Katarzyna Lemańska

absolwentka edytorstwa i wiedzy o teatrze (specjalność: performatyka przedstawień) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stała współpracowniczka Gazety Teatralnej „Didaskalia”. Publikowała m.in. w „Notatniku Teatralnym”, „Polish Theatre Journal”, „Fragile”, „Ricie Baum”, na platformach taniecPOLSKA i eCzasKultury. W 2017 roku dołączyła do zespołu redakcyjnego czasopisma „Performer”. Członkini Komisji Artystycznej 26. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Pracuje w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego.