Wanda Świątkowska

adiunkt w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka i redaktorka prac z zakresu wiedzy o teatrze i performatyki: monografia – Książę. Hamlet Juliusza Osterwy (2009), współredakcje – Rzemiosło teatru. Etos – profesje – materia (2015), Performans, performatywność, Performer. Próby definicji i analizy krytyczne (2013), Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje (2010), Polska. Kultura. Ukraina: wykłady o teatrze (2010). Ostatnio wydała monografię Hamleci Jerzego Grotowskiego (2016). Publikowała w „Teatrze”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Dialogu”, należy do zespołu redakcyjnego „Performera”.