Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka

Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka

Praca zbiorowa

Universitas, Kraków 2010

Niemiecka pamięć jest szczególna gdyż wyrasta z konieczności dokonania rozrachunku z wyjątkowo trudną przeszłością. Żyjemy dziś w czasach gdy świadków największej katastrofy XX wieku jest coraz mniej. Niezbędne jest więc poszukiwanie sposobów uwolnienia pamięci od jednostkowego spojrzenia i wpisania jej w kontekst kulturowy. W oparciu o różne podejścia i metodologie próby takie podejmują Jan i Aleida Assmannowie Harald Welzer Astrid Erll Birgit Neumann Gnter Butzer Renete Lachmann Jrn Rsen i Andreas Huyssen. Przekraczają oni granice dyscyplin zakreślają nowe obszary badawcze i pokazują że pamięć jest jednym z najbardziej fascynujących pojęć współczesnej humanistyki.