Wyszukiwanie w encyklopedii:

2011-03-27
2014-04-09

GITIS

Gosudarstwiennyj Institut Tieatralnowo Iskusstwa – Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Moskwie (obecnie RATI – Rossijskaja Akademia Tieatralnowo Iskusstwa, Rosyjska Akademia Sztuki Teatralnej), słynna rosyjska szkoła teatralna, jeden z najważniejszych ośrodków edukacji teatralnej kraju. Wywodzi się z założonej pod koniec XIX w. Szkoły Muzyczno-Dramatycznej Moskiewskiego Towarzystwa Filharmonicznego, z którym jako nauczyciel aktorstwa dramatycznego współpracował Włodzimierz Niemirowicz-Danczenko. W czasach Związku Radzieckiego poza studentami z Rosji i republik radzieckich w GITIS-ie studiowali też wybrani młodzi artyści z krajów bloku socjalistycznego w tym z Polski (m.in. Jerzy Jarocki, Alina Obidniak). Jerzy Grotowski był studentem Instytutu od końca sierpnia 1955 do początków kwietnia roku następnego. Największym odkryciem miesięcy spędzonych w Moskwie była wciąż wówczas skazana na zapomnienie tradycja jego największych uczniów – Wsiewołoda E. Meyerholda i Jewgienija B. Wachtangowa. Dokonania i idee tego pierwszego odkrywał w czasie studiów w archiwum GITIS-u, badając zwłaszcza dokumentację pracy nad Rewizorem (podobno do pokojów mieszczących te zakazane materiały wpuszczała go nocą staruszka archiwistka, która miała wielki sentyment do Polaków). Z tradycją tego drugiego zapoznać się mógł niejako z pierwszej ręki dzięki Jurijowi Aleksandrowiczowi Zawadskiemu, pod którego opieką studiował reżyserię.

Bibliografia: 

Jerzy Jarocki: Przystanek Moskwa, tekst referatu wygłoszony przez autora podczas sympozjum „Recepcja twórczości Jerzego Grotowskiego w Rosji” w Ośrodku Grotowskiego 19 maja 2000 roku, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 36–48.

Zbigniew Osiński: Jerzego Grotowskiego doświadczanie Rosji. Rekonesans, [w:] tegoż: Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, t. 2: Prace z lat 1999–2009, Gdańsk 2009, s. 7–34.

Roman Pawłowski: Zakładnik własnego programu. Rozmowa z Andrzejem Brzezińskim, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 49–58.