Tomasz Sikora Użycie substancji halucynogennych a religia
Tomasz Sikora

Użycie substancji halucynogennych a religia. Perspektywy badawcze na przykładzie zagadnień rytuału i symbolizacji

Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2009

Jest to dzieło o unikalne wartości poznawczej i dydaktycznej. Powodem tego stwierdzenia jest fakt, że autor dokonał po raz pierwszy w literaturze religioznawczej syntezy w zakresie wszechstronnego przeglądu badań i koncepcji dotyczących wzajemnych zależności między procesami symbolizacji i zachowań rytualnych z jednej strony, a procesami neuropsychicznymi – z drugiej, uwzględniając zarazem użycie halucynogenów. Podkreślić przy tym wypada, że nie jest to zwykła kompilacja, lecz właśnie oryginalne przetworzenie całości tych danych.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Wiercińskiego