Maria Czaplicka Mój rok na Syberii
Maria Antonina Czaplicka

Mój rok na Syberii

Przekład Hanna Kossak-Nowocień, redakcja naukowa i wprowadzenie Grażyna Kubica
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, Toruń 2013

Książka Marii A. Czaplickiej Mój rok na Syberii, została wydana po raz pierwszy w 1916 roku w Londynie. Zarówno ze względu naukowego, jak i kulturowego publikacja ta jest ogromnie ważna na ogólnopolskim rynku wydawniczym. Mój rok na Syberii porusza najważniejszą problematykę związaną z tą krainą, opisuje trzy grupy mieszkańców: przedstawicieli plemion rdzennych, rosyjskich osiedleńców i zesłańców. Czaplicka w niezwykle zajmujący sposób daje wyczerpujący obraz syberyjskiej rzeczywistości na podstawie rozległej wiedzy i własnych badań, które prowadziła podczas ekspedycji w 1914 r. Książka była szeroko komentowana w angielskiej prasie. W literackim dodatku do „Times’a” podkreślano, że w książce prezentowane są cechy plemion syberyjskich, ich folklor, religia, zwyczaje i obyczaje, a także system sprawowania rządów i kolonizacja. Mój rok na Syberii to niezwykle ciekawa i pasjonująca lektura, pełna opisów niecodziennych przygód mających miejsce w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Przesiąknięta poczuciem humoru, w każdym miejscu zadziwia przenikliwością spojrzenia autorki.

POLECONE EKSPRESEM

Zbigniew Szmyt,  Azja u bram. Studium nad migracjami Buriatów w Rosji
Dybuk. Na pograniczu dwóch światów
Tadeusz Kornaś, Apologie. Szkice o teatrze i religii
Włodzimierz Szturc, Genetyka widowiska. Człowiek, maska, rytuał, widowisko
Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, Maciej Skawiński, Jutro spadną gromy
Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o d
Albert Jawłowski, Milczący lama. Buriacja na pograniczu światów
Maciej Jaworski, Nowoczesny Orfeusz
Margaret Stutley Shamanism: An Introduction
Andrei A. Znamenski  The Beauty of the Primitive: Shamanism and Western Imaginat
Mihály Hoppál, Szamani euroazjatyccy
Mirosław Kocur Źródła teatru
Jerri Daboo, Ritual, Rapture and Remorse: A Study of Tarantism and „Pizzica” in
Ernesto de Martino, Ziemia zgryzoty
Maria Czaplicka Mój rok na Syberii
Nowicka Korzenie ałtargany sięgają głęboko
Castaneda Opowieści mocy
Jean Clottes, David Lewis-Williams Prehistoryczny szaman
Andrzej Szyjewski Szamanizm
Tomasz Sikora Użycie substancji halucynogennych a religia