamierzeniach teatru Laboratorium, „Odra” 1978 nr 11 (213), s. 83–86.

Mariusz Orski: Moje „Drzewo ludzi”„Dialog” 1980 nr 4, s. 100–104.