Ludwik Flaszen

2017-05-30
2022-04-06

Wybrane artykuły krytyczno-literackie

 1. Pan Adam, „Przekrój” 1948 nr 179, z 12–18 września, s. 11.
 2. Nowy Zoil czyli o schematyzmie, „Życie Literackie” 1952 nr 1, s. 3–4. Przedruki [w:] tegoż: Cyrograf, wydanie 2, Kraków 1974, s. 8–29; wydanie zmienione i poszerzone, Kraków 1996, s. 244–266; [w:] O literaturze polskiej. Materiały. Część III: Programy i polemiki literackie, wybór i opracowanie Helena Zaworska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1982; [w:] Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku. „Kartografowie dziwnych podróży”, redakcja i wstęp Marta Wyka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2004, s. 330–339.
 3. Odpowiedź Zoila, czyli o akcentach, „Życie Literackie” 1952 nr 12, z 8 czerwca, s. 7, 13.
 4. Zoilowe diagnozy i proroctwa, „Życie Literackie” 1953 nr 50, z 13 grudnia, s. 5–6.
 5. O trudnym kunszcie womitowania, „Życie Literackie” 1955 nr 44, z 30 października, s. 4–5.
 6. Lament walącego głową o mur, „Życie Literackie” 1956 nr 14, z 1 kwietnia, s. 11.
 7. Osobliwe przypadki spoconej myszy: Narodziny spoconej myszy – spocona mysz gryzie Montaigne’a – spocona mysz samoutwierdza się w kulcie, „Życie Literackie” 1956 nr 17–18, z 22 kwietnia, s. 5.
 8. Dzieci i żywioły, „Przegląd Kulturalny” 1958 nr 9, z 27 lutego – 5 marca, s. 1, 4.
 9. Na oleju grzechów naszych, „Przegląd Kulturalny” 1958 nr 14, z 3–9 kwietnia, s. 3. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Cyrograf, wydanie zmienione i poszerzone, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996, s. 323–329; [w:] Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju polskiego, wybór i opracowanie Dorota Heck, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 2003, s. 171–174.
 10. Teatr w oczach polonisty, „Współczesność” 1963 nr 14, z 16–31 lipca, s. 9, 11. (Polemika [z:] Wacław Kubacki: Na scenie. Szkice teatralne, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1962.)
 11. Antyawangardyzm, Teatr skazany na magię, „Odra” 1965 nr 6, s. 78–80.
 12. Filolog w teatrze i inni, „Odra” 1965 nr 11, s. 79–81. [polemika ze szkicem Wacława Kubackiego „Kordian” na wariackich papierach z tomu pt. W wyobraźni w sprawie inscenizacji Kordiana w Teatrze 13 Rzędów w Opolu w 1962] Przedruk [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 343–349; [w:] tegoż: Cyrograf, wydanie 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, s. 14–19.
 13. Po awangardzie, „Odra” 1967 nr 4, s. 39–42. [referat wygłoszony na Międzynarodowym Zjeździe Młodych Pisarzy w Paryżu 25 lutego 1967] Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Cyrograf, wydanie 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, s. 25–31; wydanie 2, Kraków 1974, s. 109–115; wydanie zmienione i poszerzone, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996, s. 25–31; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 357–364; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 89–93; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 96–99.
 14. Kliny. Wspomnienie Jan Błoński, „Tygodnik Powszechny” 2009 nr 9, z 1 marca, s. 32–33.
 15. Oracja na jubileusz, „Odra” 2006 nr 5, s. 14–19.