Ludwik Flaszen

2017-05-30
2022-04-06

Edycje książkowe

a) w języku polskim

 1. Głowa i mur, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1958. [tytuł wstrzymany przez cenzurę]
 2. Cyrograf, wydanie 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971; wydanie 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków; 1974; wydanie 3 zmienione i poszerzone, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996.
 3. Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983.
 4. Teatr – sztuka antraktu. Marzyciele, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2003. [wydano z okazji spotkania otwartego z Ludwikiem Flaszenem w Ośrodku Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu, 18 grudnia 2003] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 144–150.
 5. Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014.

b) w językach obcych

 1. Chirographe, traduit du polonais et présenté par Adrien le Bihan, préface Adrian le Bihan, La Découverte, Paris 1990.
 2. Grotowski & Company, translated by Andrzej Wojtasik, edited by Paul Allain with the assistance of Monika Blige, with a tribute by Eugenio Barba, Icarus Publishing Enterprise, Holstebro – Malta – Wrocław 2010.
 3. Grotowski & Company. Sorgenti e variazioni, a cura di Franco Perrelli con una nota di Eugenio Barba, traduzioni di Eva Marinai, Manlio Marinelli, Franco Perrelli, Edizioni di Pagina, Bari 2013.
 4. Grotowski et compagnie. Sources at variations, traduit par Erik Veaux, Éditions L’Entretemps, Lavérune 2014.
 5. Grotowski & companhia. Origens e legado, tradução Isa Etel Kopelham, introdução Paul Allain, tributo a Ludwik Flaszen Eugenio Barba, É Realizações Editora, São Paulo 2015.
 6. Grotowski & Compañía. Fuentes y variaciones, traducción del polaco por Bárbara Gill, al cuidado de Raúl Iaiza, con nota tributo de Eugenio Barba, y prólogo de Antonio Célico, El Baldío Teatro, Buenos Aires 2016.