Ludwik Flaszen

2017-05-30
2022-04-06

Zestawiła Monika Blige

Poszczególne bibliografie zostały ułożone w porządku chronologicznym.

Edycje książkowe

a) w języku polskim

 1. Głowa i mur, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1958. [tytuł wstrzymany przez cenzurę]
 2. Cyrograf, wydanie 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971; wydanie 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków; 1974; wydanie 3 zmienione i poszerzone, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996.
 3. Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983.
 4. Teatr – sztuka antraktu. Marzyciele, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2003. [wydano z okazji spotkania otwartego z Ludwikiem Flaszenem w Ośrodku Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu, 18 grudnia 2003] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 144–150.
 5. Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014.

b) w językach obcych

 1. Chirographe, traduit du polonais et présenté par Adrien le Bihan, préface Adrian le Bihan, La Découverte, Paris 1990.
 2. Grotowski & Company, translated by Andrzej Wojtasik, edited by Paul Allain with the assistance of Monika Blige, with a tribute by Eugenio Barba, Icarus Publishing Enterprise, Holstebro – Malta – Wrocław 2010.
 3. Grotowski & Company. Sorgenti e variazioni, a cura di Franco Perrelli con una nota di Eugenio Barba, traduzioni di Eva Marinai, Manlio Marinelli, Franco Perrelli, Edizioni di Pagina, Bari 2013.
 4. Grotowski et compagnie. Sources at variations, traduit par Erik Veaux, Éditions L’Entretemps, Lavérune 2014.
 5. Grotowski & companhia. Origens e legado, tradução Isa Etel Kopelham, introdução Paul Allain, tributo a Ludwik Flaszen Eugenio Barba, É Realizações Editora, São Paulo 2015.
 6. Grotowski & Compañía. Fuentes y variaciones, traducción del polaco por Bárbara Gill, al cuidado de Raúl Iaiza, con nota tributo de Eugenio Barba, y prólogo de Antonio Célico, El Baldío Teatro, Buenos Aires 2016.

Artykuły o Teatrze 13 Rzędów i Teatrze Laboratorium

 1. W sprawie „Sztuki skromności”, list do redakcji, „Życie Literackie” 1959 nr 42, z 18 października, s. 10. [polemika [z:] Jan Paweł Gawlik: Sztuka skromności, „Życie Literackie” 1959 nr 40, z 4 października, s. 10.]
 2. „Orfeusz” – informacja, „Materiały – Dyskusje”, 1960 nr 1 (marzec), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 31–32; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 41.
 3. „Kain” – informacja, „Materiały – Dyskusje” 1960 nr 2 (styczeń), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 266–269; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 33–35; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 42–44.
 4. Kabaret Błażeja Sartra. Wskazania zasadnicze, „Materiały” 1960, Kabaret 13 Rzędów, Opole.
 5. Ludwik Flaszen, Jerzy Grotowski: Przyszły sezon w 13 Rzędach, „Trybuna Opolska” 1960 nr 142, z 16 czerwca, s. 3. Przedruk [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 169–171.
 6. „Misterium-buffo” – Informacja, „Materiały – Dyskusje” 1960 nr 4 (lipiec), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 36–37; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 45–48.
 7. „Siakuntala”. Regulamin patrzenia dla widzów, a szczególnie recenzentów, „Materiały – Dyskusje” 1960 nr 5 (grudzień), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 290–293; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 38–40; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 49–50.
 8. Ludwik Flaszen, Jerzy Grotowski: Bez Krygiera?, „ITD” 1961 nr 10, z 5 marca, s. 14.
 9. „Dziady”. Komentarz do inscenizacji J. Grotowskiego, „Materiały – Dyskusje” 1961 nr 6 (czerwiec), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 41–42; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 51–53.
 10. „Idiota”. Na marginesie inscenizacji W. Krygiera, „Materiały – Dyskusje” 1961 nr 6 (październik), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 294–296; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 43–44; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 54–56.
 11. Teatr 13 Rzędów, druk ulotny, [Opole 1961].
 12. Teatr-Laboratorium 13 Rzędów, Opole 1962. Przedruki jako 13 Rzędów. Teatr bez sceny, „Współczesność” 1962 nr 5, z 1–15 marca, s. 3; oraz pt. Teatr 13 Rzędów [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 297–302; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 45–48; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 57–59.
 13. „Kordian”. Komentarz do inscenizacji Jerzego Grotowskiego, „Materiały – Dyskusje” 1962 nr 7 (luty), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 49–50; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 60–62.
 14. Akropolis”. Komentarz do przedstawienia, „Materiały – Dyskusje” 1962 (październik) Teatr Laboratorium 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 51–52; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 63–65.
 15. Laurka z troską, Teatr Laboratorium 13 Rzędów, druk ulotny, [Opole 27 marca 1963]. [wydano z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.]
 16. Dziady”, „Kordian”, „Akropolis” w Teatrze 13 Rzędów, „Pamiętnik Teatralny” 1964 z. 3, s. 220–234. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 310–335; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 53–69; przedruki fragmentów Dziady, [w:] „Dziady” od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego, pod redakcją Grzegorza Niziołka i Tadeusza Kornasia, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 107–111; części Akropolis [w:] Akropolis, wersja 1967, Instytut Badań Metody Aktorskiej Teatr Laboratorium, Wrocław [1967]; Akropolis, Instytut Badań Metody Aktorskiej Teatr Laboratorium, [Wrocław 1969]; [w:] Sto przedstawień w opisach polskich autorów, opracowanie Zbigniew Raszewski, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, Wrocław 1993, s. 233–239; pt. „Akropolis”: podejście do tekstu, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 57–73; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 66–76.
 17. „Tragiczne dzieje doktora Fausta”. Komentarz do przedstawienia, „Materiały – Dyskusje” 1963 (kwiecień), Teatr Laboratorium 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 306–309; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 70–71; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 79–80.
 18. „Studium o Hamlecie”, Teatr Laboratorium 13 Rzędów, druk ulotny, bez miejsca i daty wydania [Opole marzec 1964]. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 337–339; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Wrocław 2006, s. 72–73; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 81–83.
 19. „Książę Niezłomny”. Przypisy do przedstawienia, „Materiały i Dyskusje” 1965 (kwiecień), Teatr Laboratorium 13 Rzędów, Wrocław. Przedruki pt. „Książę Niezłomny”, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 93–95; [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 340–342; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 83–84; tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 91.
 20. Książę Niezłomny”. Przebieg scen, Teatr Laboratorium 13 Rzędów [druk ulotny]. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 85–88; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 92–96.
 21. O metodzie aktorskiej, „Materiały i Dyskusje” 1965 (kwiecień), Teatr Laboratorium 13 Rzędów, Wrocław. Tekst włączony do artykułu Teatr Laboratorium 13 Rzędów „Kalendarz Wrocławski” 1966, s. 183–185, 188–189. Przedruk pt. Polskie laboratorium teatralne, „Polska” 1966 nr 1, s. 26–27, 286. Przedruk jako Teatr Laboratorium 13 Rzędów [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 350–356. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 80–82; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 88–89.
 22. Z Paryża telefonuje Ludwik Flaszen. Teatr Laboratorium budzi wielkie zainteresowanie w stolicy Francji, „Słowo Polskie” 1966 nr 145, z 21 czerwca.
 23. Z Paryża telefonuje Ludwik Flaszen. Inauguracyjne przedstawienie Teatru 13 Rzędów, „Słowo Polskie” 1966 nr 146, z 22 czerwca.
 24. Red. Ludwik Flaszen telefonuje: Pierwszy występ Teatru 13 Rzędów w Paryżu, „Gazeta Robotnicza” 1966 nr 146, z 22 czerwca.
 25. Z Paryża telefonuje Ludwik Flaszen. Prasa paryska o występie 13 Rzędów, „Słowo Polskie” 1966 nr 147, z 23 czerwca.
 26. Z Paryża telefonuje Ludwik Flaszen. Entuzjastyczne recenzje o Teatrze Laboratorium, „Słowo Polskie” 1966 nr 148, z 24 czerwca.
 27. Z Paryża telefonuje Ludwik Flaszen. Przedstawienie Grotowskiego tematem dyskusji w środowiskach naukowych, „Słowo Polskie” 1966 nr 149, z 25 czerwca.
 28. A jednak furora, „Słowo Polskie” 1966 nr 150, z 27 czerwca.
 29. Po sukcesie w Paryżu Teatr „13 Rzędów” leci do Amsterdamu. (Telefonem z Paryża), „Kurier Polski” 1966 nr 150, z 27 czerwca.
 30. Z Paryża telefonuje Ludwik Flaszen. Teatr Laboratorium 13 Rzędów udał się do Amsterdamu, „Słowo Polskie” 1966 nr 151, z 28 czerwca.
 31. Red. Ludwik Flaszen telefonuje: Holland Festival z udziałem wrocławskiego Teatru Laboratorium, „Gazeta Robotnicza” 1966 nr 152, z 29 czerwca.
 32. Z Amsterdamu telefonuje Ludwik Flaszen. Teatr 13 Rzędów w Holandii, „Słowo Polskie” 1966 nr 152, z 29 czerwca.
 33. Red. L. Flaszen telefonuje z Amsterdamu: Przedstawienie, które zniewala widza, „Gazeta Robotnicza” 1966 nr 153, z 30 czerwca.
 34. Z Amsterdamu telefonuje Ludwik Flaszen. Premiera teatru Grotowskiego wywołała wielkie wrażenie, „Słowo Polskie” 1966 nr 153, z 30 czerwca.
 35. Red. L. Flaszen telefonuje z Amsterdamu: Krytycy holenderscy pod wrażeniem występów Teatru Laboratorium, „Gazeta Robotnicza” 1966 nr 154, z 1 lipca.
 36. Z Amsterdamu telefonuje Ludwik Flaszen. Teatr Grotowskiego fascynuje i budzi poruszenie, „Słowo Polskie” 1966 nr 154, z 1 lipca.
 37. Z Amsterdamu telefonuje Ludwik Flaszen. Przychylna ocena krytyki, „Słowo Polskie” 1966, nr 155, z 2 lipca.
 38. Red. L. Flaszen telefonuje z Amsterdamu. Po tournée pełnym sukcesów – Teatr Laboratorium wraca do kraju, Gazeta Robotnicza” 1966 nr 156, z 3-4 lipca.
 39. Z Amsterdamu telefonuje Ludwik Flaszen. Gorący ton prasy holenderskiej, „Słowo Polskie” 1966 nr 156, z 3–4 lipca.
 40. Red. L. Flaszen telefonuje z Amsterdamu. „Wielki wieczór i wspaniała lekcja”, „Gazeta Robotnicza” 1966 nr 157, z 5 lipca.
 41. Z Amsterdamu telefonuje Ludwik Flaszen. Teatr Laboratorium – rewolucją sztuki dramatycznej, „Słowo Polskie” 1966 nr 157, 5 lipca.
 42. Teatr Grotowskiego, list do redakcji, „Radar” 1970 nr 6, s. 17.
 43. Teatr Laboratorium w Stanach Zjednoczonych, wybrał Wincenty Deptała [Ludwik Flaszen], „Odra” 1970 nr 3, s. 123–124.
 44. Aktor niezwykły, „Polska” 1971 nr 7 (203), s. 37–39.
 45. Księga, „Odra” 1973 nr 9, s. 59–61. Przedruki [w:] Flaszen Ludwik: Cyrograf, wydanie 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974, s. 291–298; wydanie zmienione i poszerzone, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996, s. 227–236; [w:] Teksty, Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław 1975, s. 69–79; [w:] Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju polskiego, wybór i opracowanie Dorota Heck, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław – Warszawa – Kraków 2003, s. 348–351; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 114–116.
 46. Wstęp, [w:] Na drodze do kultury czynnej. O działalności instytutu Grotowskiego. Teatr Laboratorium w latach 1970–1977, opracowanie i dokumentacja prasowa Leszek Kolankiewicz, Wrocław 1978.
 47. Grotowski nie wraca do teatru, list wysłany do redakcji, „Przekrój” 1980 nr 816, z 27 stycznia, s. 11.
 48. Zamiast posłowia, [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 372–373.
 49. Ludwik Flaszen, Ryszard Cieślak, Rena Mirecka, Zygmunt Molik: Rozwiązanie Teatru Laboratorium, „Dialog” 1984 nr 4, s. 173.
 50. Hamlet w laboratorium teatralnym, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 167–171. [tekst z 1964 r.] Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 74–79; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 84–87.
 51. Kilka kluczy do laboratoriów, studiów i instytutów, „Dialog” 1998 nr 7, s. 108–117.
 52. Świat żegna proroka. Po śmierci Jerzego Grotowskiego: Ludwik Flaszen, Zbigniew Basara, Anatolij Wasiljew, „Gazeta Wyborcza” 1999 nr 14, z 18 stycznia, s. 12.
 53. O Grotowskim Ludwik Flaszen, Jerzy Gurawski, Piotr Borowski, opracował Edward Wojtaszek, Grzegorz Janikowski, „Scena” 1999 nr 8, s. 2–4.
 54. Medytacje na głos „Odra” 2000 nr 3, s. 76–86. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 117–126.
 55. Od tabu do uczuleń, „Odra” 2000 nr 5, s. 60–64. [autorskie tłumaczenie tekstów wystąpień na dwóch międzynarodowych sympozjach w Trappeto na Sycylii, które odbyły się w dniach 8–11 maja 1980 i 2–5 kwietnia 1981] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 133–138.
 56. Antek, „Notatnik Teatralny” 2001 nr 22–23, s. 99–108. Przedruk fragmentu [w:] O Jerzym Grotowskim, „Rzeczpospolita” 2001 nr 11, z 13–14 stycznia; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 153–161.
 57. Listy Jerzego Grotowskiego i Ludwika Flaszena do Bohdana Korzeniewskiego, opracowała Anna Kuligowska-Korzeniewska, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 305–318.
 58. Wypowiedź [w:] Podróż w biografię, spisała i opracowała Maria Hepel „Notatnik Teatralny” 2001, nr 22–23, s. 8–25.
 59. Laurka dla Reny [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 23–25. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 151–153.
 60. Komentarz do komentarzy, [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 27–30. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 107–109.
 61. „Apocalypsis cum figuris”. Kilka uwag wstępnych, do druku podał Leszek Kolankiewicz [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 89–93. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 100–103.
 62. Grotowski i milczenie, „Odra” 2007 nr 10, s. 58–65. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 229–236.
 63. Dzieci Października patrzą na Zachód, cz. I: „Gazeta Wyborcza” 2009 nr 44, z 21–22 lutego, s. 17–18; cz. II: „Gazeta Wyborcza” 2009 nr 50, z 28 lutego – 1 marca, s. 29–30; cz. III: „Gazeta Wyborcza” 2009 nr 56, z 7–8 marca, s. 27–28. (Odczyt pt. Konformizm i bunt w kulturze polskiej w okolicach 1956 roku, wygłoszony w Bibliotece Polskiej w Paryżu 4 października 2007 r.) Przedruk [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 16–32.
 64. Majster Molik, „Performer” 2011 nr 2. Przedruk [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 162–165.
 65. Kim byłeś, Mistrzu?, „Gazeta Wyborcza” 2013 nr 186, s. 24–25.
 66. Barba u początku, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 41–45.

Rozmowy

 1. Dyskusja o poezji Tadeusza Różewicza, z udziałem Jana Błońskiego, Ludwika Flaszena, Jana Bolesława Ożoga, Juliana Przybosia, Henryka Voglera, Adama Włodka, Jerzego Zagórskiego, „Życie Literackie” 1954 nr 31, z 8 sierpnia, s. 10.
 2. Co dzisiaj znaczy „awangarda”, scenogram dyskusji z udziałem Ludwika Flaszena, Bohdana Korzeniewskiego, Jana Kotta, Konstantego Puzyny, Juliana Przybosia. „Dialog” 1957 nr 5, s. 128–135.
 3. 11 pytań o 13 Rzędów, z Jerzym Grotowskim i Ludwikiem Flaszenem rozmawiała Bożena Zagórska, „Echo Krakowa” 1959 nr 248, z 24 października, s. 3–4. Przedruk [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 159–161.
 4. Rozmowy o dramacie. „Kain”, czyli jak zabić autora, stenogram dyskusji z udziałem Ludwika Flaszena, Konstantego Puzyny, Andrzeja Stawara, Adama Tarna i Krzysztofa T. Toeplitza, „Dialog” 1960 nr 6, s. 138–145. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 270–289.
 5. Eklektycy czy doktrynerzy?, stenogram dyskusji z udziałem Jana Błońskiego, Jerzego Broszkiewicza, Ludwika Flaszena i Jerzego Jarockiego, „Dialog” 1971 nr 11, s. 117–127. Przedruk fragmentów [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 365–371; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 104–106.
 6. Stojąc nie przebiegać nogami?, z Ludwikiem Flaszenem rozmawiała Małgorzata Dziewulska, „Polityka” 1981 nr 32, s. 11.
 7. Goście Starego Teatru. Spotkanie dziesiąte 13 lutego 1994, rozmawiał Jerzy Jarocki, spisała Maryla Zielińska, „Teatr” 1994 nr 10, s. 4–10.
 8. O dialogowaniu i kilku innych rzeczach, „Odra” 2000 nr 4, s. 48–53. (wywiad przeprowadzony przez Marka Millera w 1978 r.) Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 127–132.
 9. Metafizyka wyszła na ulicę, „Odra” 2000 nr 7–8, s. 79–81. (Wywiad przeprowadzony 3 czerwca 1981 r. przez Jennifer Kumiegę.) Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 139–141.
 10. Słowo o teatrze ubogim, z Ludwikiem Flaszenem rozmawiał Leszek Kolankiewicz, spisała Iwona Gutowska, skrótów dokonała i przypisami opatrzyła Monika Blige „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2008 nr 88 (grudzień), s. 73–80. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 302–315.
 11. Trzewik Montaigne’a, z Ludwikiem Flaszenem rozmawia Tadeusz Sobolewski, „Gazeta Wyborcza” (Duży Format) 2010, z 17 stycznia. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 316–325.
 12. Dostojewski – Wielki Inkwizytor – teatr, rozmawiają Ludwik Flaszen i Leszek Kolankiewicz, spisała Anna R. Burzyńska, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2010 nr 95 (luty), s. 113–119.
 13. O słowie i milczeniu, z Ludwikiem Flaszenem rozmawia Paul Allain, spisała Sylwia Fiałkiewicz, przypisami opatrzyła i do publikacji przygotowała Monika Blige „Performer” 2011 nr 1. Przedruk jako Słowo i milczenie, rozmowa z Paulem Allainem [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 326–330.
 14. Ludwik Flaszen i Zbigniew Majchrowski: Rozmowa I, prowadzenie Zbigniew Osiński [w:] Grotowski – narracje, zespół redakcyjny Agata Chałupnik, Zofia Dworakowska, Małgorzata Terlecka-Reksnis, Joanna Woźnicka, wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013, s. 45–59. Przedruk fragmentów jako Z narracji niedokończonych, rozmowa ze Zbigniewem Majchrowskim [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 331–334.

Filmografia

 1. Cyrograf nie podpisany... czyli Ludwik Flaszen i jego wędrówki, scenariusz i realizacja Elżbieta Sitek, produkcja TVP S.A. Oddział we Wrocławiu, 1997.
 2. Grotowski ← Flaszen, scenariusz i realizacja Małgorzata Dziewulska, produkcja Narodowy Instytut Audiowizualny, Polska, 2010.

Wybrane artykuły krytyczno-literackie

 1. Pan Adam, „Przekrój” 1948 nr 179, z 12–18 września, s. 11.
 2. Nowy Zoil czyli o schematyzmie, „Życie Literackie” 1952 nr 1, s. 3–4. Przedruki [w:] tegoż: Cyrograf, wydanie 2, Kraków 1974, s. 8–29; wydanie zmienione i poszerzone, Kraków 1996, s. 244–266; [w:] O literaturze polskiej. Materiały. Część III: Programy i polemiki literackie, wybór i opracowanie Helena Zaworska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1982; [w:] Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku. „Kartografowie dziwnych podróży”, redakcja i wstęp Marta Wyka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2004, s. 330–339.
 3. Odpowiedź Zoila, czyli o akcentach, „Życie Literackie” 1952 nr 12, z 8 czerwca, s. 7, 13.
 4. Zoilowe diagnozy i proroctwa, „Życie Literackie” 1953 nr 50, z 13 grudnia, s. 5–6.
 5. O trudnym kunszcie womitowania, „Życie Literackie” 1955 nr 44, z 30 października, s. 4–5.
 6. Lament walącego głową o mur, „Życie Literackie” 1956 nr 14, z 1 kwietnia, s. 11.
 7. Osobliwe przypadki spoconej myszy: Narodziny spoconej myszy – spocona mysz gryzie Montaigne’a – spocona mysz samoutwierdza się w kulcie, „Życie Literackie” 1956 nr 17–18, z 22 kwietnia, s. 5.
 8. Dzieci i żywioły, „Przegląd Kulturalny” 1958 nr 9, z 27 lutego – 5 marca, s. 1, 4.
 9. Na oleju grzechów naszych, „Przegląd Kulturalny” 1958 nr 14, z 3–9 kwietnia, s. 3. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Cyrograf, wydanie zmienione i poszerzone, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996, s. 323–329; [w:] Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju polskiego, wybór i opracowanie Dorota Heck, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 2003, s. 171–174.
 10. Teatr w oczach polonisty, „Współczesność” 1963 nr 14, z 16–31 lipca, s. 9, 11. (Polemika [z:] Wacław Kubacki: Na scenie. Szkice teatralne, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1962.)
 11. Antyawangardyzm, Teatr skazany na magię, „Odra” 1965 nr 6, s. 78–80.
 12. Filolog w teatrze i inni, „Odra” 1965 nr 11, s. 79–81. [polemika ze szkicem Wacława Kubackiego „Kordian” na wariackich papierach z tomu pt. W wyobraźni w sprawie inscenizacji Kordiana w Teatrze 13 Rzędów w Opolu w 1962] Przedruk [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 343–349; [w:] tegoż: Cyrograf, wydanie 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, s. 14–19.
 13. Po awangardzie, „Odra” 1967 nr 4, s. 39–42. [referat wygłoszony na Międzynarodowym Zjeździe Młodych Pisarzy w Paryżu 25 lutego 1967] Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Cyrograf, wydanie 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, s. 25–31; wydanie 2, Kraków 1974, s. 109–115; wydanie zmienione i poszerzone, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996, s. 25–31; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 357–364; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 89–93; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 96–99.
 14. Kliny. Wspomnienie Jan Błoński, „Tygodnik Powszechny” 2009 nr 9, z 1 marca, s. 32–33.
 15. Oracja na jubileusz, „Odra” 2006 nr 5, s. 14–19.

Wybrane recenzje teatralne

 1. Ibsen na siłę uwspółcześniony, „Echo Krakowa” 1957 nr 106, z 7 maja, s. 3. [recenzja Dzikiej kaczki Henrika Ibsena w reżyserii Władysława Krzemińskiego, Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, premiera 14 kwietnia 1957] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 44–48.
 2. Klapa, albo o potrzebie radości, „Przegląd Kulturalny” 1957 nr 33, z 15–21 sierpnia, s. 1, 5. [recenzja ze spektaklu Krzesła Eugène’a Ionesco w reżyserii Jerzego Grotowskiego] Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 49–54; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 33–35.
 3. Teatr ludowy kontra teatr ludowy, „Echo Krakowa” 1958 nr 280, z 2 grudnia, s. 3–4. [recenzja Stanu oblężenia Alberta Camusa w reżyserii Krystyny Skuszanki, Teatr Ludowy w Nowej Hucie, premiera 6 lutego 1958] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 55–58.
 4. Dostojewski w kratkę, „Echo Krakowa” 1959 nr 4, z 7 stycznia, s. 3. [recenzja Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, premiera 16 grudnia 1958] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 59–62.
 5. Teatr niedosytu, „Echo Krakowa” 1959 nr 27, z 3 lutego, s. 3. [recenzja Zmarnowanego życia Adama Tarna w reżyserii Waldemara Krygiera, Teatr 38 w Krakowie, premiera 11 grudnia 1958] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 63–65.
 6. Katakumby tragicznych, „Echo Krakowa” 1959 nr 31, z 8 lutego, s. 3. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 66–68.
 7. Czechow nowoczesny – i co z tego wyszło, „Echo Krakowa” 1959 nr 99, z 29 kwietnia, s. 3. [recenzja ze spektaklu Wujaszek Wania Antoniego Czechowa w reżyserii Jerzego Grotowskiego] Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 69–72; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 36–37.
 8. Władysław Król albo Polacy, „Echo Krakowa” 1959 nr 154, z 9 lipca, s. 6. [recenzja Geniusza sierocego Marii Dąbrowskiej w reżyserii Jerzego Krakowskiego, Teatr Ludowy w Nowej Hucie, prapremiera 20 czerwca 1959] Przedruki „Przegląd Kulturalny” 1959 nr 28, z 9 września, s. 6; [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 73–78.
 9. Martwy sezon, „Echo Krakowa” 1959 nr 186, z 12 sierpnia, s. 3–4. Przedruki „Przegląd Kulturalny” 1959 nr 35, z 27 sierpnia, s. 4; [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 79–84.
 10. Brawo, scena szkolna!, „Echo Krakowa” 1959 nr 254, z 31 października – 1 listopada. [recenzja Żołnierza samochwała Plauta w reżyserii Mieczysława Górkiewicza, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, premiera 20 października 1959] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 85–88.
 11. Sen srebrny Salomei, „Echo Krakowa” 1959 nr 275, z 25 listopada, s. 3–4. [recenzja Snu srebrnego Salomei Juliusza Słowackiego w reżyserii Krystyny Skuszanki, Teatr Ludowy w Nowej Hucie, premiera 17 października 1959] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 89–93.
 12. Nie-boska komedia – komedią, „Echo Krakowa” 1959 nr 296, z 19–20 grudnia, s. 3. [recenzja Nie-boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego w reżyserii Waldemara Krygiera, Teatr 38 w Krakowie, premiera 5 marca 1959] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 94–97.
 13. Prawda, alkohol, poezja, „Echo Krakowa” 1960 nr 79, z 4 kwietnia, s. 3. [recenzja Samuela Zborowskiego Juliusza Słowackiego w reżyserii Waldemara Krygiera, Teatr 38 w Krakowie, premiera 10 marca 1960] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 98–101.
 14. Pod znakiem kompromisu, „Echo Krakowa” 1960 nr 98, z 27 kwietnia , s. 3. [recenzja Śmierci komiwojażera Artura Millera w reżyserii Władysława Krzemińskiego, Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, premiera 9 kwietnia 1960]Przedruk [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 102–105.
 15. Śladem stopy antycznej, „Echo Krakowa” 1960 nr 148, z 25–26 czerwca, s. 3–4. [recenzja Orestei Ajschylosa w reżyserii Krystyny Skuszanki, Teatr Ludowy w Nowej Hucie, premiera 6 maja 1960] Przedruk [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 106–110.
 16. Poeta w gabinecie figur woskowych, „Echo Krakowa” 1960 nr 153, z 1 lipca, s. 3–4. [recenzja Apelacji Villona Kazimierza Harnasia w reżyserii Lidii Zamkow, Teatr Kameralny w Krakowie, premiera 16 czerwca 1960] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 111–115.
 17. Ironia czy furia, albo – jak wystawiać Gorkiego, „Echo Krakowa” 1960 nr 278, z 28 listopada, s. 3–4. [recenzja Na dnie Maksyma Gorkiego w reżyserii Lidii Zamkow-Słomczyńskiej, Teatr Kameralny w Krakowie, premiera 13 listopada 1960] Przedruki „Przegląd Kulturalny” 1961 nr 5, s. 1, 10; Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 116–121.
 18. Szekspir zmolieryzowany, „Echo Krakowa” 1960 nr 288, z 9 grudnia, s. 3–4 [recenzja Sławnej historii o Troilusie i Kresydzie Williama Szekspira w reżyserii Bohdana Korzeniewskiego, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, premiera 16 września 1960] Przedruki „Przegląd Kulturalny” 1960 nr 51, z 15 grudnia s. 6; [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 122–127.
 19. Laurka dla wielkiego aktora. Siemion, „Przekrój” 1961 nr 842, z 28 maja, s. 11.
 20. Sabat w Krzysztoforach, „Echo Krakowa” 1960 nr 50 z 28 lutego, s. 3–4. [recenzja W małym dworku Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyserii Tadeusza Kantora, Teatr Cricot II w Krakowie, premiera 14 stycznia 1961] Przedruki „Współczesność” 1961 nr 8, s. 1–2; [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 128–131.
 21. Różewicz w maskach, „Echo Krakowa” 1961 nr 53 z 3 marca, s. 3. [recenzja Kartoteki Tadeusza Różewicza w reżyserii Zofii Jaremowej i Kazimierza Mikulskiego, Teatr Lalek „Groteska” w Krakowie, premiera 10 lutego 1961] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 132–135.
 22. Teatr Mrożka, „Echo Krakowa” 1961 nr 83, z 8–9 kwietnia, s. 3–4. [recenzja Indyk Sławomira Mrożka w reżyserii Lidii Słomczyńskiej, Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, prapremiera 25 lutego 1961] Przedruki „Współczesność” 1961 nr 10, z 16–31 maja, s. 10; [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 136–139.
 23. Bieda z tym Słowackim, „Echo Krakowa” 1961 nr 102, z 2 maja, s. 3–4. [recenzja Lillii Wenedy Juliusza Słowackiego w reżyserii Mieczysława Górkiewicza, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, premiera 12 kwietnia 1961] Przedruki „Współczesność” 1961 nr 14, z 16–31 lipca, s. 2; [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 140–143.
 24. Między traktatem a teatrem, „Echo Krakowa” 1961 nr 256, z 31 października – 1 listopada, s. 3. [recenzja Więźniów z Altony Jeana Paula Sartre’a w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, premiera 27 września 1961] Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Cztery paszkwile, „Nowa Kultura” 1961 nr 52–53, z 24–31 grudnia, s. 4, 15; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 144–147.
 25. O pożytku złego smaku, „Echo Krakowa” 1961 nr 271, z 18–19 listopada, s. 3. [recenzja Ryku byłego lwa Brunona Winawera w reżyserii Kazimierza Fabisiaka, Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, premiera 26 października 1961] Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Cztery paszkwile, „Nowa Kultura” 1961 nr 52–53; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 148–150.
 26. Szekspirowska wolnoamerykanka, „Echo Krakowa” 1961 nr 274, z 22 listopada, s. 3. [recenzja Wieczoru Trzech Króli Williama Szekspira w reżyserii Krystyny Skuszanki, Teatr Ludowy w Nowej Hucie, premiera 2 września 1961] Przedruki „Współczesność” 1962 nr 1, z 1–15 stycznia, s. 10; [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 151–153.
 27. Brecht do płaczu, „Echo Krakowa” 1962 nr 70, z 23 marca, s. 3. [recenzja Matki Courage i jej dzieci Bertolta Brechta w reżyserii Lidii Słomczyńskiej, Teatr Kameralny w Krakowie, premiera 13 stycznia 1962] Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Generał, królowa, markietanka, „Współczesność” 1962 nr 9, z 1–15 maja, s. 8; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 154–156.
 28. Orfeusz rozszarpany, „Echo Krakowa” 1962 nr 118, z 21 maja, s. 3. [recenzja Orfeusza w wężowej skórze Tennessee Williamsa w reżyserii Jerzego Jarockiego, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, premiera 6 czerwca 1962] Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Mrożek i Williams, „Współczesność” 1962 nr 15, z 1–15 sierpnia, s. 7; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 157–159.
 29. „Don Juan” – tragedia szydercza, „Echo Krakowa” 1962 nr 151, z 29 czerwca, s. 3–4 [recenzja Don Juan Moliera w reżyserii Bohdana Korzeniewskiego, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, premiera 25 maja 1962] Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Tragedia szydercza, „Współczesność” 1962 nr 19, z 1–15 października, s. 10; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 160–164.
 30. Komedia z trupem, „Echo Krakowa” 1962 nr 247, z 19 października, s. 3–4. [recenzja Klatki i Konduktu Bohdana Drozdowskiego, w reżyserii Jerzego Krakowskiego, Teatr Ludowy w Nowej Hucie, premiera 13 września 1962] Przedruki „Współczesność” 1962 nr 22, z 16–30 listopada, s. 8–9; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 165–170.
 31. Za kurtyną Siemiradzkiego, „Echo Krakowa” 1962 nr 268, z 14 listopada, s. 3–4. [recenzja Żałoba przystoi Elektorze Eugene’a O’Neill w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, premiera 30 czerwca 1962] Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Dwa odkrycia Ameryki, „Współczesność” 1962 nr 4, z 16–28 lutego; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 171–174.
 32. Niespodzianki z Bernardem Shaw, „Echo Krakowa” 1963 nr 35, z 11 lutego, s. 2 –3. [recenzja Majora Barbary George’a Bernarda Shaw w reżyserii Władysława Krzemińskiego, Teatr Kameralny w Krakowie, premiera 12 stycznia 1963] Przedruki „Przegląd Kulturalny” 1963 nr 10, z 6 marca, s. 6. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 175–178.
 33. Wet za wet, „Echo Krakowa” 1963 nr 103, z 3 maja, s. 2. [recenzja Fedry Jeana Racine’a w reżyserii Mariana Szczerskiego, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, premiera 2 lutego 1963 i Improwizacji paryskiej Jeans Giraudoux w reżyserii Jana Biczyckiego, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, premiera 2 lutego 1963] Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Wśród lektur szkolnych, „Współczesność” 1963 nr 11, z 1–15 czerwca, s. 5; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 179–183.
 34. Moralistka w krainie elfów, „Echo Krakowa” 1963 nr 154, z 3 lipca, s. 2–3 [recenzja Snu nocy letniej Williama Szekspira w reżyserii Lidii Zamkow-Słomczyńskiej, Teatr Ludowy w Nowej Hucie, premiera 15 marca 1963] Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: List z Krakowa. Fredro, Szekspir, Witkacy, „Współczesność” 1963 nr 18, z 16–30 września, s. 4; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983s. 194–198.
 35. Śmiałem się w teatrze, „Echo Krakowa” 1963 nr 166, z 17 lipca, s. 2–3 [recenzja Starej baśni według libretta operowego Aleksandra Bandrowskiego na podstawie powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego w reżyserii Mieczysława Święcickiego, Teatr 38 w Krakowie, premiera 12 maja 1963] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 199–202.
 36. Igraszki z absolutem, „Echo Krakowa” 1963 nr 173, z 26 lipca, s. 2. [recenzja Wariata i zakonnicy Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyserii Tadeusza Kantora, Teatr Cricot II w Krakowie, premiera 1963] Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: List z Krakowa. Fredro, Szekspir. Witkacy, „Współczesność” 1963 nr 18, z 16–30 września, s. 4–5; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 203–205.
 37. „Kaligula”, wielki i papierowy, „Echo Krakowa” 1963 nr 245, z 18 października, s. 2–3 [recenzja Kaliguli Alberta Camus w reżyserii Lidii Zamkow, Teatr Kameralny w Krakowie, premiera 15 czerwca 1963] Przedruki „Współczesność” 1963 nr 21, z 1–15 listopada, s. 7, 11; [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 206–211.
 38. Paradoksy Czechowa, [recenzja Trzech sióstr Antoniego Czechowa w reżyserii Erwina Axera, Teatr Współczesny w Warszawie, premiera 22 lutego 1963] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 212–220.
 39. Rewizja „Rewizora”, „Echo Krakowa” 1964 nr 10, z 13 stycznia, s. 3. [recenzja Rewizora Mikołaja Gogola w reżyserii Józefa Szajny, Teatr Ludowy w Nowej Hucie, premiera 21 listopada 1963] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 221–226.
 40. Muza michałowska, „Echo Krakowa” 1964 nr 99, z 27 kwietnia, s. 2. [recenzja Pana Tadeusza Adama Mickiewicza w wykonaniu Danuty Michałowskiej, Teatr Groteska w Krakowie] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 227–228.
 41. Epos – moralitetem, „Echo Krakowa” 1964 nr 101, z 29 kwietnia, s. 2. [recenzja Cichego Donu Michała Szołochowa w reżyserii Lidii Zamkow-Słomczyńska, Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, premiera 18 czerwca 1964] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 229–232.
 42. Pytania nad Witkacym, Echo Krakowa” 1964 nr 143, z 19–20 czerwca, s. 2–3. [recenzja Matki Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyserii Jerzego Jarockiego, Teatr Kameralny w Krakowie, premiera 16 maja 1964] Przedruk [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 233–236.
 43. Breza na romantyczno, Echo Krakowa” 1964 nr 218, z 16 września, s. 2. [recenzja Urzędu Tadeusza Brezy w reżyserii Władysława Krzemińskiego, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, premiera 12 lica 1964] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 237–239.
 44. Jak brzmi człowiek?, „Echo Krakowa” 1964 nr 300, z 21 grudnia s. 2. [recenzja Zoo czyli morderca z filantropii Vercorsa [Jeana Brullera) w reżyserii Władysława Krzemińskiego, Teatr im. Juliusz Słowackiego w Krakowie, premiera 1964] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 240–242.
 45. Próba Szekspira, „Echo Krakowa” 1965 nr 58, z 10 marca, s. 5. [recenzja Henryka IV Williama Szekspira w reżyserii Jerzego Jarockiego, Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, premiera 31 stycznia 1965] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 243–245.
 46. Chochoł Wyspiański, „Echo Krakowa” 1965 nr 98, z 28 kwietnia, s. 2. [recenzja Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Bronisław Dąbrowskiego Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, premiera 7 marca 1965] Przedruki „Odra” 1965 nr 6, s. 77–78; [w:] Ludwik Flaszen: Cyrograf, wydanie 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, s. 19–21; wydanie 2, Kraków 1974, s. 103–104; wydanie zmienione i poszerzone, Kraków 1996, s. 19–20; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 246–248.
 47. Teatr materii wyrazistej, „Echo Krakowa” 1965 nr 125, z 31 maja, s. 4. [recenzja Don Kichota Miguela de Cervantesa Saavedry w reżyserii Józefa Szajny, Teatr Ludowy w Nowej Hucie, premiera 3 kwietnia 1965] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 249–251.
 48. Mdłości w dobrym guście, „Echo Krakowa” 1965 nr 135, z 11–12 czerwca, s. 2. [recenzja Wyszedł z domu Tadeusza Różewicza w reżyserii Jerzego Jarockiego, Teatr Kameralny w Krakowie, premiera 25 kwietnia 1965] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 252–254.
 49. Dobry anonim, „Echo Krakowa” 1965 nr 139, z 16 –17 czerwca, s. 2 [recenzja Żałosnej i prawdziwej tragedii pana Ardena z Feverham w hrabstwie Kent przez nieznanego autora opowiedzianej, w której ukazana jest wielka złość i nieprawość nikczemnej niewiasty, a takoż nieugaszone pragnienie zadowolenia chuci ohydnej oraz haniebny kres, każdego zabójcę czekający w reżyserii Konrada Swinarskiego, Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej Krakowie, premiera 23 maja 1965] Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 255–257.
 50. Rehabilitacja Zborowskiego, [recenzja Samuela Zborowskiego Juliusza Słowackiego, w reżyserii Jerzego Kreczmara, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, premiera 16 października 1965] [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 258–

Przekłady

 1. Erenburg Ilja: O pracy pisarza, „Życie Literackie” 1953 nr 44, z 1 listopada, s. 4–5.
 2. Andrejew Leonid: Myśl. Wybór opowiadań, wybór i wstęp Krystyna Pomorska, przełożyli Władysław Broniewski, Jan Brzęczkowski, Ludwik Flaszen, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1958.
 3. Bajki rosyjskie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962.
 4. Lermontow Michał [Michaił]: Rozmyślanie, „Życie Literackie” 1964 nr 45, z 8 listopada, s. 5.
 5. Bachtin Michał: Karnawał i literatura. Fragmenty książki Problemy poetyki Dostojewskiego, „Odra” 1966 nr 12, s. 3–9.
 6. Bachtin Michał: O grotesce, „Odra” 1967 nr 7–8, s. 31–36.
 7. Selwiński Ilia: Komandarm 2, „Odra” 1967 nr 11, s. 4–12.
 8. Onager (i inne opowiadania), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967.
 9. Bachtin Michaił: Wesoła materia, przełożył Ludwik Flaszen, „Odra” 1974 nr 4, s. 45–52. [fragment książki Michaiła Bachtina Twórczość François Rabelais’ego]
 10. Grotowski Jerzy: Wschód – Zachód, na podstawie odczytu na Uniwersytecie Rzymskim w Istituto dello Spettacolo, podczas seminarium na temat Wschodu i Zachodu 24 września 1984 r., „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1998 nr 27 (październik), s. 6–10.
 11. Grotowski Jerzy: Tu es le fils de quelqu’un, tekst odczytu wygłoszonego 15 lipca 1985 r. we Florencji w Gabinetto Viesseux z okazji otwarcia Workcenter Grotowskiego w Pontederze we Włoszech, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2000 nr 39 (październik), s. 11–15. Przedruk ze skrótami [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, opracowali Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Mateusz Kanabrodzki, Leszek Kolankiewicz, wstęp i redakcja Leszek Kolankiewicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 463–470.
 12. Testament duchowy adresowany do Thomasa Richardsa i Maria Biaginiego, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 619–622.