Tadeusz Kantor i Artyści Teatru Cricot 2 (dokumenty i materiały), t. I

Tadeusz Kantor i Artyści Teatru Cricot 2 (dokumenty i materiały), t. I

redakcja Józef Chrobak i Justyna Michalik

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”, Kraków 2009

Pierwszy tom serii wydawniczej Cricoteki: Tadeusz Kantor i Artyści Teatru Cricot 2 ( dokumenty i materiały), która ma przybliżyć działalność artystyczną ludzi blisko związanych z teatrem Cricot 2 i osobą Tadeusza Kantora. Tom I prezentuje osobę Jacka Marii Stokłosy, który w czasie studiów w krakowskiej ASP wraz z Lesławem i Wacławem Janickimi tworzył "Drugą Grupę", oraz twórczość wieloletniego aktora Cricot 2 – Andrzeja Wełmińskiego. Teksty ilustrowane są, publikowanymi po raz pierwszy, fotografiami z prywatnych zbiorów tych artystów. Znajdują się tu również dwa kalendaria Tadeusza Kantora z lat 1952–1954 oraz 1968–1974.