Korespondencje
Maria i Edmund Wiercińscy

Korespondencje

T. 1: 1925–1944

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Warszawa 2014

 

Dwutomowe wydanie korespondencji Edmunda Wiercińskiego z żoną Marią z lat 1926–1952, zawierające także ich listy do córki – Ewy Smołki z lat 1930–1957 oraz listy Mieczysława Wiercińskiego, Zeszyty wojenne Edmunda Wiercińskiego i Wspomnienia Marii Wiercińskiej, pisane po śmierci męża. Listy Wiercińskich przygotował do druku, opatrując przypisami i wstępem Marek Piekut. Publikacja kilkuset listów była możliwa dzięki uprzejmości wnuka artystów. Krzysztof Smołka zgodził się udostępnić to niezwykłe świadectwo życia i pracy dwojga wybitnych ludzi teatru, będące także niezwykłą kroniką polskiej rzeczywistości lat międzywojennych i pierwszego powojennego dziesięciolecia.