Jakub Papuczys

doktorant w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą kulturowej historii przedstawień sportowych w okresie PRL. Zajmuje się także krytyką teatralną, stale współpracując z czasopismem „Didaskalia”. Autor książki Tour de France jako przedstawienie kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.