Wanda Świątkowska

adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka monografii poświęconych polskiej recepcji Hamleta Williama Shakespeare'a: Hamlet.pl. Myślenie „Hamletem” w powojennej kulturze polskiej(2019); Hamleci Jerzego Grotowskiego (2016); Książę. Hamlet Juliusza Osterwy (2009). Współredaktorka prac z zakresu wiedzy o teatrze i performatyki: Reducie na stulecie. Studia i rozpoznania (2019), Rzemiosło teatru. Etos – profesje – materia (2015), Performans, performatywność, Performer. Próby definicji i analizy krytyczne (2013), Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje (2010), Polska. Kultura. Ukraina: wykłady o teatrze (2010). Ostatnio wydała z Andrzejem Kruczyńskim tom dzienników Juliusza Osterwy dotyczący przedwojennych objazdów Reduty – Dzienniki wypraw 1938–1939 (2020). Publikowała w „Pamiętniku Teatralnym”, „Dialogu”, „Kontekstach", „Świecie Tekstów", „Teatrze”. Należy do Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. W zespole redakcyjnym „Performera” od 2011 roku.
ORCID: 0000-0002-8470-5643