Kronika Roku Grotowskiego/wrzesień 2009

9–17 września

Praga, Instytut Polski

WYSTAWA 50 LAT TEATRU LABORATORIUM