Wyszukiwanie w encyklopedii:

2011-03-27
2014-04-09

Pamiętnik Śląski

trzecia Estrada Publicystyczna, „faktomontaż” Pamiętników Arki Bożka, poezji i pieśni śląskiej oraz nagrań radiowych autorstwa Jerzego Falkowskiego w reżyserii Zygmunta Molika. Premiera odbyła się 9 lipca 1961 w sali widowiskowej we wsi Markowice koło Raciborza, gdzie urodził się bohater faktomontażu Arka Bożek, śląski działacz ludowy walczący o polskość tych ziem. W pracach nad przedstawieniem brali udział: Ryszard Hajduk (konsultacja), Jerzy Gurawski (scenografia), Władysław Gawroński (współpraca radiowa) i Henryk Sznober (maszynista-elektryk). Obsada: Andrzej Bielski, Zbigniew Cynkutis (Arka Bożek), Antoni Jahołkowski, Ewa Lubowiecka, Rena Mirecka. W nagraniach magnetofonowych wykorzystano głosy Barbary Barskiej, Ewy Lubowieckiej, Reny Mireckiej, Tadeusza Bartosika i Adama Kurczyny. Estetycznie podobny do pozostałych Estrad, Pamiętnik Śląski odwoływał się do historii lokalnej, był mocno osadzony (także przez miejsce premiery) w kulturze śląskiej. Ta jego lokalność była wykorzystywana przez Teatr jako argument przeciwko oskarżeniom o izolowanie się od społeczeństwa i swoisty brak związków jego działalności z Opolszczyzną.

Bibliografia: 

Bogdan Bąk: Niezwykła premiera, „Odra” 1961 nr 7 (wrzesień), s. 87–89.

Jerzy Falkowski: Autorska skarga, „Trybuna Opolska” 1962 nr 77, z 31 marca – 1 kwietnia, s. 3, 6.

Jerzy Falkowski: Sens istnienia eksperymentu, „Kalendarz Opolski na rok 1962”, TRZZ Opole 1961, s. 265–268.

Bogdan Loebl: Kapłani czarnych mszy, „Odra” 1962 nr 1, s. 81–84.

Czesława Mykita-Glensk: Życie teatralne Opola. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Opole 1976, s. 215, i 287.

Premiera – jakiej jeszcze nie było, „Gazeta Krakowska” 1961 nr 162, z 11 lipca, s. 6.

Pamiętnik Śląski, „Dziennik Polski” 1961 nr 179, z 1 sierpnia, s. 3 (Notatnik kulturalny).

Jerzy Sykun: Teatr zaangażowany, „Więź” 1961 nr 10, s. 147–150.