Iwo Gall – redutowiec artysta teatru

Iwo Gall – redutowiec artysta teatru

Pod redakcją Anny Wypych-Gawrońskiej, Elżbiety Wróbel i Joanny Warońskiej

Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza

Częstochowa 2014

 

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest zwieńczeniem projektu naukowego zaplanowanego i realizowanego w Zakładzie Kulturoznawstwa Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zakład Kulturoznawstwa od lat wpisuje w założenia swojej działalności naukowej badania nad dziejami teatru częstochowskiego i z tego właśnie powodu osoba, twórczość sceniczna i praca dyrektorska Iwo Galla, kierującego Teatrem Miejskim w Częstochowie w latach 1932–1935, stały się przedmiotem refleksji naukowej pracowników Zakładu i Instytutu. W porozumieniu z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie podjęty został zaproponowany przez Zbyszka Jędrzejewskiego pomysł uczczenia osoby Galla poprzez nadanie imienia artysty sali kameralnej teatru oraz wmurowanie tablicy pamiątkowej we foyer gmachu teatralnego. Jubileusz 80-lecia objęcia przez Iwo Galla dyrekcji Miejskiego Teatru Kameralnego w Częstochowie (1932) połączono z 85. rocznicą istnienia stałego zespołu aktorskiego w Częstochowie (1927). Redaktorki tomu mają świadomość, że konferencją poświęconą Gallowi nie zamykają obszernych i różnorodnych zagadnień dotyczących jego twórczości, działalności artystycznej, pedagogicznej i dyrektorskiej. Mają równocześnie nadzieję, że prezentowane w tomie teksty zainspirują kolejnych badaczy postacią Galla i bogatą spuścizną, jaką po sobie pozostawił, a w środowiskach, w których w przeszłości działał, jak w latach 30. XX wieku w Częstochowie, pozwolą na uświadomienie znaczenia jego osoby dla budowania tożsamości miasta i dla rozumienia kulturowej rangi działań teatralnych. (Ze Słowa wstępnego)