Maria Czaplicka Mój rok na Syberii
Maria Antonina Czaplicka

Mój rok na Syberii

Przekład Hanna Kossak-Nowocień, redakcja naukowa i wprowadzenie Grażyna Kubica
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, Toruń 2013

Książka Marii A. Czaplickiej Mój rok na Syberii, została wydana po raz pierwszy w 1916 roku w Londynie. Zarówno ze względu naukowego, jak i kulturowego publikacja ta jest ogromnie ważna na ogólnopolskim rynku wydawniczym. Mój rok na Syberii porusza najważniejszą problematykę związaną z tą krainą, opisuje trzy grupy mieszkańców: przedstawicieli plemion rdzennych, rosyjskich osiedleńców i zesłańców. Czaplicka w niezwykle zajmujący sposób daje wyczerpujący obraz syberyjskiej rzeczywistości na podstawie rozległej wiedzy i własnych badań, które prowadziła podczas ekspedycji w 1914 r. Książka była szeroko komentowana w angielskiej prasie. W literackim dodatku do „Times’a” podkreślano, że w książce prezentowane są cechy plemion syberyjskich, ich folklor, religia, zwyczaje i obyczaje, a także system sprawowania rządów i kolonizacja. Mój rok na Syberii to niezwykle ciekawa i pasjonująca lektura, pełna opisów niecodziennych przygód mających miejsce w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Przesiąknięta poczuciem humoru, w każdym miejscu zadziwia przenikliwością spojrzenia autorki.