Wystawianie historii. Teatralne obrazy przeszłości
Freddie Rokem

Wystawianie historii. Teatralne obrazy przeszłości

Księgarnia Akademicka, Kraków 2010

Wystawianie historii daje szansę poradzenia sobie z pewnym poczuciem oddzielenia i wykluczenia, pozwala uwierzyć w istnienie świadków, którzy widzieli to, co należy jakoś raz jeszcze opowiedzieć. Co innego nam pozostaje, jeśli nie chcemy się poddać dyskursowi czy teatrowi, jeśli zupełnie nie mają odniesień do rzeczywistości? Teatr "wystawiający historię" próbuje przezwyciężyć zarówno poczucie oddalenia, jak i wykluczenia z przeszłości, starając się stworzyć wspólnotę, dla której wydarzenia przeszłości znów nabiorą znaczenia.

Fragment przedmowy