Ludwik Flaszen

2017-05-30
2022-04-06

Przekłady

 1. Erenburg Ilja: O pracy pisarza, „Życie Literackie” 1953 nr 44, z 1 listopada, s. 4–5.
 2. Andrejew Leonid: Myśl. Wybór opowiadań, wybór i wstęp Krystyna Pomorska, przełożyli Władysław Broniewski, Jan Brzęczkowski, Ludwik Flaszen, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1958.
 3. Bajki rosyjskie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962.
 4. Lermontow Michał [Michaił]: Rozmyślanie, „Życie Literackie” 1964 nr 45, z 8 listopada, s. 5.
 5. Bachtin Michał: Karnawał i literatura. Fragmenty książki Problemy poetyki Dostojewskiego, „Odra” 1966 nr 12, s. 3–9.
 6. Bachtin Michał: O grotesce, „Odra” 1967 nr 7–8, s. 31–36.
 7. Selwiński Ilia: Komandarm 2, „Odra” 1967 nr 11, s. 4–12.
 8. Onager (i inne opowiadania), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967.
 9. Bachtin Michaił: Wesoła materia, przełożył Ludwik Flaszen, „Odra” 1974 nr 4, s. 45–52. [fragment książki Michaiła Bachtina Twórczość François Rabelais’ego]
 10. Grotowski Jerzy: Wschód – Zachód, na podstawie odczytu na Uniwersytecie Rzymskim w Istituto dello Spettacolo, podczas seminarium na temat Wschodu i Zachodu 24 września 1984 r., „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1998 nr 27 (październik), s. 6–10.
 11. Grotowski Jerzy: Tu es le fils de quelqu’un, tekst odczytu wygłoszonego 15 lipca 1985 r. we Florencji w Gabinetto Viesseux z okazji otwarcia Workcenter Grotowskiego w Pontederze we Włoszech, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2000 nr 39 (październik), s. 11–15. Przedruk ze skrótami [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, opracowali Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Mateusz Kanabrodzki, Leszek Kolankiewicz, wstęp i redakcja Leszek Kolankiewicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 463–470.
 12. Testament duchowy adresowany do Thomasa Richardsa i Maria Biaginiego, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 619–622.