Pasja 20, 21. Powroty Chrystusa
Tomasz Cyz

Pasja 20, 21. Powroty Chrystusa

Zeszyty Literackie, Warszawa 2013

Niewątpliwie każda pasja XX i XXI wieku jest dyskusją, próbującą mocować się z tematem jak Jakub z Bogiem. Jest szczeliną i raną. Jedne – szczególnie te muzyczne – zabliźniają się szybciej i może dlatego powrót do nich nie wywołuje takiego lęku czy trwogi, inne pozostawiają ślad na dłużej. Na zawsze

We wszystkich pasjach – muzycznych, malarskich, poetyckich, teatralnych, filmowych – Chrystus schodzi na ziemię. Dosłownie. Jest ludzki, żywy, na wyciągnięcie ręki. Jakby chciał, żebyśmy Go dotknęli jak Tomasz po zmartwychwstaniu… (Tomasz Czyz)

Książka Tomasza Cyza to opowieść o wątkach pasyjnych w muzyce, malarstwie, teatrze, filmie, literaturze, filozofii… (Agamben, Bacon, Beckett, Bergman, Celan, Chagall, Grotowski, Jarman, Kartész, Lupa, Miłosz, Mykietyn, Nowosielski, Pasolini, Penderecki, Ratzinger, Różewicz, Scorsese, Tarkowski, von Trier, Wajda, Weil…).

POLECONE EKSPRESEM

Jerzy Grotowski, Teksty zebrane
Otwarty Uniwersytet Poszukiwań
Praktyki Teatralne Wsiewołoda Meyerholda
Theatre/Ecology/Cognition. Theorizing Perrformer-Object. Interaction in Grotowsk
The post-taumatic theatre of Grotowski and Kantor. History and Holocaust in „Akr
Grotowski, Woman and Contemporary Performance. Meetings with Remarkable Women
Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie
„Faust" J.W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki
L’anthropologie théâtrale selon Jerzy Grotowski
Jerzy Grotowski. Miradas desde Latinoamérica
Grotowski. Konceptet, myten og skuespillerne
Aktor. Animator twórczych procesów
Pasja 20, 21. Powroty Chrystusa
„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
Spalić dom. Rodowód reżysera
Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania
W labiryncie. Theodoros Terzopoulos spotyka Heinera Müllera
Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
Ludwik Flaszen, Grotowski & Company