Andrzej Szyjewski Szamanizm
Andrzej Szyjewski

Szamanizm

Wydawnictwo WAM, Kraków 2005

Niewiele jest zjawisk religijnych, które cieszyłyby się większą popularnością od szamanizmu, zwłaszcza odkąd pojęcie to rozpropagowały publikacje na temat nowej duchowości. Niniejsza pozycja w niezwykle barwny i sugestywny sposób przedstawia na szerokim tle początki szamanizmu, jego miejsce w życiu religijnym, jak również obrzędy z nim związane. Autor kreśli ponadto obraz kosmologii szamańskiej i omawia renesans tego zjawiska, który nastąpił w latach sześcdziesiątych XX w., kiedy to szamanizm przestał być antropologiczną ciekawostką, a stał się swoistym wzorem przeżyć duchowych.