Tadeusz Kantor i Artyści Teatru Cricot 2 (dokumenty i materiały), t. I

Tadeusz Kantor i Artyści Teatru Cricot 2 (dokumenty i materiały), t. I

redakcja Józef Chrobak i Justyna Michalik

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”, Kraków 2009

Pierwszy tom serii wydawniczej Cricoteki: Tadeusz Kantor i Artyści Teatru Cricot 2 ( dokumenty i materiały), która ma przybliżyć działalność artystyczną ludzi blisko związanych z teatrem Cricot 2 i osobą Tadeusza Kantora. Tom I prezentuje osobę Jacka Marii Stokłosy, który w czasie studiów w krakowskiej ASP wraz z Lesławem i Wacławem Janickimi tworzył "Drugą Grupę", oraz twórczość wieloletniego aktora Cricot 2 – Andrzeja Wełmińskiego. Teksty ilustrowane są, publikowanymi po raz pierwszy, fotografiami z prywatnych zbiorów tych artystów. Znajdują się tu również dwa kalendaria Tadeusza Kantora z lat 1952–1954 oraz 1968–1974.

POLECONE EKSPRESEM

Summer Seminars
Wystawianie historii. Teatralne obrazy przeszłości
Philosophers & Thespians. Thinking Performance
Formy zapomnienia
Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka
Pamięć kulturowa
Pisma. Tom 1. Metamorfozy. Teksty o latach 1934–1974
Pisma. Tom 2. Teatr śmierci, teksty z lat 1977–1984
Pisma. Tom 3. Dalej już nic… Teksty z lat 1985–1990
Projekty intymnego teatru śmierci. Wyspiański – Leśmian – Kantor
Tadeusz Kantor i Artyści Teatru Cricot 2 (dokumenty i materiały), t. I
Od rytuału do mitu?
Gdzie są niegdysiejsze śniegi…
Wielopole, Wielopole
Niech sczezną artyści
Nigdy tu już nie powrócę
Dziś są moje urodziny
Powrót Odysa Tadeusza Kantora. Notatki z prób
Próby tylko próby
Kantor
Kantor was here
Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
Nowe historie 1. Ustanawianie historii