Karina Janik

absolwentka Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalnością teatrologiczną (praca magisterska: Rena Mirecka. Od teatru do parateatru) i dramatologiczną (praca magisterska: „Pan Tadeusz” w życiu i twórczości Ewy Benesz), autorka rozprawy doktorskiej Drogi parateatru – Jerzy Grotowski, Rena Mirecka, Ewa Benesz, obronionej na Wydziale Polonistyki UJ. Adiunkt w oddziale Muzeum Teatralnego w Muzeum Krakowa. Kuratorka wystaw: Krzysztof Litwin. Portret artysty i Teatr w Nowej Hucie.