Ludwik Flaszen

2017-05-30
2022-04-06

Rozmowy

 1. Dyskusja o poezji Tadeusza Różewicza, z udziałem Jana Błońskiego, Ludwika Flaszena, Jana Bolesława Ożoga, Juliana Przybosia, Henryka Voglera, Adama Włodka, Jerzego Zagórskiego, „Życie Literackie” 1954 nr 31, z 8 sierpnia, s. 10.
 2. Co dzisiaj znaczy „awangarda”, scenogram dyskusji z udziałem Ludwika Flaszena, Bohdana Korzeniewskiego, Jana Kotta, Konstantego Puzyny, Juliana Przybosia. „Dialog” 1957 nr 5, s. 128–135.
 3. 11 pytań o 13 Rzędów, z Jerzym Grotowskim i Ludwikiem Flaszenem rozmawiała Bożena Zagórska, „Echo Krakowa” 1959 nr 248, z 24 października, s. 3–4. Przedruk [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 159–161.
 4. Rozmowy o dramacie. „Kain”, czyli jak zabić autora, stenogram dyskusji z udziałem Ludwika Flaszena, Konstantego Puzyny, Andrzeja Stawara, Adama Tarna i Krzysztofa T. Toeplitza, „Dialog” 1960 nr 6, s. 138–145. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 270–289.
 5. Eklektycy czy doktrynerzy?, stenogram dyskusji z udziałem Jana Błońskiego, Jerzego Broszkiewicza, Ludwika Flaszena i Jerzego Jarockiego, „Dialog” 1971 nr 11, s. 117–127. Przedruk fragmentów [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 365–371; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 104–106.
 6. Stojąc nie przebiegać nogami?, z Ludwikiem Flaszenem rozmawiała Małgorzata Dziewulska, „Polityka” 1981 nr 32, s. 11.
 7. Goście Starego Teatru. Spotkanie dziesiąte 13 lutego 1994, rozmawiał Jerzy Jarocki, spisała Maryla Zielińska, „Teatr” 1994 nr 10, s. 4–10.
 8. O dialogowaniu i kilku innych rzeczach, „Odra” 2000 nr 4, s. 48–53. (wywiad przeprowadzony przez Marka Millera w 1978 r.) Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 127–132.
 9. Metafizyka wyszła na ulicę, „Odra” 2000 nr 7–8, s. 79–81. (Wywiad przeprowadzony 3 czerwca 1981 r. przez Jennifer Kumiegę.) Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2014, s. 139–141.
 10. Słowo o teatrze ubogim, z Ludwikiem Flaszenem rozmawiał Leszek Kolankiewicz, spisała Iwona Gutowska, skrótów dokonała i przypisami opatrzyła Monika Blige „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2008 nr 88 (grudzień), s. 73–80. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 302–315.
 11. Trzewik Montaigne’a, z Ludwikiem Flaszenem rozmawia Tadeusz Sobolewski, „Gazeta Wyborcza” (Duży Format) 2010, z 17 stycznia. Przedruk [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 316–325.
 12. Dostojewski – Wielki Inkwizytor – teatr, rozmawiają Ludwik Flaszen i Leszek Kolankiewicz, spisała Anna R. Burzyńska, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2010 nr 95 (luty), s. 113–119.
 13. O słowie i milczeniu, z Ludwikiem Flaszenem rozmawia Paul Allain, spisała Sylwia Fiałkiewicz, przypisami opatrzyła i do publikacji przygotowała Monika Blige „Performer” 2011 nr 1. Przedruk jako Słowo i milczenie, rozmowa z Paulem Allainem [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 326–330.
 14. Ludwik Flaszen i Zbigniew Majchrowski: Rozmowa I, prowadzenie Zbigniew Osiński [w:] Grotowski – narracje, zespół redakcyjny Agata Chałupnik, Zofia Dworakowska, Małgorzata Terlecka-Reksnis, Joanna Woźnicka, wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013, s. 45–59. Przedruk fragmentów jako Z narracji niedokończonych, rozmowa ze Zbigniewem Majchrowskim [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 331–334.