Korespondencje
Maria i Edmund Wiercińscy

Korespondencje

T. 1: 1925–1944

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Warszawa 2014

 

Dwutomowe wydanie korespondencji Edmunda Wiercińskiego z żoną Marią z lat 1926–1952, zawierające także ich listy do córki – Ewy Smołki z lat 1930–1957 oraz listy Mieczysława Wiercińskiego, Zeszyty wojenne Edmunda Wiercińskiego i Wspomnienia Marii Wiercińskiej, pisane po śmierci męża. Listy Wiercińskich przygotował do druku, opatrując przypisami i wstępem Marek Piekut. Publikacja kilkuset listów była możliwa dzięki uprzejmości wnuka artystów. Krzysztof Smołka zgodził się udostępnić to niezwykłe świadectwo życia i pracy dwojga wybitnych ludzi teatru, będące także niezwykłą kroniką polskiej rzeczywistości lat międzywojennych i pierwszego powojennego dziesięciolecia.

POLECONE EKSPRESEM

Ludwik Flaszen, Grotowski & Company. Źródła i wariacje
Aktorstwo polskie. Generacje
Aktor i cel
Uwolnij swój głos. Tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową
Praca aktora nad rolą. Materiały do książki
Praca aktora nad sobą
Aktorstwo. Sześć pierwszych lekcji
Prawda i fałsz. Herezje i zdrowy rozsądek w aktorstwie
Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym
Aktor. Animator twórczych procesów
Jerzy Grotowski, Teksty zebrane
Grotowski, Woman and Contemporary Performance. Meetings with Remarkable Women
Peter Brook. Ku teatrowi pierwszemu
Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską
Iwo Gall – redutowiec artysta teatru
Korespondencje
Korespondencje
Grotowski – narracje
Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie