Ludwik Flaszen

2017-05-30
2022-04-06

Artykuły o Teatrze 13 Rzędów i Teatrze Laboratorium

 1. W sprawie „Sztuki skromności”, list do redakcji, „Życie Literackie” 1959 nr 42, z 18 października, s. 10. [polemika [z:] Jan Paweł Gawlik: Sztuka skromności, „Życie Literackie” 1959 nr 40, z 4 października, s. 10.]
 2. „Orfeusz” – informacja, „Materiały – Dyskusje”, 1960 nr 1 (marzec), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 31–32; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 41.
 3. „Kain” – informacja, „Materiały – Dyskusje” 1960 nr 2 (styczeń), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 266–269; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 33–35; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 42–44.
 4. Kabaret Błażeja Sartra. Wskazania zasadnicze, „Materiały” 1960, Kabaret 13 Rzędów, Opole.
 5. Ludwik Flaszen, Jerzy Grotowski: Przyszły sezon w 13 Rzędach, „Trybuna Opolska” 1960 nr 142, z 16 czerwca, s. 3. Przedruk [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 169–171.
 6. „Misterium-buffo” – Informacja, „Materiały – Dyskusje” 1960 nr 4 (lipiec), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 36–37; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 45–48.
 7. „Siakuntala”. Regulamin patrzenia dla widzów, a szczególnie recenzentów, „Materiały – Dyskusje” 1960 nr 5 (grudzień), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 290–293; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 38–40; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 49–50.
 8. Ludwik Flaszen, Jerzy Grotowski: Bez Krygiera?, „ITD” 1961 nr 10, z 5 marca, s. 14.
 9. „Dziady”. Komentarz do inscenizacji J. Grotowskiego, „Materiały – Dyskusje” 1961 nr 6 (czerwiec), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 41–42; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 51–53.
 10. „Idiota”. Na marginesie inscenizacji W. Krygiera, „Materiały – Dyskusje” 1961 nr 6 (październik), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 294–296; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 43–44; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 54–56.
 11. Teatr 13 Rzędów, druk ulotny, [Opole 1961].
 12. Teatr-Laboratorium 13 Rzędów, Opole 1962. Przedruki jako 13 Rzędów. Teatr bez sceny, „Współczesność” 1962 nr 5, z 1–15 marca, s. 3; oraz pt. Teatr 13 Rzędów [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 297–302; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 45–48; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 57–59.
 13. „Kordian”. Komentarz do inscenizacji Jerzego Grotowskiego, „Materiały – Dyskusje” 1962 nr 7 (luty), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 49–50; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 60–62.
 14. Akropolis”. Komentarz do przedstawienia, „Materiały – Dyskusje” 1962 (październik) Teatr Laboratorium 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 51–52; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 63–65.
 15. Laurka z troską, Teatr Laboratorium 13 Rzędów, druk ulotny, [Opole 27 marca 1963]. [wydano z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.]
 16. Dziady”, „Kordian”, „Akropolis” w Teatrze 13 Rzędów, „Pamiętnik Teatralny” 1964 z. 3, s. 220–234. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 310–335; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 53–69; przedruki fragmentów Dziady, [w:] „Dziady” od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego, pod redakcją Grzegorza Niziołka i Tadeusza Kornasia, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 107–111; części Akropolis [w:] Akropolis, wersja 1967, Instytut Badań Metody Aktorskiej Teatr Laboratorium, Wrocław [1967]; Akropolis, Instytut Badań Metody Aktorskiej Teatr Laboratorium, [Wrocław 1969]; [w:] Sto przedstawień w opisach polskich autorów, opracowanie Zbigniew Raszewski, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, Wrocław 1993, s. 233–239; pt. „Akropolis”: podejście do tekstu, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 57–73; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 66–76.
 17. „Tragiczne dzieje doktora Fausta”. Komentarz do przedstawienia, „Materiały – Dyskusje” 1963 (kwiecień), Teatr Laboratorium 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 306–309; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 70–71; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 79–80.
 18. „Studium o Hamlecie”, Teatr Laboratorium 13 Rzędów, druk ulotny, bez miejsca i daty wydania [Opole marzec 1964]. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 337–339; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Wrocław 2006, s. 72–73; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 81–83.
 19. „Książę Niezłomny”. Przypisy do przedstawienia, „Materiały i Dyskusje” 1965 (kwiecień), Teatr Laboratorium 13 Rzędów, Wrocław. Przedruki pt. „Książę Niezłomny”, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 93–95; [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 340–342; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 83–84; tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 91.
 20. Książę Niezłomny”. Przebieg scen, Teatr Laboratorium 13 Rzędów [druk ulotny]. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 85–88; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 92–96.
 21. O metodzie aktorskiej, „Materiały i Dyskusje” 1965 (kwiecień), Teatr Laboratorium 13 Rzędów, Wrocław. Tekst włączony do artykułu Teatr Laboratorium 13 Rzędów „Kalendarz Wrocławski” 1966, s. 183–185, 188–189. Przedruk pt. Polskie laboratorium teatralne, „Polska” 1966 nr 1, s. 26–27, 286. Przedruk jako Teatr Laboratorium 13 Rzędów [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 350–356. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 80–82; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 88–89.
 22. Z Paryża telefonuje Ludwik Flaszen. Teatr Laboratorium budzi wielkie zainteresowanie w stolicy Francji, „Słowo Polskie” 1966 nr 145, z 21 czerwca.
 23. Z Paryża telefonuje Ludwik Flaszen. Inauguracyjne przedstawienie Teatru 13 Rzędów, „Słowo Polskie” 1966 nr 146, z 22 czerwca.
 24. Red. Ludwik Flaszen telefonuje: Pierwszy występ Teatru 13 Rzędów w Paryżu, „Gazeta Robotnicza” 1966 nr 146, z 22 czerwca.
 25. Z Paryża telefonuje Ludwik Flaszen. Prasa paryska o występie 13 Rzędów, „Słowo Polskie” 1966 nr 147, z 23 czerwca.
 26. Z Paryża telefonuje Ludwik Flaszen. Entuzjastyczne recenzje o Teatrze Laboratorium, „Słowo Polskie” 1966 nr 148, z 24 czerwca.
 27. Z Paryża telefonuje Ludwik Flaszen. Przedstawienie Grotowskiego tematem dyskusji w środowiskach naukowych, „Słowo Polskie” 1966 nr 149, z 25 czerwca.
 28. A jednak furora, „Słowo Polskie” 1966 nr 150, z 27 czerwca.
 29. Po sukcesie w Paryżu Teatr „13 Rzędów” leci do Amsterdamu. (Telefonem z Paryża), „Kurier Polski” 1966 nr 150, z 27 czerwca.
 30. Z Paryża telefonuje Ludwik Flaszen. Teatr Laboratorium 13 Rzędów udał się do Amsterdamu, „Słowo Polskie” 1966 nr 151, z 28 czerwca.
 31. Red. Ludwik Flaszen telefonuje: Holland Festival z udziałem wrocławskiego Teatru Laboratorium, „Gazeta Robotnicza” 1966 nr 152, z 29 czerwca.
 32. Z Amsterdamu telefonuje Ludwik Flaszen. Teatr 13 Rzędów w Holandii, „Słowo Polskie” 1966 nr 152, z 29 czerwca.
 33. Red. L. Flaszen telefonuje z Amsterdamu: Przedstawienie, które zniewala widza, „Gazeta Robotnicza” 1966 nr 153, z 30 czerwca.
 34. Z Amsterdamu telefonuje Ludwik Flaszen. Premiera teatru Grotowskiego wywołała wielkie wrażenie, „Słowo Polskie” 1966 nr 153, z 30 czerwca.
 35. Red. L. Flaszen telefonuje z Amsterdamu: Krytycy holenderscy pod wrażeniem występów Teatru Laboratorium, „Gazeta Robotnicza” 1966 nr 154, z 1 lipca.
 36. Z Amsterdamu telefonuje Ludwik Flaszen. Teatr Grotowskiego fascynuje i budzi poruszenie, „Słowo Polskie” 1966 nr 154, z 1 lipca.
 37. Z Amsterdamu telefonuje Ludwik Flaszen. Przychylna ocena krytyki, „Słowo Polskie” 1966, nr 155, z 2 lipca.
 38. Red. L. Flaszen telefonuje z Amsterdamu. Po tournée pełnym sukcesów – Teatr Laboratorium wraca do kraju, Gazeta Robotnicza” 1966 nr 156, z 3-4 lipca.
 39. Z Amsterdamu telefonuje Ludwik Flaszen. Gorący ton prasy holenderskiej, „Słowo Polskie” 1966 nr 156, z 3–4 lipca.
 40. Red. L. Flaszen telefonuje z Amsterdamu. „Wielki wieczór i wspaniała lekcja”, „Gazeta Robotnicza” 1966 nr 157, z 5 lipca.
 41. Z Amsterdamu telefonuje Ludwik Flaszen. Teatr Laboratorium – rewolucją sztuki dramatycznej, „Słowo Polskie” 1966 nr 157, 5 lipca.
 42. Teatr Grotowskiego, list do redakcji, „Radar” 1970 nr 6, s. 17.
 43. Teatr Laboratorium w Stanach Zjednoczonych, wybrał Wincenty Deptała [Ludwik Flaszen], „Odra” 1970 nr 3, s. 123–124.
 44. Aktor niezwykły, „Polska” 1971 nr 7 (203), s. 37–39.
 45. Księga, „Odra” 1973 nr 9, s. 59–61. Przedruki [w:] Flaszen Ludwik: Cyrograf, wydanie 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974, s. 291–298; wydanie zmienione i poszerzone, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996, s. 227–236; [w:] Teksty, Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław 1975, s. 69–79; [w:] Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju polskiego, wybór i opracowanie Dorota Heck, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław – Warszawa – Kraków 2003, s. 348–351; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 114–116.
 46. Wstęp, [w:] Na drodze do kultury czynnej. O działalności instytutu Grotowskiego. Teatr Laboratorium w latach 1970–1977, opracowanie i dokumentacja prasowa Leszek Kolankiewicz, Wrocław 1978.
 47. Grotowski nie wraca do teatru, list wysłany do redakcji, „Przekrój” 1980 nr 816, z 27 stycznia, s. 11.
 48. Zamiast posłowia, [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 372–373.
 49. Ludwik Flaszen, Ryszard Cieślak, Rena Mirecka, Zygmunt Molik: Rozwiązanie Teatru Laboratorium, „Dialog” 1984 nr 4, s. 173.
 50. Hamlet w laboratorium teatralnym, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 167–171. [tekst z 1964 r.] Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 74–79; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 84–87.
 51. Kilka kluczy do laboratoriów, studiów i instytutów, „Dialog” 1998 nr 7, s. 108–117.
 52. Świat żegna proroka. Po śmierci Jerzego Grotowskiego: Ludwik Flaszen, Zbigniew Basara, Anatolij Wasiljew, „Gazeta Wyborcza” 1999 nr 14, z 18 stycznia, s. 12.
 53. O Grotowskim Ludwik Flaszen, Jerzy Gurawski, Piotr Borowski, opracował Edward Wojtaszek, Grzegorz Janikowski, „Scena” 1999 nr 8, s. 2–4.
 54. Medytacje na głos „Odra” 2000 nr 3, s. 76–86. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 117–126.
 55. Od tabu do uczuleń, „Odra” 2000 nr 5, s. 60–64. [autorskie tłumaczenie tekstów wystąpień na dwóch międzynarodowych sympozjach w Trappeto na Sycylii, które odbyły się w dniach 8–11 maja 1980 i 2–5 kwietnia 1981] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 133–138.
 56. Antek, „Notatnik Teatralny” 2001 nr 22–23, s. 99–108. Przedruk fragmentu [w:] O Jerzym Grotowskim, „Rzeczpospolita” 2001 nr 11, z 13–14 stycznia; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 153–161.
 57. Listy Jerzego Grotowskiego i Ludwika Flaszena do Bohdana Korzeniewskiego, opracowała Anna Kuligowska-Korzeniewska, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 305–318.
 58. Wypowiedź [w:] Podróż w biografię, spisała i opracowała Maria Hepel „Notatnik Teatralny” 2001, nr 22–23, s. 8–25.
 59. Laurka dla Reny [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 23–25. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 151–153.
 60. Komentarz do komentarzy, [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 27–30. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 107–109.
 61. „Apocalypsis cum figuris”. Kilka uwag wstępnych, do druku podał Leszek Kolankiewicz [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 89–93. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 100–103.
 62. Grotowski i milczenie, „Odra” 2007 nr 10, s. 58–65. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 229–236.
 63. Dzieci Października patrzą na Zachód, cz. I: „Gazeta Wyborcza” 2009 nr 44, z 21–22 lutego, s. 17–18; cz. II: „Gazeta Wyborcza” 2009 nr 50, z 28 lutego – 1 marca, s. 29–30; cz. III: „Gazeta Wyborcza” 2009 nr 56, z 7–8 marca, s. 27–28. (Odczyt pt. Konformizm i bunt w kulturze polskiej w okolicach 1956 roku, wygłoszony w Bibliotece Polskiej w Paryżu 4 października 2007 r.) Przedruk [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 16–32.
 64. Majster Molik, „Performer” 2011 nr 2. Przedruk [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 162–165.
 65. Kim byłeś, Mistrzu?, „Gazeta Wyborcza” 2013 nr 186, s. 24–25.
 66. Barba u początku, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 41–45.