Aktor i cel
Doclean Connellan

Aktor i cel

Przełożyły Jadwiga Murczyńska i Iga Noszczyk

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Kraków 2009

 

Lektura Aktor i cel Donnellana nie tylko aktorom i adeptom aktorstwa się przyda. Reżyser (lub adept reżyserii), który realnego istnienia labiryntu aktorskich emocji i ich nigdy nieusuwalnego zagrożenia blokadą nie byłby świadomy, zdecydowanie minąłby się ze swym zawodowym powołaniem. Również i dramaturgom, krytykom, teatrologom książka Donnellana z pewnością sporo da do myślenia. To nieczęsty dar: o subtelnych drgnieniach serca, o mikro-impulsach aktorskiej świadomości i fantazji umieć pisać językiem prostym i jasnym, z pełną odwagą nazywania błędu błędem, przy równoległej ogromnej pokorze i takcie wobec tego, co nienazywalne. (Tadeusz Bradecki)