Pasja 20, 21. Powroty Chrystusa
Tomasz Cyz

Pasja 20, 21. Powroty Chrystusa

Zeszyty Literackie, Warszawa 2013

Niewątpliwie każda pasja XX i XXI wieku jest dyskusją, próbującą mocować się z tematem jak Jakub z Bogiem. Jest szczeliną i raną. Jedne – szczególnie te muzyczne – zabliźniają się szybciej i może dlatego powrót do nich nie wywołuje takiego lęku czy trwogi, inne pozostawiają ślad na dłużej. Na zawsze

We wszystkich pasjach – muzycznych, malarskich, poetyckich, teatralnych, filmowych – Chrystus schodzi na ziemię. Dosłownie. Jest ludzki, żywy, na wyciągnięcie ręki. Jakby chciał, żebyśmy Go dotknęli jak Tomasz po zmartwychwstaniu… (Tomasz Czyz)

Książka Tomasza Cyza to opowieść o wątkach pasyjnych w muzyce, malarstwie, teatrze, filmie, literaturze, filozofii… (Agamben, Bacon, Beckett, Bergman, Celan, Chagall, Grotowski, Jarman, Kartész, Lupa, Miłosz, Mykietyn, Nowosielski, Pasolini, Penderecki, Ratzinger, Różewicz, Scorsese, Tarkowski, von Trier, Wajda, Weil…).