Wyszukiwanie w encyklopedii:

2011-03-27
2021-04-05

Zmysłowski Jacek

Jacek Zmysłowki, fot Jan Krzysztof Fiołek(1953–1982), artysta Teatru Laboratorium, jeden z liderów poszukiwań parateatralnych. W roku 1973, w wieku niespełna 20 lat został przez Grotowskiego zaproszony do współpracy. Od stycznia 1974 był członkiem Instytutu Aktora – Teatru Laboratorium. Początkowo należał do grupy realizującej Narrow Special Project i Special Project. W czasie Uniwersytetu Poszukiwań prowadził dwa Ule oraz – dwukrotnie – Special Project w Brzezince. Od roku 1976 kierował Przedsięwzięciem Góra. W latach następnych prowadził cykl Czuwań, brał też udział w wyprawach Teatru Źródeł na Białostocczyznę i do Meksyku (1980). Zgodnie z planami ogłoszonymi przez Grotowskiego miał na przełomie lat 70. i 80. kierować realizacją trzyetapowego Przedsięwzięcia Ziemia, a jesienią 1981 jego grupa miała realizować projekt Podróż na Wschód – rodzaj wyprawy opartej całkowicie na czynnym uczestnictwie. Plany te zniweczyła nieuleczalna choroba nowotworowa. Zmysłowski zmarł w Nowym Jorku 4 lutego 1982. W latach 70. należał do najbliższych współpracowników Grotowskiego, który w liście wysłanym w dniu jego śmierci wyznawał, że od dawna myślał o nim „jako o następcy”.

Bibliografia: 

Francois Kahn: The Vigil, [in:] The Grotowski Sourcebook, pod red. Richarda Schechnera i Lisy Wolford, Routledge, London – New York 1997, pp. 226–230.

„Na przeciwległym biegunie potoczności”. Rozmowa z Jackiem Zmysłowskim, [w:] Tadeusz Burzyński: Mój Grotowski, wybór i opracowanie Janusz Degler i Grzegorz Ziółkowski, Wrocław 2006, s. 121–131.